KUNDALINI SYMBOLEN

Vijgenboom

Symbool voor: de wervelkolom met de ontwaakte kundalini-energie

Voorbeelden uit de Christelijke kunst

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

Door de eeuwen heen zijn er altijd ingewijden, kunstenaars en mystici geweest die wisten dat Jezus niet geboren was als ‘de Zoon van God’, maar een kundalini-ontwaken had doorgemaakt, waarna hij één was met zijn Goddelijke Vader. De evangelieschrijvers hebben deze spirituele waarheid op inventieve wijze, met onder andere gebruik van beeldtaal en woordspelingen, verborgen in hun teksten (zie mijn boeken). Door de rigide houding van de kerk kon de waarheid niet hardop worden uitgesproken, maar ondergronds, via esoterische groeperingen als de Vrijmetselaars, vond zij haar weg naar het schildersdoek.

Een boom is een universeel symbool voor de ontwaakte kundalini. De VIJGENBOOM neemt in de kundalini-symboliek een bijzondere plaats in onder de bomen. Niet alleen in de Bijbel, maar ook in bijvoorbeeld het boeddhisme, het hindoeïsme en het oude Egypte.

In het boek Genesis staat in het midden van de Hof van Eden de Boom des Levens met vruchten die eeuwig leven geven. De Bijbel zegt verder niets over de boomsoort, maar in de esoterische tradities wordt de Bijbelse Levensboom geassocieerd met de olijfboom en de VIJGENBOOM.

In het Nieuwe Testament lezen we in gelijkenissen van Jezus over bomen die vrucht dragen of juist niet. En over het Koninkrijk van God dat we volgens hem moeten zien als een mosterdzaadje dat uitgroeit tot een grote boom. In het Lucas-evangelie (19:1-6) klimt Zacheüs, wiens naam zuiver betekent, in een VIJGENBOOM om Jezus (lees: God) te zien.

In het evangelie van Mattheüs (24: 32) zegt Jezus over de voleinding van de wereld (lees: de geboorte van God in de mens/het einde van het ego): “Leer van de VIJGENBOOM deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is.” In de kunst is de VIJGENBOOM als (verborgen) esoterisch symbool gemakkelijk herkenbaar aan zijn markante bladeren.

HET TEKEN VAN HET HEILIGE HUWELIJK (twee vingers tegen elkaar: 2=1) zien we op veel schilderijen, in een of andere vorm, terug, vaak in combinatie met andere esoterische symboliek. Dit handgebaar verwijst naar een versmelting van de polaire energieën/dualiteit, en hiermee naar een proces van kundalini-ontwaken.

Marco Basaiti

Andrea Busati, 1528.

Christus tussen Melchizedek en Salomo, 1542.
Kerk van de heiligen Nazaro en Celso, Brescia.

Hans Holbein, Schlossmuseum Darmstadt, circa 1526.

De onthoofding van Johannes de Doper, Pierre-Cécile Puvis de Chavannes, circa 1869. Een ONTHOOFDING is een metafoor voor het afleggen van het ego. Een ZWAARD (klik hier) staat symbool voor de zuiverende werking van de kundalini. Lees meer in mijn boek ‘Johannes de Doper die Jezus de Christus werd’.

Giovanni Bellini, San Zaccaria Altaar, 1505.

Bonifazio Veronese

Andrea Busati. De gehele BIJBEL gaat van kaft tot kaft over onze mogelijkheid tot een KUNDALINI-ONTWAKEN. Lees hierover in mijn boek ‘Kundalini-ontwaken’.

Giovanni Bellini

Giovanni Bellini

De doop van Jezus, Clannaborough. Jezus’ DOOP is een metafoor voor zijn kundalini-ontwaken. Lees meer in mijn boek ‘Johannes de Doper die Jezus de Christus werd’. 

Giovanni Bellini

Maria Magdalena, Domenico Fetti, 1618. Maria wijst naar haar HOOFD, de plaats waar de kundalini de mens verenigt met God. Lees over haar kundalini-ontwaken in mijn boek ‘Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie’.

Giovanni Bellini

Moretto da Bresci. De GEBOORTE van Christus vindt plaats IN ons als de kundalini ontwaakt. Lees meer in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’. 

St. Joris en de draak, Marco Basaiti. De INNERLIJKE DRAAK verslaan is een aspect van het kundalini-proces. Lees meer hier.

Moretto da Brescia

Hans Holbein de Jongere. Lees over de diepere betekenis van het LAATSTE AVONDMAAL in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

De heilige Nicolaas, Giovanni di Francesco. Het ritueel van de DOOP verwijst naar een kundalini-ontwaken. Lees hierover in mijn boek ‘Johannes de Doper die Jezus de Christus werd’.

Moretto da Brescia