De zeven wondertekens & de vijf wijze meisjes

In ons allen bevindt zich een groeipotentieel dat ons in staat stelt tot een volgende stap in de evolutie. Een krachtbron van goddelijke oorsprong, waarvan de directe kennis in spirituele tradities alleen werd gedeeld met een klein groepje ingewijden. In de Yogatraditie is deze krachtbron bekend onder de naam kundalini shakti.

De lezer wordt in dit boek ingewijd in de universele kundalini-symboliek die in alle wereldreligies is terug te vinden. Deze mysterieuze bron van energie blijkt tevens het centrale thema in zowel het Oude als het Nieuw Testament.

Anne-Marie toont met vele voorbeelden aan dat de gehele Bijbel – van Adam en Eva tot en met het boek Openbaring – ten diepste gaat over een kundalini-ontwaken. Ook deelt zij een bijzondere ontdekking met de lezer: het Johannes-evangelie, het meest mystieke van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament, is opgebouwd vanuit een spirituele reis door de zeven chakra’s. De zeven wondertekens die Jezus hierin verricht, beschrijven de specifieke uitwerking van een kundalini-ontwaken op het eerste tot en met het zevende chakra. Een geheel nieuw perspectief in de exegese en voor zover bekend is hierover niet eerder iets op papier verschenen. Met Kundalini-Ontwaken wordt na vele eeuwen de sleutel der kennis die de Farizeeën volgens Jezus hadden weggenomen van de gelovigen weer aan hen teruggegeven.

Wee u, wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen die binnengingen, tegengehouden’
(Lucas 11:52)