KUNDALINI SYMBOLEN

Terug naar index

Palmboom/Dadelpalm

Symbool voor: de wervelkolom met de ontwaakte kundalini-energie.

Voorbeelden uit verschillende spirituele tradities

Een boom is een universeel symbool voor de ontwaakte kundalini.
Een PALMBOOM is bij uitstek geschikt door zijn kale stam en wijd uitstaande kruin: een passende metafoor voor de wervelkolom en een geopende kruinchakra.
Vaak wordt gekozen voor een DADELPALM, omdat dadels de vorm hebben van de pijnappelklier.

Binnenkant van tempel TT290, Deir el Medina, Luxor, Egypte.

Een FENIKS, symbool voor spirituele WEDERGEBOORTE, boven in een DADELPALM.

Album van Johannes Vivianus, 1598.
(PAR PEINE = door pijn/met veel moeite)

Een DADELPALM en een plataan vormen samen een LEVENSBOOM met een GODIN erin. Oude Egypte, 19e dynastie.

Voorbeelden uit de Christelijke kunst

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

Door de eeuwen heen zijn er altijd ingewijden, kunstenaars en mystici geweest die wisten dat Jezus niet geboren was als ‘de Zoon van God’, maar een kundalini-ontwaken had doorgemaakt, waarna hij één was met zijn Goddelijke Vader. De evangelieschrijvers hebben deze spirituele waarheid op inventieve wijze, met onder andere gebruik van beeldtaal en woordspelingen, verborgen in hun teksten (zie mijn boeken). Door de rigide houding van de kerk kon de waarheid niet hardop worden uitgesproken, maar ondergronds, via esoterische groeperingen als de Vrijmetselaars, vond zij haar weg naar het schildersdoek.

HET TEKEN VAN HET HEILIGE HUWELIJK (twee vingers tegen elkaar: 2=1) zien we op veel schilderijen, in een of andere vorm, terug, vaak in combinatie met andere esoterische symboliek. Dit handgebaar verwijst naar een versmelting van de polaire energieën/dualiteit, en hiermee naar een proces van kundalini-ontwaken.

St. Bruno, Hieronymus Wierix, 16e eeuw. De palmboom met Jezus is geplaatst op de SCHEDEL, de plek waar de INNERLIJKE KRUISIGING van het ego plaatsvindt.

St Ursula, Vittore Carpaccio.

Francesco Morandini (Il poppi), circa 1580. Lees over de aanwezigheid van MARIA MAGDALENA onder het kruis in mijn boek ‘Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie’.

Jakob Huwyler, St.Johannes de Doperkerk, Ermengerst, 1903. De vorm van de PALMBOOM verwijst naar de kundalini-slang. Lees over het kundalini proces van JOHANNES in mijn boek ‘Johannes de Doper die Jezus de Christus werd’.

Altaar van St. Martins-kathedraal, Bratislava. Lees over de gebeurtenissen in de tuin van Gethsemane in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Duits altaarstuk, ca. 1480-1495. De TWEE GEKRUISTE STOKKEN verwijzen naar de versmelting van de polaire energiebanen in het hoofd.

Paolo Uccello. Het kindje Jezus heeft zijn WIJSVINGER in zijn mond: de geboorte van Christus is een INNERLIJKE gebeurtenis. Lees hierover in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Giovan Battista Moroni. De heilige Christoffel wijst naar zijn BEKKEN. Zijn PALMSTOK is verbonden met de LENDENDOEK/het bekken van Jezus. De opmerkelijke kleur ORANJE verwijst naar het tweede chakra, waar de kundalini verblijft.

Fra Angelico (attr. to). De DRIE SPIJKERS staan voor de drie energiebanen die opstijgen naar de PIJNAPPELKLIER (de doornenkroon op dit schilderij).

Uit een Armeens Evangelie, 1609.

St. Christoffel, Basiliek van Santa Cruz Pumacallao.

Anthonie Wierix, 16e eeuw. De Intocht in Jeruzalem is een metafoor voor de binnenkomst van God in ons hart. Lees hierover in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Jacob’s Ladder, Jan Verkade, circa 1900, St. Ildegard Abbey. Lees over de symboliek in de visioenen van Jacob in mijn boek ‘Kundalini-ontwaken’.

Rust tijdens de vlucht naar Egypte, Philipp Otto Runge, 1805. De ENGEL in de BOOM en het kindje JEZUS houden EEN BEEN (klik hier) opgetrokken. Dit symboliseert de versmelting van de polaire energiebanen/het HEILIGE HUWELIJK (2=1, klik hier). De ‘ROOS VAN VENUS’ (klik hier) in de boom is een kundalini-symbool.

Chiesa di San Vittore Martire. De man links houdt de palmtak bij zijn BEKKEN, de verblijfplaats van de kundalini.

De drie Wijzen uit het Oosten, Basiliek van Sant’Apollinare Nuovo, Ravenna, Italië. De geschenken van de Wijzen uit het Oosten staan symbool voor de INNERLIJKE GODDELIJKE GAVEN die samenhangen met een kundalini-ontwaken.

Bernardino Luini, 1525. De heilige Maurizio en het kindje Jezus houden beiden de PALMTAK vast. Jezus wijst er naar met het teken van het HEILIGE HUWELIJK (2=1, klik hier).

Christus en de centurion van Capernaum, Franz Christoph Janneck, 18e eeuw. Lees over de diepere betekenis van de WONDEREN van Jezus in mijn boek ‘Kundalini-ontwaken’.

Maria-ten-Hemelopneming, Fra Angelico, 1432. De palmboom (links) en palmtak (rechts) van GOUD verwijzen naar de GODDELIJKE kundalini.

Terug naar index