KUNDALINI SYMBOLEN

De mens heeft altijd geprobeerd het onbeschrijfelijke in beeldtaal uit te drukken. Het onzichtbare, goddelijke, werd begrijpelijk gemaakt met gebruik van wezens of objecten uit de zichtbare wereld. De kundalini-energie in het ons bekken wordt in de meeste tradities gepersonifieerd door een godin (Shakti, Isis, Artemis, Sophia, etc.). Vrijwel alle godinnen staan voor een aspect van de transformerende kundalini.

Ook beelden uit de natuur komen veel voor. De yogi ziet de bron van goddelijke energie als een opgerolde slang, die wakker kan worden gemaakt en zich dan langs de wervelkolom omhoog beweegt. Voor de alchemist lijkt dezelfde bron van energie op een kreeft die uit het water omhoog komt. In de Bijbel vinden we de metafoor van een (wal)vis, die je kan opslokken en weer levend uitspuwt. De lijst van symbolen en metaforen voor de kundalini-energie is schier oneindig; net zo groot als het verbeeldingsvermogen van de mens.

Het proces van kundalini-ontwaken

Links en rechts langs onze wervelkolom stromen twee belangrijke energiebanen: ida-nadi en pingala-nadi genaamd in de yogatraditie. Deze energiebanen verbinden ons met de tegenstellingen (dualiteit) van de schepping. Waar ida-nadi staat voor bijvoorbeeld het vrouwelijke, donker, koude, passiviteit, de maan, en het gevoel, staat pingala-nadi voor het mannelijke, licht, warmte, activiteit, de zon, en de ratio.

Als de kundalini ontwaakt en vanuit het bekken opstijgt door de sushumna-nadi de energiebaan die door de wervelkolom loopt – naar het kruinchakra, worden alle andere chakra’s langs de wervelkolom gezuiverd en geactiveerd.

Bij het zesde chakra aangekomen, versmelten ida- en pingala-nadi, waardoor op het voorhoofd van de spirituele aspirant het zogenaamde ‘derde oog’ wordt geopend. De innerlijke dualiteit maakt plaats voor de eenheid van het goddelijke. Deze versmelting wordt ook wel het heilige huwelijk genoemd, omdat het leidt tot een vereniging met God.

Tegelijkertijd activeert de kundalini de pijnappelklier, midden in ons hoofd, die op haar beurt weer de hypothalamus en de hypofyse stimuleert om hormonen aan te maken. De stoffen die hiermee vrijkomen in de hersenen zorgen voor een ervaring van extase, tijdloosheid en eenheid. De yogatraditie noemt deze toevloed van hormonen en opiaatachtigen amrita, de drank der onsterfelijkheid.

Tijdens dit proces ontstaat er een overdruk in de hersenen en kan er vocht via een opening in de neusholte achter in de keel komen. Dit hersenvocht is zoet (honingachtig) van smaak. In de godenmythes van onder andere de hindoes, de Grieken en de Noorse traditie, vinden we verwijzingen terug naar een mysterieuze honingdrank of nectar, die zorgt voor de onsterfelijkheid van de goden.

Voorafgaand aan deze mystieke voltooiing heeft de kundalini het ego gezuiverd van alle overtollige ballast (een proces van jaren). Tijdens het heilige huwelijk verlaat het ego voorgoed het toneel; de nieuwe godmens wordt geboren (de ‘wedergeboorte’).

Links: de caduceus, de staf van de god Hermes, het klassieke symbool voor
een kundalini-ontwaken. De twee slangen staan voor de polaire energiebanen.
De staf zelf staat voor de wervelkolom met de ontwaakte kundalini-energie.
De vleugels symboliseren een verruimd bewustzijn.

Achtpuntige Morgenster

Symbool voor: de kundalini-energie

Caduceus

Symbool voor: het proces van kundalini-ontwaken

Dennenappel

Symbool voor: de pijnappelklier

Driehoek

Symbool voor: het heiligbeen / de kundalini

Dubbele Cirkel

Symbool voor: de versmelting van de polaire energieën, innerlijke eenwording / het heilige huwelijk

Dubbelkoppige Adelaar

Symbool voor: een voltooid proces van kundalini-ontwaken

Een Been

Symbool voor: de versmelting van de polaire energieën, innerlijke eenwording / het heilige huwelijk (2=1)

Gesel / Zweep

Symbool voor: de zuiverende werking van de kundalini-energie

Granaatappel

Symbool voor: de kundalini-energie

Heilige Graal

Symbool voor: de kundalini-energie

Heilige Huwelijk

Symbool voor: de versmelting van de polaire energieën, innerlijke eenwording.

Hexagram

Symbool voor: de versmelting van de polaire energieën, innerlijke eenwording / het heilige huwelijk

Iris

Symbool voor: de pijnappelklier

Knoop van Isis

Symbool voor: de twee polaire energiebanen en de pijnappelklier

Lelie

Symbool voor: de ontwaakte kundalini-energie / het heilige huwelijk

Magnum Opus (alchemie)

Symbool voor: een voltooid proces van kundalini-ontwaken

Middelvinger

Symbool voor: de ‘ontwaakte’ wervelkolom

Palmboom / Dadelpalm

Symbool voor: de wervelkolom met de ontwaakte kundalini-energie

Pilaar

Symbool voor: de wervelkolom met de ontwaakte kundalini-energie

Rood Koraal

Symbool voor: de kundalini-energie

Schorpioen

Symbool voor: de ‘dodelijke’ werking van de kundalini-energie => het ego sterft

Slang

Symbool voor: de kundalini-energie

Squaring the Circle (alchemie)

Metafoor voor: het proces van kundalini-ontwaken

Staf

Symbool voor: de wervelkolom met de ontwaakte de kundalini-energie

Vesica Piscis

Symbool voor: de versmelting van de polaire energieën / het heilige huwelijk

Vijgenboom

Symbool voor: de wervelkolom met de ontwaakte kundalini-energie

Letter Y

Symbool voor: de versmelting van de polaire energieën, innerlijke eenwording / het heilige huwelijk (2=1)

Zwaard

Symbool voor: de zuiverende werking van de kundalini-energie => onthoofding => het ego wordt afgelegd

Regelmatig plaatsen wij nieuwe symbolen, van harte welkom terug op deze pagina!  🙂