In dit boek vind je 25 schilderijen van beroemde schilders als Da Vinci, Michelangelo, Rafaël en Correggio, waarin is verwerkt dat Johannes de Doper Jezus was!

De onderstaande galerij bevat nog eens 50 schilderijen, die niet in het boek zijn opgenomen, met Johannes=Jezus-symboliek.

Kijk en oordeel zelf!

De Johannes-is-Jezus-code

Traditioneel wordt Johannes de Doper in de kunst afgebeeld als een asceet met een kleed van kamelenhaar, met zijn vinger wijzend naar Jezus.
Vaak draagt hij daarbij een houten kruis en een vaandel met erop de woorden Ecce Agnus Dei, hetgeen betekent: Zie het Lam Gods;
de woorden die Johannes sprak toen Jezus naar hem toekwam om zich door hem te laten dopen (Joh. 1:29).

De variaties die kunstenaars op deze traditionele iconografie hebben toegepast
om de Johannes-is-Jezus-boodschap in een schilderij te verwerken, zijn onder meer:

  • Johannes en Jezus zien er vrijwel hetzelfde uit.
  • Johannes draagt het Ecce Agnus Dei-vaandel (Zie het Lam Gods) en wijst daarbij niet naar Jezus maar naar zichzelf: ik ben het Lam Gods.
  • Johannes draagt een houten kruis, het attribuut van Jezus (het Ecce Agnus Dei-banner ontbreekt).
  • Jezus wijst naar Johannes in plaats van andersom, of ze wijzen naar elkaar.
  • Johannes, Jezus, en/of één van de anderen op het schilderij laten met hun vingers de 2=1-code zien: iemand op het schilderij steekt twee vingers omhoog en (iemand anders) één vinger. Met andere woorden: de twee personen zijn in werkelijkheid één.
  • De andere aanwezigen op het schilderij kijken naar Johannes in plaats van naar (het kindje) Jezus.
    (Anachronisme is gebruikelijk in de schilderkunst uit die tijd: bijvoorbeeld, Johannes wordt afgebeeld als een volwassen man en Jezus als een kind).
  • Johannes wordt zodanig afgebeeld dat hij de uitstraling (kleding, attributen, etc.) heeft van Jezus.

Andrea Previtali, ca. 1525

Johannes draagt het Ecce Agnus Dei-vaandel en wijst naar zichzelf, in plaats van naar Jezus. Maria en Jezus laten 2 vingers zien: Johannes en Jezus zijn 1!

Giambattista Cima da Conegliano, 1517

Jezus kijkt naar Johannes en laat 2 vingers zien: zij zijn dezelfde persoon.

Domenichino (Domenico Zampieri), 17e eeuw

Johannes wijst naar Jezus en naar zichzelf.
Hij houdt een houten kruis vast (zonder vaandel).

Paolo Veronese (Paolo Caliari), 1550-1560

Johannes lijkt op Jezus. Hij wijst met zijn linkerhand naar de boom naast hem. Een boom is een klassiek symbool voor de kundalini-energie.

Pinturicchio (Bernardino di Betto di Baggio), 15e eeuw

Johannes en Jezus houden samen het kruis vast. Maria en Jezus kijken in de richting van Johannes, hierdoor ligt de focus in dit schilderij op hem. Het vaandel zit als een (kundalini-)slang om de staf gewikkeld. De granaatappel is een kundalini-symbool.

Simone Cantarini, 17e eeuw

Johannes wijst naar Jezus en naar zichzelf.

Filippino Lippi, 1503

Johannes en Jezus wijzen naar elkaar. Maria en Jezus kijken naar Johannes, de focus in dit schilderij ligt hierdoor op hem.

Rusconi Benedetto (Benedetto Diana Venezia), rond 1500

Jezus en Johannes zien er precies hetzelfde uit.

Zaganelli Francesco, 1514

De duif van de Heilige Geest hangt boven Johannes in plaats van boven Jezus.

