Maria Magdalena

Het enige wat de Bijbel zegt over Maria Magdalena is dat zij één van de vrouwen was die Jezus volgden op zijn rondreis door Judea, en dat ze was bevrijd van zeven demonen. Bij nadere bestudering van de Griekse grondtekst, echter, blijkt een schat aan extra informatie te schuilen in de schaarse woorden over deze mysterieuze vrouw.

Met behulp van deze bronteksten, en met uitleg van de beeldtaal waarin de Bijbel is geschreven, wordt de lezer in dit boek stap voor stap meegenomen naar verrassende ontdekkingen en inzichten.

Het beeld dat verschijnt van Maria Magdalena is eeuwenlang een goed bewaard geheim geweest van een kleine groep ingewijden en vrije geesten.

Dit boek bevat tientallen schilderijen, fresco’s en beelden van beroemde kunstenaars, met – verhulde – verwijzingen naar de spirituele status van Maria, en de cruciale rol die zij heeft gespeeld in het beginnende Christendom.

Relevante boekgegevens

Het boek is volledig in kleur en bevat vele illustraties (236 pagina´s).
Klik op de knop hieronder voor de inhoudsopgave en 14 pagina’s als inkijkexemplaar (PDF)

Titel Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie
Verkoopprijs €22,50
ISBN 978-90-825023-3-6
Verschenen 1 juni 2019
Bij Magdalena Uitgevers

Het boek is te koop in onze webwinkel, en bij alle boekwinkels in Nederland en België.
Ook kunt u het boek bestellen via de bekende boekenwebsites.
Wilt u een door de auteur gesigneerd exemplaar bestellen, stuur een e-mail.
De prijs is €22,50 (verzendkosten hoeft u niet te betalen).

Wilt u op de hoogte blijven van de boeken van Anne-Marie, stuur een e-mail

Review

Originele denkers, het ontbreekt er nogal aan in Nederland. Zeker in spirituele, esoterische kringen lijkt napraten en overschrijven tot kunst verheven. Vandaar dat mijn hart sneller ging kloppen toen ik, inmiddels bijna een vol decennium geleden, het boek Ecce Homo van de mij toen nog onbekende Anne-Marie Wegh las. Wat een geweldige en prachtig vormgegeven eyeopener was dat! Vooral de heldere en prettig leesbare manier waarop zij de Bijbelse beeldtaal voor het grote lezerspubliek in dat boek ontsloot, maakte diepe indruk op mij.

Ondertussen zijn we drie even opzienbarende boeken verder en kan ik niet anders concluderen dan dat Anne-Marie één van de meest oorspronkelijke auteurs in het Nederlandse non-fictie schrijverslandschap is. Haar schrijverschap ontwikkelt zich nog altijd en telkens opnieuw weet ze de lezer niet alleen te boeien, maar ook te verrijken en te verrassen. Dat geldt eveneens voor haar laatste pennenvrucht: Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie. Weliswaar borduurt ze in dit boek voort op de vanuit haar eerdere werk reeds bekende thema’s over de beeldtaal van de bijbel en spirituele ontwakingsprocessen, maar de invalshoek die ze hierbij kiest is wederom opmerkelijk en bovendien uiterst actueel.

De tijd van het patriarchaat – gericht op de korte termijn, het individu en financieel succes – loopt immers overduidelijk op z’n eind, terwijl vrouwelijke waarden als samenwerking, verbinding en intuïtie aan importantie winnen. We moeten, met het oog op bijvoorbeeld de klimaatcrisis en het onder hoogspanning verkerende zorgsysteem, wel. Máár: zo binnen, zo buiten. En dus ligt er tevens de uitnodiging aan ieder van ons om de innerlijke man met zijn vrouwelijke tegenhanger in balans te brengen. Opdat vanuit de samensmelting van die twee het omhoogstijgende vuur van de kundalini-energie al het overbodige en ongewenste uit ons binnenste weg mag branden.

Daar waar de reputatie van Maria Magdalena de afgelopen eeuwen, ondanks het Bijbelse gegeven dat ze aanwezig was bij Jezus’ kruisdood en als een van de eersten zijn opstanding verkondigde, ernstig bezoedeld werd, leven we nu in tijden waarin de herontdekking én de rehabilitatie van het vrouwelijke principe centraal staat. De godsrealisatie waarover Anne-Marie in haar boeken spreekt mag vanuit mondiaal oogpunt bezien dan nog veraf zijn of lijken, de uit de as van het mannendom en de kerkelijke dogmatiek herrezen Maria Magdalena kan een gids zijn op de weg daarnaartoe. Het boek Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie getuigt daarvan op fabelachtige en – gezien de overvloedige aanwezigheid van de meest indrukwekkende en, zoals Anne-Marie aantoont, even geheim- als diepzinnige kunstwerken – kleurrijke wijze.

