KUNDALINI SYMBOLEN

Uil

Symbool voor: de kundalini-energie/Wijsheid

Sophia/Wijsheid is de Kundalini-Shakti

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

In de gnostiek wordt Sophia gezien als het vrouwelijke aspect van God, vergelijkbaar met de kundalini-shakti van de oosterse tradities. Sophia is een Grieks woord dat wijsheid betekent.

Ook de Bijbel maakt gebruik van een personificatie van ‘Wijsheid’ om naar de goddelijke energie in het bekken te verwijzen. In het boek Spreuken, bijvoorbeeld, lezen we over Wijsheid:

Welzalig is de mens die naar Mij luistert,
door dag aan dag te waken aan Mijn ​poorten​,
door Mijn deurposten te bewaken.
Want wie Mij vindt, vindt het leven.
(Spreuken 8:34-35)

De hoogste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd,
Haar zeven pilaren uitgehakt.

(Spreuken 9:1)

En over Jezus lezen we in het evangelie van Lucas dat hij vervuld werd met wijsheid:

En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid,
en de
genade van God was op Hem.
(Lucas 2:40)

Standbeeld van Sint SOPHIA, symbool van WIJSHEID en beschermer van Sofia, Bulgarije, met haar attribuut: een UIL.

Het vrouwelijke aspect van God wordt Wijsheid genoemd, omdat haar ontwaken in de mens leidt tot gnosis: de kennis van het hart. Het is wijsheid die verkregen is door het aan den lijve ervaren van het goddelijke. De illusie van de fysieke realiteit (Maya in de oosterse tradities) wordt doorzien. De ‘sluier van de godin Isis’ uit de Egyptische godenmythes, die het goddelijke verbergt voor de mens, wordt opgelicht.
Het boek Spreuken noemt dit ‘de kennis van de heiligen’:

Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN
en de kennis van de
heiligen is inzicht.
(Spreuken 9:10)

Ik [Wijsheid] ben Inzicht, bij Mij is kracht.
(Spreuken 8:14)

De uil als symbool

Al in de oudheid vertegenwoordigde de UIL WIJSHEID, waarschijnlijk omdat hij in het donker kan zien. Spiritueel gezien staat de uil voor het vermogen de Grotere Werkelijkheid waar te nemen; het doorzien van Maya, de illusie van de materie.

Hiermee verbonden verwijst de uil als esoterisch symbool naar de goddelijke bron van energie in ons bekken: de KUNDALINI-SHAKTI.

Rechts: de godin INANNA/ISHTAR geflankeerd door twee grote UILEN. Ook zij vertegenwoordigde, onder andere, WIJSHEID.

Godenmythes

De moedergodin in een godentraditie personifieert vaak de goddelijke krachtbron in het bekken van de mens, die in de meeste tradities als vrouwelijk wordt gezien. Andere goden en godinnen van het pantheon verbeelden meestal specifieke aspecten van het transformatieproces dat het gevolg is van een kundalini-onwaken.

ATHENA, de dochter van de Griekse oppergod Zeus, is de godin van, onder andere, de WIJSHEID. Bij de Romeinen heet zij MINERVA. Twee van hun attributen in de iconografie zijn de SLANG en de UIL: beide zijn kundalini-symbolen.

Wil je meer lezen over kundalini-symboliek in de godenwereld klik dan door naar dit artikel: De Helende Handen van God

De godin Athena met UIL en kleine SLANGEN op haar jurk. (Atheense lekythos, circa 5e eeuw voor Chr., Metropolitan Museum)

De godin Athena geflankeerd door een UIL en een grote opstaande SLANG. Op de bovenkant van haar jurk kruipen kleine SLANGEN. (Poesjkin museum)

Minerva met UIL. Zij wijst met twee vingers – het esoterische teken van het HEILIGE HUWELIJK (2=1) – naar haar BEKKEN, de verblijfplaats van de kundalini. (Marcantonio Raimondi, 1511 – 1520)

De godin Minerva met een UIL naast zich en op haar hoofd. Ze is (veelbetekenend) afgebeeld op haar rug, met haar WERVELKOLOM gekromd als een opstijgende SLANG. Ook haar volledige lichaamshouding roept associaties op met een SLANG. Op haar schild staat het hoofd van Medusa. (Jan Collaert, 1576-1628, Rijksmuseum)

Alchemie

UIL op CADUCEUS, vastgehouden door twee goddelijke handen. Op de achtergrond de verschijning van Jezus aan Maria Magdalena na zijn VERRIJZENIS. Alle elementen zijn een (verhulde) verwijzing naar een kundalini-ontwaken. (Emblemata moralia & bellica, Jacob de Heyden, 1615)

