Maria Magdalena

Bezeten of spiritueel ontwaakt?

Zij was bij de kruisiging van Jezus aanwezig, toen alle andere leerlingen waren gevlucht. Zij was degene aan wie hij voor het eerst verscheen na zijn dood. In de Bijbel staat geschreven dat ze van zeven demonen was bevrijd. Wie was die vrouw die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in het leven van Jezus? Was ze inderdaad een bezetene?

Gevallen vrouw

Eeuwenlang heeft men Maria magdalena gezien als een bekeerde prostituee, hoewel dit nergens in de evangeliën staat. Dit imago van de gevallen vrouw is ontstaan omdat zij door velen werd gezien als de niet bij name genoemde ‘zondares’ die Jezus’ voeten zalft in het huis van Simon de Farizeeër. De reden waarom men aanneemt dat de zonden van deze vrouw verband houden met prostitutie, is dat Jezus na de zalving over haar zegt:

Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad;
maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.

Een vrouw ‘die veel heeft liefgehad’ zien sommigen als een verwijzing naar een leven van lichte zeden. Een onlogische redenering, want dit zou betekenen dat de vrouw wordt vergeven omdat ze een onzedelijk leven heeft geleid. Waarschijnlijker is dat Jezus het bedoelt zoals het er staat: wie veel heeft liefgehad, wordt veel vergeven. Hoe dan ook, de Bijbel zegt niet dat deze zondares Maria Magdalena is.

Demonen

Wat er wel over Maria Magdalena in de evangeliën staat, is dat Jezus zeven demonen uit haar had gedreven. Gelukkig beseffen steeds meer mensen dat de Bijbelverhalen niet altijd letterlijk genomen moeten worden. Het Oude en het Nieuwe Testament staan vol met symboliek die esoterische wijsheid wil overbrengen aan de spirituele zoeker die hier aan toe is (‘Wie oren heeft die hore…’).

Demonen staan voor egoaspecten die ons beletten het goddelijke te ervaren. Een uitdrijving van zeven demonen staat voor een spiritueel zuiveringsproces. Zeven verwijst naar de chakra’s van Maria Magdalena, die werden ontdaan van psychisch vuil en blokkades. Zij was geen bezetene, maar zij had een proces van spiritueel ontwaken doorgemaakt!

Het proces van kundalini-ontwaken
Klik hier

De pijnappelklier dankt zijn naam aan zijn dennenappel-/ pijnappel-vorm.

Dopen met de Heilige Geest

Haar leraar Jezus heeft haar waardig bevonden om ingewijd te worden in de geheimen van het Koninkrijk van God. De Bijbel zegt dat Jezus doopte met het vuur van de Heilige Geest. In de yogatraditie wordt dit vuur de kundalini-shakti genoemd: de goddelijke energie die zich in ons bekken, bij het heiligbeen, bevindt en die bij het ontwaken een spiritueel proces in gang zet.

Terwijl de energie langzaam (een proces van jaren) opstijgt door de wervelkolom worden de chakra’s één voor één gezuiverd en geactiveerd. Bij het kruinchakra aangekomen wordt de pijnappelklier gestimuleerd om hormonen en opiaat-achtige stoffen aan het hersenvocht af te geven. Deze zorgen voor een bewustzijnsverruiming. De pijnappelklier is onze innerlijke antenne om het goddelijke te ervaren.

Deze ‘doop’ heeft Maria van Jezus ontvangen. Door haar wervelkolom stroomde het vuur van Gods Geest. Haar hoge spirituele niveau is altijd bekend geweest  bij ingewijden. Maria stond op een voetstuk bij de Tempeliers, bijvoorbeeld, de ridderorde van monniken, die tevens wisten dat het geheim van het Koninkrijk van God zich in ons bekken bevindt. Dit kunnen we afleiden uit de graffiti die zij hebben achtergelaten op de muren van de kerkers waar zij gevangen hebben gezeten (zie ook mijn artikel De Tempeliers en de Heilige Graal). Ook de Katharen vereerden Maria Magdalena. In hun ogen had zij dezelfde spirituele status als Jezus.

Via esoterische groeperingen als de Vrijmetselaars en de Rozenkruisers waren vele kunstenaars op de hoogte van de geheimen rond Maria Magdalena. Op talrijke schilderijen en glas-en-lood ramen in kerken is symboliek terug te vinden die hier naar verwijst. Meestal verhuld, omdat het in ging tegen de leer van de kerk in die tijd. In mijn boek over Maria Magdalena heb ik hiervan vele voorbeelden opgenomen.

Maria’s zalfpot heeft de vorm van de pijnappelklier. Dit is een verborgen verwijzing naar haar spirituele niveau.

Meer diepgang

In een tijd dat de kerken leeglopen is deze nieuwe informatie over Maria Magdalena heel inspirerend. De huidige generatie spirituele zoekers wil niet meer horen wat ze moeten geloven. Ze willen zelf vorm geven aan hun spiritualiteit. Zelf ontdekken en ervaren wat er nog meer is dan de wereld om ons heen. We hoeven hiervoor niet meteen onze toevlucht te zoeken in oosterse tradities als het boeddhisme en yoga. De Bijbel en Maria Magdalena laten ons zien dat er een prachtig groeiproces op ons wacht, als wij er klaar voor zijn. Als we alle pleziertjes in de buitenwereld hebben nagejaagd en we erachter zijn gekomen dat dit ons niet gelukkig maakt. Als we gaan verlangen naar meer diepgang en nieuwsgierig worden naar de spirituele weg.

Dit artikel is gepubliceerd in Bloom magazine (juli/aug ’20)
Copyright Anne-Marie Wegh 2020

Deel dit artikel

Anne-Marie heeft het boek geschreven:
Maria Magdalena,
auteur van het vierde evangelie

Door |2022-04-18T07:43:00+00:00juli 1st, 2020|Bloom magazine|Reacties uitgeschakeld voor Maria Magdalena, bezeten of spiritueel ontwaakt?
Ga naar de bovenkant