– Niels Brummelman, Hoofdredacteur Paravisie Magazine –

Dit boek bevat tientallen schilderijen, fresco’s en beelden van beroemde kunstenaars, met – verhulde – verwijzingen naar de spirituele status van Maria, en de cruciale rol die zij heeft gespeeld in het beginnende Christendom.

De overhandiging van de sleutel aan Petrus, 1482, Sixtijnse kapel, Rome – Pietro Perugino

Jezus overhandigt de sleutels van ‘het Koninkrijk der hemelen’ aan Petrus.
Een gebeurtenis in de evangeliën (Matt. 16:19) die ervoor heeft gezorgd dat de katholieke kerk hem ziet als de eerste paus. Kunstenaar Perugino wil ons laten weten dat deze eer eigenlijk aan Maria Magdalena toekomt. Zij staat achter Petrus in een opengedraaide lichaamshouding, waardoor zij centraal staat in het rechter tafereel. Zij kijkt als enige van de apostelen naar Jezus. De apostel links naast haar wijst naar haar. Dat het Maria Magdalena is, kunnen we afleiden uit haar schoeisel. Alle apostelen zijn op blote voeten. Alleen Jezus en zij dragen sandalen. Die van haar zijn dusdanig versierd dat duidelijk is dat deze figuur een vrouw moet zijn. Zij houdt een kleine rol papier vast: het evangelie dat zij heeft geschreven!

Lezersreacties

Ik ben diep geroerd door de ontsluierde symboliek die je ons in de boeken aanreikt! Het stookt het vuur in mijn lijf op en het ontroert mij tot diep in mijn weefsels! Met name de lans in de zijde van Jezus gaf een enorme lijfelijke ervaring. Maar ook de afbeeldingen helpen bij de ontsluiering! Bv p 118 Maarten van Heemskerk met de zwarte ida ter linker zijde vd gekruisigde Jezus (die laat voelen hoe pijnlijk het denken kan zijn!! De doornenkroon opzettend) en ter rechter zijde het denken (het luciferische denken dat ons te groot maakt) maar ook de bruid in het Hooglied met haar donkere huid! De zwarte weduwe Isis!! Voor mij zo ontsluierend werkend en inzichtgevend dat pas door ons eigen duister; ons eigen verdriet, wij kennis maken met onze innerlijke moeder! En pas als we ons overgeven aan die innerlijke moeder die onvoorwaardelijke liefde die in ons leeft en precies weet wat wij nodig hebben om door het duister weer het licht te zien.

– Annemarie –

Ik geniet van het boek, heb diepe bewondering voor je kennis en inzichten. Ik zit vol vragen en kan niet begrijpen dat deze kennis zo lang verborgen gebleven is. Wat heb je veel voorwerk gedaan om dit boek te kunnen schrijven. Alleen al die kunstwerken opsporen en analyseren. Ik maak een diepe buiging voor je.

– Flora –

Enige tijd geleden las ik de volgende zin: ‘profetie is oordeel, openbaring is genade’. Jouw boek is voor mij, en ik hoop voor velen met mij, een openbaring.
Na de inleidende, zorgvuldige overwegingen is daar opeens de conclusie: het vierde evangelie is van Maria Magdalena. En vanuit dat nieuwe perspectief krijgen heel veel teksten voor mij een nieuwe wezenlijke betekenis. Het eerste hoofdstuk van Johannes kon ik nooit bevatten maar nu schets je een heldere betekenis die van grote waarde is.
De basis heb je gelegd, bij mij gaat ‘de verinnerlijking’ nu door. En dat geldt voor de vele teksten die je uitlegt. Prachtig ook hoe je het Hooglied een nieuwe betekenis geeft. Op die manier schets je vanuit een veelheid van teksten, de, voor mijn gevoel, essentie van mens-zijn: wedergeboren worden.
En ook dat maak je heel concreet en breng je dichtbij, de nieuwe hemel en aarde of beter: het koninkrijk; kernachtig beschreven op pag 165 (weer zo’n bladzij om vaak te herlezen).
Wat een prachtig boek, ook door de vele reproducties; met de toelichting die je geeft worden opeens betekenissen zichtbaar, met een indrukwekkend slot op pag 229.
Ik hoop dat velen door dit boek geïnspireerd mogen worden. Wat past het ook prachtig in deze tijd, nu het bewustzijn van energieën etc. zo geweldig is toegenomen.