Giovanni d’Agnolo di Balduccio, 14e eeuw

Johannes wijst met 2 vingers naar Jezus en met 1 vinger naar het vaandel (de 2=1-code): Jezus en hij zijn dezelfde persoon.

Francesco Bacchiacca, ca. 1530

Johannes houdt een kruis vast (zonder vaandel).
Allen kijken naar Johannes, hierdoor ligt de focus in dit schilderij op hem.

Andrea Solario, 1498

Johannes wijst naar houten kruis.
Het kruis is een attribuut van Jezus.

Alejandro de Loarte (toegeschreven aan), 17e eeuw

Het Ecce Agnus Dei-vaandel (‘Zie het Lam van God’) is losgemaakt van het houten kruis. Johannes wijst naar zichzelf.

Ercole de’ Roberti, ca. 1480

Johannes kijkt naar een vaandel met de gekruisigde Jezus erop: dit gaat over hém.

Giovanni Francesco Gessi, 17e eeuw

Het Ecce Agnus Dei-vaandel (‘Zie het Lam van God’) is losgemaakt van het houten kruis. Johannes kijkt naar het vaandel: hij is het Lam van God!

Jacopo Pontormo, 1527

Johannes houdt het Ecce Agnus Dei-vaandel vast en wijst naar zichzelf, in plaats van naar Jezus. Jezus laat met 2 vingers zien: Johannes en hij zijn 1!

Titiaan (Tiziano Vecelli), 1565

Het Ecce Agnus Dei-vaandel (‘Zie het Lam van God’) is losgemaakt van het houten kruis.
Johannes is zelf het Lam van God.

Bartolomé Esteban Murillo, 1660-1665

Johannes wijst naar het Ecce Agnus Dei-vaandel en naar zichzelf: hij is het Lam van God!

Andrea Mantegna, 1506

Met zijn handen in de richting van Johannes, houdt Jezus 2 vingers tegen elkaar: zij zijn één!

Venetiaanse School, 17e eeuw

Johannes met het Ecce Agnus Dei-vaandel. Hij wijst naar zichzelf.

Giovanni Battista Piazzetta, 1740

Het Ecce Agnus Dei-vaandel is losgemaakt van het houten kruis.
Johannes is het Lam van God.

Spaanse School, volger van José de Ribera, 17e eeuw

De wijze waarop Johannes het lam vasthoudt, drukt uit: hij is het Lam van God.

Paolo Veronese, ca. 1560

Johannes heeft een houten kruis vast en wijst naar zichzelf: hij is het Lam van God.

Frans Floris, circa 1550.

Johannes en Jezus hebben samen één gezicht.

Andrea del Sarto, 1528-29

Johannes en Jezus houden beiden de ‘Salvator Mundi’- wereldbol vast.

Bernhard Strigel, 15e eeuw

Johannes wijst naar lam: híj is het Lam van God. Zijn merkwaardige haardracht is een verwijzing naar het lam.

Volger van Agnolo Bronzino, 1540-1560

Johannes en Jezus houden beiden het houten kruis vast. Maria en Jezus kijken naar Johannes, hierdoor ligt de focus in dit schilderij op hem.

Martino Piazza, ca. 1515

Jezus en Johannes zien er precies hetzelfde uit.

Glas-in-lood, schilder onbekend

Johannes met het Ecce Agnus Dei-vaandel. Hij wijst naar zichzelf.

Simone Cantarini, 17e eeuw

Johannes houdt het Ecce Agnus Dei-vaandel vast zonder naar Jezus of het lam te wijzen.

Andrea Lilli, 17e eeuw

Johannes wijst naar Jezus.
Zijn lichaamshouding drukt uit: dit ben ik!

Benedetto da Rovezzano, 16e eeuw

Johannes houdt een doopkom vast en wijst naar zichzelf: ik heb zelf de doop met de Heilige Geest ondergaan, ik ben de Christus!