De gekruiste KAARSEN zijn een verwijzing naar de versmelting van de twee polaire ENERGIEBANEN, oftewel het HEILIGE HUWELIJK (2=1). (Amphitheatrum sapientiae aeternae, Heinrich Khunrath, 1609)

De god HERMES en de godin ATHENE (het mannelijke en het vrouwelijke), met een Hoorn des Overvloeds (het gevolg van een kundalini-ontwaken), en UIL bovenop CADUCEUS. (Gabriel Rollenhagen, Nucleus emblematum selectissimorum, circa 1600)

De god Mercurius met CADUCEUS en BLIKSEM, het attribuut van de oppergod Zeus. Onderaan een UIL. Al deze elementen verwijzen naar de kundalini-energie. (Thesaurus Mundi, 18e eeuw)

Het KRUIS wordt op dit embleem verbonden met een opstijgende SLANG en een UIL: ook Jezus van Nazareth heeft een kundalini-proces doorgemaakt. Lees hierover in mijn boek ‘Johannes de Doper de Jezus de Christus werd. (Emblemata Sacra, Daniel Cramer, 1624)

BLAZEN op een FLUIT is een metafoor voor het stromen van de KUNDALINI-ENERGIE door de WERVELKOLOM. De kleuren ROOD EN WIT (klik hier) staan voor de koning en de koningin (de dualiteit): het HEILIGE HUWELIJK. De kleuren ROOD, WIT, GEEL EN ZWART staan voor het voltooide MAGNUM OPUS (klik hier). (Rosarium philosophorum)

Alle elementen op dit alchemistische embleem verwijzen naar het kundalini-proces. BLAZEN op een FLUIT is een metafoor voor het stromen van de KUNDALINI-ENERGIE door de WERVELKOLOM. (Aurora consurgens)

Een alchemistisch embleem met Jezus en Maria, en een groot aantal alchemistische symbolen, die verwijzen naar het proces van kundalini-ontwaken. Jezus is afgebeeld met de CADUCEUS van de god Hermes. Maria heeft een staf met bovenaan een UIL. Zij personifieert de vrouwelijke kant van de dualiteit en het Goddelijke (lees: de kundalini). (Ars Magna Lucis et Umbrae)

HET TEKEN VAN HET HEILIGE HUWELIJK (twee vingers tegen elkaar: 2=1) zien we op veel schilderijen, in een of andere vorm, terug, vaak in combinatie met andere esoterische symboliek. Dit handgebaar verwijst naar een versmelting van de polaire energieën/dualiteit, en hiermee naar een proces van kundalini-ontwaken.

Voorbeelden uit de Christelijke kunst

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

Door de eeuwen heen zijn er altijd ingewijden, kunstenaars en mystici geweest die wisten dat Jezus niet geboren was als ‘de Zoon van God’, maar een kundalini-ontwaken had doorgemaakt, waarna hij één was met zijn Goddelijke Vader. De evangelieschrijvers hebben deze spirituele waarheid op inventieve wijze, met onder andere gebruik van beeldtaal en woordspelingen, verborgen in hun teksten (zie mijn boeken). Door de rigide houding van de kerk kon de waarheid niet hardop worden uitgesproken, maar ondergronds, via esoterische groeperingen als de Vrijmetselaars, vond zij haar weg naar het schildersdoek.

Cornelis van Haarlem. Eva wijst naar de UIL die boven haar in de boom zit. Het verhaal van de ZONDEVAL gaat over de ‘val’ van de kundalini vanaf het bovenste chakra (terug) naar het bekken. Lees meer in dit artikel: Van Aapmens tot Godmens’. En in mijn boek Kundalini-ontwaken.

Antonello da Messina. Naast de uil ligt een SCHEDEL waardoor een (kundalini-)SLANG omhoog beweegt. De twee PALEN, waaraan de misdadigers hangen, hebben de vorm van SLANGEN.

Jan van Vlaanderen. Het raam heeft de vorm van een DUBBELE CIRKEL (klik hier): een symbool uit de alchemie voor het HEILIGE HUWELIJK en het voltooide MAGNUM OPUS.

Sint Michaël, fresco circa 1570-1600. Het VUUR van de hel, is een metafoor voor de innerlijke ZUIVERENDE werking van de kundalini-energie. Dit is wat de UIL ons moet duidelijk maken.

De Schepping, 13e eeuw. Lees over de kundalini-symboliek in het scheppingsverhaal in mijn boek Kundalini-ontwaken.

Jezus en de Samaritaanse vrouw, Benvenuto Tisi da Garofalo. Jezus wijst naar rand van de PUT, die de vorm heeft van een DUBBELE CIRKEL (klik hier): een symbool uit de alchemie voor het HEILIGE HUWELIJK, net als de kleuren ROOD EN WIT van de UIL!

Duitse school, 15e eeuw.