– Willem –

Wat een geweldig boek is er weer aan jouw bolletje ontsproten.
Je hebt veel werk verzet, die veel nieuwe inzichten hebben opgeleverd én die je gelukkig hebt willen delen; ik ben je daarvoor erg dankbaar.
Ik heb de Bijbel vroeger helaas alleen mentaal uitgelegd gekregen en op een zeker moment is deze dus ergens onderin de kast blijven liggen. Jij hebt er nieuw leven in geblazen.
En veel verhelderend beeldmateriaal, alleen dat al zal je veel plezier hebben opgeleverd.

– Frans –

Allereerst, het zijn geen “gewone boeken” in de zin van lezen en eenmaal uit, dan maar wegleggen en een ander (lees)boek zoeken. Nee, beslist niet, althans in mijn beleving niet. Het zijn boeken die inderdaad gelukkig op mijn weg zijn gekomen om de inhoud ervan te BELEVEN!!!
Behalve dat de uitgave van alle vier boeken een gebonden uitgave is en geen paperback, iets wat mij als enthousiaste lezer van boeken erg aanstaat, zijn het inhoudelijk wel zodanig mooie boeken om de uitleg van vele Bijbelpassages, en vooral dan met name het leven van Jezus Christus en zijn vele uitspraken, te kunnen BELEVEN. Dat is waar alle vier boeken in uitblinken: duidelijke en erg begrijpelijke uitleg.
Velen zullen de Bijbel al niet gauw ter hand nemen, laat staan geloven wat er in staat. Maar mijn advies aan iedereen die moeite heeft met de Bijbel en zelfs een afkeer ervan, en van dergelijke religieuze boeken zoals zelfs de Koran, dan juist eerst deze vier boeken aan te schaffen en…..te gaan lezen.
Rest mij nog alleen aan te geven, dat deze boeken eigenlijk niet mogen ontbreken in het onderwijs. Daar waar voor het onderricht in het kader van algehele menselijkheid en vooral verdraagzaamheid, het lezen van deze boeken een hele grote aanwinst is.

– Clemens Bartman –

Na een persoonlijke ontmoeting in haar prachtige kerk ben ik haar boeken gaan lezen, hetgeen mijn hart weer heeft geopend voor de werkelijke betekenis van de Bijbel. Al de boeken die zij heeft geschreven waren zeer verhelderend en hoopvol.
Daarbij zou ik anderen wel aanraden te beginnen met haar eerste boek Ecco Home, daar er een logische opbouw in haar boeken zit. Het eerste boek Ecco Home maakt duidelijk dat de beeldtaal van de Bijbel en de joodse heilige geschriften anders gelezen kunnen worden waardoor deze weer begrijpelijker en beter aansluiten bij de huidige tijd en wetenschap. Blijft natuurlijk wel altijd dat men zich daarvoor open moet stellen.
Het tweede boek kundalini ontwaken was echt een openbaring. De kundalini kende ik wel vanuit o.a. yoga maar de link die Annemarie legde met de Bijbel en de joodse literatuur als de kabbala en de Thora, is heel verrassend en maakt duidelijk dat er feitelijk maar één wijsheid leer is. Weliswaar op verschillende manieren beschreven in een beeldtaal. Met dit boek bracht zij voor mij alles weer bij elkaar.
Met haar derde boek over Johannes de Doper die Jezus werd biedt zij de mogelijkheid tot een spiritueel ontwaken door haar verhelderende blik op wat werkelijk bedoeld is met de teksten in de Bijbel. Hierdoor gaat de Bijbel weer leven en komt weer in handbereik van de lezer opdat deze het leven kan leven zoals het bedoeld is.
Een logisch vervolg is haar vierde boek over Maria Magdalena waar de negatieve wijze waarop verschillende religieuze instellingen Maria omschrijven. Bijvoorbeeld als de vrouw waaruit zeven demonen zijn verdreven. Met haar beschrijvingen over Maria komt ook de vrouw weer nadrukkelijk in beeld.
De Rode Draad die Annemarie ons voorhoudt is niet dat we verdoemd zijn zoals in veel religies ons geleerd wordt, maar dat we wakker moeten worden en het leven gaan vieren. Daarbij zijn haar boeken voor mij een enorme ondersteuning en Gids.
Ik zie uit naar volgende boeken, bijvoorbeeld over openbaringen, door haar beschreven op de heldere manier veelal verluchtigd met prachtige beelden.