Glas-in-lood, schilder onbekend

Johannes wijst naar het Ecce Agnus Dei-vaandel: hij is het Lam van God!

Napolitaanse School, 17e eeuw

De innige houding waarmee Johannes het lam vasthoudt, drukt uit: hij is het Lam van God.

Juan de Juanes, 1550-1570

Johannes en Jezus houden samen het kruis vast. Johannes wijst naar zichzelf.

Dosso Dossi (Giovanni di Niccolò de Luteri), ca.1490-1542

Johannes de Doper met het Ecce Agnus Dei-vaandel. Maria en Jezus kijken naar hem.
De evangelist Johannes houdt een beker met een opstijgende slang naast hem: een verwijzing naar een proces van kundalini-ontwaken.

Livio Agresti (toegeschreven aan), 16e eeuw

Johannes met het Ecce Agnus Dei-vaandel als een (kundalini-)slang om het houten kruis gewikkeld. Zijn 2 opgestoken vingers betekenen: ik heb van de 2 energiebanen 1 gemaakt (het kundalini-proces).

Carlo Crivelli, 1476

Johannes houdt een rode staf vast, een verwijzing naar de kundalini-energie. Hij wijst op het vaandel: híj is het Lam van God. Ook het koord met de lus, om zijn middel, verwijst naar een kundalini-ontwaken (de lus staat voor de pijnappelklier). De goudvink is in de christelijke schilderkunst een attribuut van Jezus.

Church of St Cyprian’s in Marylebone, Engeland, ca. 1866

Johannes wijst naar houten kruis. Het kruis is een attribuut van Jezus.

Domenico Puligo, 16e eeuw

Het Ecce Agnus Dei-vaandel (‘Zie het Lam van God’) is losgemaakt van het houten kruis. Johannes wijst naar zichzelf met 2 vingers: hij is zowel Johannes als Jezus!

Ippolito Scarsella (Lo Scarsellino), 17e eeuw

Johannes met een houten kruis (zonder vaandel). Het kruis is een attribuut van Jezus.

Nardo di Cione, ca. 1350

Johannes met een houten kruis. Het kruis is een attribuut van Jezus.

Nicolas Régnier, 17e eeuw

Johannes met een houten kruis. Het kruis is een attribuut van Jezus.

Pinturicchio (Bernardino di Betto di Baggio), ca 1486

Johannes houdt het Ecce Agnus Dei-vaandel vast zonder naar Jezus te wijzen. Maria en Jezus kijken in de richting van Johannes, hierdoor ligt de focus in dit schilderij op hem.

Adam Elsheimer, ca. 1605

Johannes en het lam hebben dezelfde lichaamshouding: hij is het Lam!

Titiaan (Tiziano Vecelli), 1555

Het Ecce Agnus Dei-vaandel (‘Zie het Lam van God’) is losgemaakt van het houten kruis. Johannes wijst naar zichzelf.

Sandro Botticelli, ca. 1485

Johannes met een houten kruis (zonder vaandel). Het kruis is een attribuut van Jezus.

Il Guercino (Giovanni Francesco Barbieri), 1645

Het Ecce Agnus Dei-vaandel is losgemaakt van het houten kruis.
Johannes kijkt er naar: híj is het Lam van God.

Cristofano Allori, 17e eeuw

Johannes wijst naar het houten kruis: híj is gekruisigd!

Girolamo da Santacroce, 1525-1530

Het Ecce Agnus Dei-vaandel is losgemaakt van het houten kruis.
Johannes wijst naar zichzelf: hij is het Lam van God!

Francesco del Cossa, 1473

Johannes draagt een vaandel met een lam erop: híj is het Lam van God!
De salamander onder aan zijn staf verwijst naar de ‘kundalini-slang’. De twee rode linten aan zijn staf symboliseren een proces van kundalini-ontwaken, evenals de streng kralen van rood koraal, en de pilaar, achter hem.