KUNDALINI SYMBOLEN

Staf

Symbool voor: de wervelkolom met de ontwaakte kundalini-energie

De SCEPTER OF STAF is een uiterlijk symbool dat verwijst naar bijzondere machten en krachten die samenhangen met een kundalini-ontwaken. Hij wordt gedragen door goden, heiligen, pausen en andere personen met een (semi)goddelijke status, zoals (in de oude tijden) koningen en farao’s.

Niet veel mensen zullen dit heden ten dage nog beseffen, maar deze SCEPTER OF STAF staat voor de wervelkolom waarin het Goddelijke is ontwaakt. Wat deze ons in feite moet zeggen is dat de autoriteit van de persoon die hem draagt door God wordt verleend en niet door mensen. Dat God door deze mens heen regeert op aarde.

De ‘kromstaf’ of ‘herdersstaf’, die we in meerdere spirituele tradities terugvinden, verwijst naar de weg die de kundalini aflegt vanaf het bekken, omhoog naar de pijnappelklier.

Egyptische god Osiris

Staf van de Syrisch-orthodoxe bisschop.

Niet zelden wordt de bovenkant van een dergelijke STAF gesierd met een kundalini-symbool zoals een vogel, een slangenkop, een dennenappel of een andere afwerking die verwijst naar de pijnappelklier. In de godenwereld bezit hij soms ook specifieke krachten, bijvoorbeeld het vermogen om te genezen, te vernietigen of iets te veranderen (allemaal kundalini-eigenschappen). Waarschijnlijk is het klassieke beeld van een tovenaar met een toverstaf weer uit deze godenmythes ontstaan.

Voorbeelden uit het Griekse godenpantheon

De Griekse god Asklepios met zijn slangenstaf, waarvan het medische symbool de esculaap is afgeleid.

De Griekse god Dionysos met zijn staf de thyrsus. De dennenappel (pijnappel) bovenaan de staf is een verwijzing naar de pijnappelklier.

De Griekse godin Athene. Met een staf in haar hand wijst zij naar haar voorhoofd, de plaats waar de kundalini-energie de mens verbindt met het goddelijke.

De Griekse god Hermes met zijn slangenstaf de caduceus. Zijn karakteristieke lichaamshouding verwijst naar een opstijgende slang.

Voorbeelden uit het Jodendom

De profeet Mozes heeft een staf die hij in een slang kan veranderen.

Als Mozes met zijn staf op een rots slaat komt er water uit. Dit is een metafoor voor het ontwaken van de kundalini.

De staf van Aäron, de broer van Mozes, staat in bloei. Lees: zijn kundalini is ontwaakt!

Voorbeelden uit de Christelijke kunst

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

Door de eeuwen heen zijn er altijd ingewijden, kunstenaars en mystici geweest die wisten dat Jezus niet geboren was als ‘de Zoon van God’, maar een kundalini-ontwaken had doorgemaakt, waarna hij één was met zijn Goddelijke Vader. De evangelieschrijvers hebben deze spirituele waarheid op inventieve wijze, met onder andere gebruik van beeldtaal en woordspelingen, verborgen in hun teksten (zie mijn boeken). Door de rigide houding van de kerk kon de waarheid niet hardop worden uitgesproken, maar ondergronds, via esoterische groeperingen als de Vrijmetselaars, vond zij haar weg naar het schildersdoek.

In veel van de onderstaande schilderijen wordt een staf gecombineerd met ‘het teken van de heilige huwelijk’: twee vingers tegen elkaar (2=1). De boodschap hiervan is: de kundalini is ontwaakt, en stroomt door de wervelkolom, de twee polaire energiebanen zijn versmolten tot een eenheid.

HET TEKEN VAN HET HEILIGE HUWELIJK (twee vingers tegen elkaar: 2=1) zien we op veel schilderijen, in een of andere vorm, terug, vaak in combinatie met andere esoterische symboliek. Dit handgebaar verwijst naar een versmelting van de polaire energieën/dualiteit, en hiermee naar een proces van kundalini-ontwaken.

Bernardo Zenale. ROOD KORAAL (klik hier) is een symbool voor de kundalini-energie.

Duitse School, circa 1600. Voor de diepere betekenis van de kruisiging, zie mijn boek Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel.

Gerolamo Giovenone. De geboorte van Christus vindt plaats IN de mens, lees hierover in mijn boek Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel.

Maerten de Vos, the Phillip Medhurst Bible. Voor de diepere betekenis van de doop van Jezus, lees mijn boek Johannes de Doper die Jezus de Christus werd.

Johannes de Doper, Anthony van Dyck. Lees over het kundalini-ontwaken van Johannes in mijn boek Johannes de Doper die Jezus de Christus werd.

Jezus en de discipelen op weg naar Emmaüs,
Pieter Bruegel de Oude, 1571.

Johannes de Doper en Franciscus van Assisi, El-Greco.

Altaarstuk met Jezus en God.

De Dood van de Maagd,
Antoine de Lonhy, circa 1490, Palazzo Madama, Turijn.

Francisco de Zurbarán, 1639-40. Lees meer over de STAF als kundalini-symbool in mijn boek ‘Kundalini-ontwaken’.

Meester G.Z. (mogelijk Michele dai Carri), circa 1420-1430.

Anthony van Dyck

De Annunciatie, Leon Picardo. Lees over de diepere betekenis van de maagdelijke geboorte in mijn boek Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel.

Johannes de Doper

Johannes de Doper, Antoniazzo Romano. Voor het kundalini-ontwaken van Johannes de Doper, zie mijn boek Johannes de Doper die Jezus de Christus werd.

De heilige Scholastica

De heilige Jozef, Moretto da Brescia. Volgens de legendes stond ook de staf van Jozef, de vader van Jezus, in bloei (net als die van Aäron).

Johannes de Doper,
Giorgio Schiavone, 15e eeuw.

Johannes de Doper, Orazio Samacchini. Lees over het kundalini-ontwaken van Johannes in mijn boek Johannes de Doper die Jezus de Christus werd.

De Verloving van Maria en Jozef, Cristóbal de Villalpando, 17e eeuw.
Volgens de legendes stond ook de staf van Jozef, de vader van Jezus, in bloei.

De heilige Jozef, Miguel Cabrera.

De Annunciatie, Bernhard Strigel, ca 1515.
Lees over de diepere betekenis van de maagdelijke geboorte in mijn boek Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel.

De Verloving van Maria en Jozef, Pietro Perugino.
De verloving van Maria en Jozef symboliseert het HEILIGE HUWELIJK (klik hier).