– Frans van der Lee –

Ik ben erg blij met de boeken van Anne-Marie die ik allemaal gelezen heb. Na het lezen van het boek Ecce Homo ben ik de Bijbel na lange tijd weer gaan lezen. Door de duidelijke uitleg van de verborgen symboliek in de Bijbel ben ik de Bijbel anders gaan lezen. Als ik nu de Bijbel lees en de diep verborgen boodschap begrijp dan overvalt mij een grote rust en een diepe intense blijheid. Het maakt voor mij de zin van het leven duidelijk.
Nog niet zo lang geleden sprak ik met iemand over de 4 evangeliën en zij maakte mij attent op de bijzondere schrijfstijl van het Johannes evangelie, zij vond dat het Johannes evangelie haar in hart van Jezus liet kijken. Iets wat ik na het opnieuw lezen van Johannes evangelie alleen maar kan bevestigen.
Kort hierna verscheen het boek Maria Magdalena, het had voor mij niet op een mooier moment kunnen komen. Nog vol van de liefde waarmee het evangelie van Johannes is geschreven verschijnt het boek Maria Magdalena waarin Anne-Marie duidelijk uitlegt dat in het Johannes evangelie het heilige huwelijk beschreven wordt, een huwelijk dat alleen maar liefde kent.
Een bijzonder boek dat duidelijk maakt wat het Johannes evangelie zo uniek maakt.

– Nico –

Tot nu toe heb ik al jouw boeken besteld en met veel plezier gelezen.
De prachtige vormgeving, mooie prenten die zo doeltreffend de tekst ondersteunen,
zijn een lust voor het oog en het hart.
De inhoud is van alle tijden en alle godsdiensten en overstijgt vastgeroeste ideeën.
Steeds als er een nieuw boek uitkomt, wil ik dat aanschaffen,
Je laatste boek heb ik aan een goede vriendin cadeau gedaan voor haar verjaardag.
Zij is daar ook heel blij mee.

– Maria –

Wat mijn intens raakt in het boek van Maria Magdalena is het zo zuiver en oprecht delen wat erin de bijbel bedoeld is. Heb nooit de bijbel begrepen, als katholiek meisje lazen we die ook niet. Ik heb altijd wel gevoeld dat Maria Magdalena geen hoer was met demonen maar dat ze zo EEN was met Jezus, zij waren het mannelijk en vrouwelijke en het compleet ZIJN, zij laten ons zien wie we Zelf ook ZIJN!
De foto’s van de prachtige schilderijen raken me iedere keer en het past zo met je tekst.
De juiste woorden weet ik er niet voor te vinden maar dit is een boek waar ik erg van hou, mezelf in kan vinden en me ook diep raakt.

– Josefien –

Je boek heb ik eerst zelf doorgebladerd, super interessant en mooi, inspirerend. Daarna heb ik het mijn tante gegeven, die er echt heeeel erg blij mee is. Ze leest en kijkt er af en toe in, noemt het een rijk boek 🙂

– Mariska –

Met heel veel interesse heb ik jouw boek over Magdalena gelezen, bijna in één ruk, nou ja, in twee rukken. Wat mij vooral raakt is de diepere laag die blijkbaar in de bijbel zit. Jij hebt met het boek me daarop gewezen. Ik ben heel benieuwd welke bronnen jij gebruikt of gevonden hebt om tot deze inzichten te komen.
Ik had wel gehoord van Kundalini, maar me hier nauwelijks in verdiept. Door het boek te lezen, heb ik ook hier een ‘snufje’ van kunnen nemen. Ik kom steeds meer tot de ontdekking dat de wereld zoveel rijker is dan alleen het ‘tweedimensionale’. Het is veel. Bijvoorbeeld de verwijzingen in de kunst, die je hebt beschreven. Het is troostvol, als zij toen al ervoeren dat er meer is dan het zichtbare, dan kunnen wij het nu nog altijd ervaren.

– Anna –

Met heel veel plezier heb ik een deel van jouw boeken gelezen en de andere direct ook gekocht :). Ik vind het fascinerend om de symboliek zo helder verwoord te lezen. Het sluit precies bij mijn eigen gedachtengoed aan. De Bijbel daardoor altijd een mooi boek gevonden, wetende dat er zoveel symboliek in staat beschreven. Het dan zo kunnen teruglezen via jouw boeken is een groot cadeau. Ook ten opzichte van mijn kinderen. Hoe de oude dogma’s verteld worden is zo jammer en haalt zoveel schoonheid van de Bijbel af. Op deze manier kan ik het veel beter toelichten hoe de verhalen symbolisch zijn bedoelt.
Dank voor het schrijven van de vier boeken. En op deze manier het geloof weer zo toegankelijk te maken en in het licht te zetten. Het kerkelijke instituut heeft zoveel last van de dogma’s uit het verleden, zitten daar wellicht nog in vast. Maar de symboliek is zo prachtig en voor mij kan ik niet meer zonder jouw boeken. Dit is mijn inziens hoe de Bijbel verspreid moet worden, zodat ieder mens innerlijk werk gaat verrichten. Dank daarvoor!

– Kitty –