KUNDALINI SYMBOLEN

Squaring the Cirkel

Metafoor voor:
het proces van kundalini-ontwaken

Alchemie

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

 SQUARING THE CIRCLE (‘de cirkel vierkant maken’) is een klassiek wiskundeprobleem.
In de algemene zin is het een metafoor voor het onmogelijke proberen te doen.
De traditie van de alchemie verwijst SQUARING THE CIRCLE naar het voltooien van het Magnum Opus (een zeer moeilijke taak).
De combinatie van een CIRKEL en een VIERKANT (en soms een DRIEHOEK -vuur- erbij) in illustraties staat voor het proces van kundalini-ontwaken.

Atalanta Fugiens, 1617.

Philosophia Reformata, Johannes Daniel Mylius, 1622.

De Zevende van de Twaalf Sleutels, van Basilius Valentinus, 1599.

Alchemistisch manuscript

Voorbeelden uit de Christelijke kunst

KLIK OP DEAFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

Door de eeuwen heen zijn er altijd ingewijden, kunstenaars en mystici geweest die wisten dat Jezus niet geboren was als ‘de Zoon van God’, maar een kundalini-ontwaken had doorgemaakt, waarna hij één was met zijn Goddelijke Vader. De evangelieschrijvers hebben deze spirituele waarheid op inventieve wijze, met onder andere gebruik van beeldtaal en woordspelingen, verborgen in hun teksten (zie mijn boeken). Door de rigide houding van de kerk kon de waarheid niet hardop worden uitgesproken, maar ondergronds, via esoterische groeperingen als de Vrijmetselaars, vond zij haar weg naar het schildersdoek.

HET TEKEN VAN HET HEILIGE HUWELIJK (twee vingers tegen elkaar: 2=1) zien we op veel schilderijen, in een of andere vorm, terug, vaak in combinatie met andere esoterische symboliek. Dit handgebaar verwijst naar een versmelting van de polaire energieën/dualiteit, en hiermee naar een proces van kundalini-ontwaken.

Andrea Solario

Jörg Breu de Oudere, Melker Altaar, 1502. Jezus draagt de kleuren ZWART, WIT EN ROOD van de fases nigredo, albedo en rubedo van het MAGNUM OPUS (klik hier).

Spaanse School, 15e eeuw.

James Tissot, circa 1886-94.
Zie ook rechts van dezelfde kunstenaar.

Bartolomeo Montagna. Maria Magdalena draagt de RODE KONINGSMANTEL van de alchemist die het Magnum Opus heeft voltooid. Lees over het spirituele ontwaken van Maria in mijn boek ‘Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie’.

Lorenzo Lotto

Il Bacchiacca. Een GESELING (klik hier) is een metafoor voor de ZUIVERENDE werking van de kundalini-energie. De LENDENDOEKEN hebben de vorm van een Y (klik hier). Deze letter staat in de alchemie voor de versmelting van de polaire energieën (2=1).

Jacob de Gheyn, circa 1596. De uitgestoken MIDDELVINGER (klik hier) verwijst naar een ontwaakte wervelkolom.

Jezus voor Pilates, James Tissot, circa 1886-94.
In de cirkel staat in het Hebreeuws ELOHIM (God).
Zie ook links van dezelfde kunstenaar.

De Bruiloft te Kana, Juan de Flandes, 1504. Lees over de diepere betekenis van de BRUILOFT TE KANA in mijn boek ‘Kundalini-ontwaken’.

Lorenzo Lotto

Saint Pierre le Vieux

Ehninger Altaar, 1482. De rechtervoet van Jezus staat op een ACHTHOEK. Dit is een verwijzing naar het kundalini-symbool de ACHTPUNTIGE MORGENSTER (klik hier).

Martha en Maria Magdalena, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Maria draagt de kleuren ZWART, WIT, GEEL EN ROOD van de vier fases van het MAGNUM OPUS (klik hier). De lijst om de spiegel heeft de vorm van een DUBBELE CIRKEL (klik hier), een alchemistisch symbool voor het HEILIGE HUWELIJK (2=1). Lees over het spirituele ontwaken van Maria in mijn boek ‘Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie’.

Bernardino Luini, kerk van Santa Maria degli Angioli Lugano. De apostel Johannes, leunend op de schouder van Jezus, lijkt op een VROUW: in werkelijkheid was dit Maria Magdalena! Lees hierover in mijn boek ‘Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie’.

De heilige Hieronymus, Lucas van Leyden, 1521. Hieronymus wijst naar de SCHEDEL: hier vindt de KRUISIGING (de crucifix in zijn andere arm) plaats.

Bartolomeo Montagna. Rechts, het symbool van de felbegeerde STEEN DER FILOSOFEN van de alchemist. Lees over de symboliek rond de GEBOORTE van het Christuskind in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel.’

Christus in de Woestijn, Pablo de Cespedes, 16e eeuw. De TWEE VISSEN zijn een verwijzing naar de VESICA PISCIS (klik hier), een symbool voor de versmelting van de tegenstellingen/dualiteit.

Vesica Piscis