KUNDALINI SYMBOLEN

Terug naar index

Pilaar

Symbool voor: de wervelkolom met de ontwaakte kundalini

Voorbeelden uit verschillende spirituele tradities

Pilaren als symbool voor de drie energiebanen – ida-, pingala- en sushumna-nadi – zijn over de hele wereld terug te vinden. Niet alleen zijn ze fysiek zichtbaar als onderdeel van historische bouwwerken zoals tempels, maar we kunnen ook over ze lezen in heilige geschriften, godenmythes en andere legendarische verhalen. Soms is er sprake van één zuil die symbool staat voor de wervelkolom. Soms zijn er twee pilaren die staan voor de polaire energiebanen.

Ook in de goden-iconografie zien we de pilaar als symbool terug. Godinnen als Artemis en Diana, die personificaties zijn van de kundalini-energie, worden soms afgebeeld in de vorm van een pilaar. Een variant hierop is de polos: een pilaarvormige kroon, gedragen door zowel goden als godinnen. Zie een aantal voorbeelden hieronder.

Hindoeïsme

Shiva als ‘De Eeuwige Pilaar’

Shiva

Shiva, Musée Guimet, Parijs.

De hindoe-god Vishnoe, in zijn vorm van de leeuw-god Narashima, breekt uit een pilaar.

Oude Egypte/Grieken

Het Egyptische ritueel van ‘het oprichten van de Djed-pilaar’ staat voor het activeren van de kundalini-energie.

De Egyptische god Serapis

De godin Artemis, Vaticaans Museum.

Reliëf van Hekate, een manifestatie van de drievoudige godin. De drie vrouwen houden fakkels (goddelijk vuur) in hun handen en dragen een polos (een pilaarvormige kroon). Zij staan voor de drie energiebanen die betrokken zijn bij een kundalini-ontwaken. Kunstmuseum Kinsky Paleis, Praag.

Alchemie

Hand-in-hand de personificaties van de drie energiebanen.
Zoroaster, Clavis artis-Trieste, 18e eeuw.

Emblèmes de Solidonius Alchimie de Nicolas Flamel (1330-1418)

Houtsnede uit het alchemistische manuscript ‘Das Buch zu Distillieren’, Hieronymus Braunschweig, 1519.

Emblemata moralia & bellica, 1615.

Voorbeelden uit de Christelijke kunst

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

Door de eeuwen heen zijn er altijd ingewijden, kunstenaars en mystici geweest die wisten dat Jezus niet geboren was als ‘de Zoon van God’, maar een kundalini-ontwaken had doorgemaakt, waarna hij één was met zijn Goddelijke Vader. De evangelieschrijvers hebben deze spirituele waarheid op inventieve wijze, met onder andere gebruik van beeldtaal en woordspelingen, verborgen in hun teksten (zie mijn boeken). Door de rigide houding van de kerk kon de waarheid niet hardop worden uitgesproken, maar ondergronds, via esoterische groeperingen als de Vrijmetselaars, vond zij haar weg naar het schildersdoek.

HET TEKEN VAN HET HEILIGE HUWELIJK (twee vingers tegen elkaar: 2=1) zien we op veel schilderijen, in een of andere vorm, terug, vaak in combinatie met andere esoterische symboliek. Dit handgebaar verwijst naar een versmelting van de polaire energieën/dualiteit, en hiermee naar een proces van kundalini-ontwaken.

Francesco del Cossa. De geboorte van Christus in de mens vindt plaats na een kundalini-ontwaken.

De Opwekking van lazarus, Jan Cornelisz. Vermeyen, Triptyque de la famille Micault. De Opwekking van Lazarus is een kundalini-inwijding.

Bartolomeo Caporali. De MAAGDELIJKE GEBOORTE is een metafoor voor de geboorte van het goddelijke in ons.

Het Laatste Avondmaal, Livio Agresti, Oratorio del Gonfalone. Jezus wijst naar het HOOFD van Johannes: hier, innerlijk, vindt de hele Paasweek plaats. Lees meer in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

De Annunciatie, Alejo Fernández. Klik hier voor de ACHTPUNTIGE MORGENSTER als symbool voor de kundalini-energie.

Jezus discussieert met de schriftgeleerden, Garofalo Benvenuto Tisi. Jezus wijst naar zijn BEKKEN, de verblijfplaats van de kundalini.

Andrea Schiavone. Lees over de diepere betekenis van de geboorte van Christus in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Lucas Cranach de Jongere, Das Dessauer Abendmahl, 1565.

De Besnijdenis van Jezus, Giulio Romano.

Christus geneest de Melaatsen, Andrea Schiavone, ca. 1545, Museum of Fine Arts, Budapest. Lees over de diepere betekenis van de wonderen van Jezus in mijn boek ‘Kundalini-ontwaken’.

De Opwekking van Lazarus, fresco catacomben Rome, 4e eeuw. Lees over de betekenis van de symboliek in de Opwekking van Lazarus in mijn boek ‘Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie’.

De Opwekking van Lazarus, Catacombe di via Latina, 4e eeuw, Rome. De Opwekking van Lazarus is een kundalini-inwijding.

De Verloving van Maria en Jozef, Matías de Arteaga y Alfaro, 17e eeuw. De verloving van Maria en Jozef symboliseert het HEILIGE HUWELIJK (klik hier).

De Presentatie van de Maagd, Jacopo Tintoretto. De SJAAL van Maria, van bekken naar hoofd, verwijst naar de kundalini-energie.

Antonio Raggi, Ponte Sant Angelo. Engel met een kolom met inscriptie “Tronus meus in columna” (Mijn troon staat op een kolom).

De schriftgeleerden in discussie met Jezus, Bernardino Butinone.

De Presentatie van Jezus in de Tempel, Maitre de Saint Severin Cologne, circa 1490.

De Opwekking van Lazarus. De ARMEN (donker en licht) van Lazarus symboliseren het versmelten van de polaire energieën (2=1).

Presentatie van Jezus in de Tempel, Book of Hours Use of Poitiers, eind 15e eeuw, Frankrijk.

De Madonna met de Lange Nek, Parmigianino.

Nicola di Maestro Antonio, 1472-1510, Palazzo Ducale, Italië. De HEILIGE GEEST is de christelijke benaming voor de kundalini-energie.

Juan Rodri’guez Jua’rez, circa 1718. De ZEVEN TRAPTREDEN staan voor de zeven chakra’s die de kundalini-energie (het WATER) activeert en zuivert. De kruisiging (van het ego) vindt plaats in het HOOFD (boven aan de trap).

Caspar Isenmann, Colmar Altarpiece. De GESELING (klik hier) van Jezus syboliseert het zuiverende aspect van de kundalini.

The Aachen Passion Altar, 1510. Pilates wijst naar Jezus en tegelijkertijd met zijn STAF (klik hier) naar de pilaar. De groene kleur en het ruitpatroon op de pilaar verwijzen naar een (kundalini-)slang.

Claudio Coello, 1668. De engel kondigt aan dat de kundalini in Maria zal ontwaken en dat het goddelijke CHRISTUS-KIND geboren zal worden IN haar.
Rechts: uitsnede

Uitsnede: de SCHADUW van de wijsvinger verraadt dat de engel wijst naar de pilaar.

Ecce Homo, Braunschweig Monogrammist. Waarom zegt Pilates ‘ECCE HOMO’ als hij Jezus laat zien aan het joodse volk? Lees het antwoord in mijn boek ‘Ecce homo, de beeldtaal van de Bijbel’. De DUBBELE CIRKEL (klik hier) boven Jezus is een alchemistisch symbool voor de versmelting van de tegenstellingen. Een CIRKEL MET EEN PUNT staat voor goud/het goddelijke.

Terug naar index