KUNDALINI SYMBOLEN

Palmboom/Dadelpalm

Symbool voor: de wervelkolom met de ontwaakte kundalini-energie.

Voorbeelden uit verschillende spirituele tradities

Een boom is een universeel symbool voor de ontwaakte kundalini.
Een PALMBOOM is bij uitstek geschikt door zijn kale stam en wijd uitstaande kruin: een passende metafoor voor de wervelkolom en een geopende kruinchakra.
Vaak wordt gekozen voor een DADELPALM, omdat dadels de vorm hebben van de pijnappelklier.

Een FENIKS, symbool voor spirituele WEDERGEBOORTE, op een DADELPALM.

Uit het alchemistische manuscript Clavis Artis, laat 17e-begin 18e eeuw. De WERELDBOL met KRUIS (‘Globus Cruciger’) symboliseert de overwinning van het spirituele op het materiële. Bovenop het kruis, met de KUNDALINI-SLANG, prijken PALMBLADEREN en DADELS.

Een DADELPALM en een plataan vormen samen een LEVENSBOOM met een GODIN erin. (Oude Egypte, 19e dynastie)

Uit de manuscripten van de mysticus Jacob Böhme, 18e eeuw. (Met dank aan: Getty Research Institute en Palatino Press)

Hieronymus Bock, 16e eeuw. De DADELPALM wordt op deze illustratie geassocieerd met de EENHOORN, een mythisch dier dat symbool staat voor een KUNDALINI-ONTWAKEN. Lees meer hierover in het artikel: Maak de eenhoorn in jezelf wakker!

Binnenkant van tempel TT290, Deir el Medina, Luxor, Egypte.

Het dierlijke (de SCHEDEL) is overwonnen. De BIJEN verwijzen naar de productie van AMRITA in de hersenen. PAR PEINE = door pijn/met veel moeite. (Uit het album van Johannes Vivianus, 1598)

Dit marmeren beeld met PALMBOOM is een onderdeel van een fontein uit circa 350 v. Chr. Door de kruik liep een waterpijp. Het STROMENDE WATER verbeeldt de KUNDALINI-ENERGIE opstijgend vanaf het BEKKEN naar het HOOFD. (Altes Museum, Berlijn)

De ZONNEGOD APOLLO met kithara (lier) en PALMBOOM. (Oliekruik ca. 450 v. Chr.)

Voorbeelden uit de Christelijke kunst

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

Door de eeuwen heen zijn er altijd ingewijden, kunstenaars en mystici geweest die wisten dat Jezus niet geboren was als ‘de Zoon van God’, maar een kundalini-ontwaken had doorgemaakt, waarna hij één was met zijn Goddelijke Vader. De evangelieschrijvers hebben deze spirituele waarheid op inventieve wijze, met onder andere gebruik van beeldtaal en woordspelingen, verborgen in hun teksten (zie mijn boeken). Door de rigide houding van de kerk kon de waarheid niet hardop worden uitgesproken, maar ondergronds, via esoterische groeperingen als de Vrijmetselaars, vond zij haar weg naar het schildersdoek.

HET TEKEN VAN HET HEILIGE HUWELIJK (twee vingers tegen elkaar: 2=1) zien we op veel schilderijen, in een of andere vorm, terug, vaak in combinatie met andere esoterische symboliek. Dit handgebaar verwijst naar een versmelting van de polaire energieën/dualiteit, en hiermee naar een proces van kundalini-ontwaken.

St. Bruno, Hieronymus Wierix, 16e eeuw. De palmboom, met Jezus eraan, is geplaatst op de SCHEDEL, de plek waar de INNERLIJKE KRUISIGING van het ego plaatsvindt.

St Ursula, Vittore Carpaccio.

Francesco Morandini (Il poppi), circa 1580. Lees over de aanwezigheid van MARIA MAGDALENA onder het kruis in mijn boek ‘Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie’.

Sint Barbara, circa 1500, Museu Nacional de Arte, Antiga. De kleine KELK in de deuropening van de toren is een verwijzing naar de HEILIGE GRAAL (klik hier): ook een metafoor voor een KUNDALINI-ONTWAKEN.

Altaar van St. Martins-kathedraal, Bratislava. Lees over de diepere betekenis van de gebeurtenissen in de tuin van Gethsemane in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Duits altaarstuk, ca. 1480-1495. De TWEE GEKRUISTE STOKKEN verwijzen naar de versmelting van de polaire energiebanen in het hoofd.

Paolo Uccello. Het kindje Jezus heeft zijn WIJSVINGER in zijn mond: de geboorte van Christus is een INNERLIJKE gebeurtenis. Lees hierover in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Giovan Battista Moroni. De heilige Christoffel wijst naar zijn BEKKEN. Zijn PALMSTOK is verbonden met de LENDENDOEK/het bekken van Jezus. De opmerkelijke kleur ORANJE verwijst naar het tweede chakra, waar de kundalini verblijft.

Il Sodoma, 1513, Galleria Sabauda, Turijn. Het kindje Jezus houdt de PALMTAK vast en staat daarbij op EEN BEEN (klik hier): een verwijzing naar de versmelting van de polaire energieën (2=1).

Fra Angelico (attr. to). De DRIE SPIJKERS staan voor de drie energiebanen die opstijgen naar de PIJNAPPELKLIER (de doornenkroon op dit schilderij).

Uit een Armeens Evangelie, 1609.

St. Christoffel, Basiliek van Santa Cruz Pumacallao.

Anthonie Wierix, 16e eeuw. De Intocht in Jeruzalem is een metafoor voor de binnenkomst van God in ons hart. Lees hierover in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Jakob Huwyler, St.Johannes de Doperkerk, Ermengerst, 1903. De vorm van de PALMBOOM verwijst naar de kundalini-slang. Lees over het kundalini proces van JOHANNES in mijn boek ‘Johannes de Doper die Jezus de Christus werd’.

Jacob’s Ladder, Jan Verkade, circa 1900, St. Ildegard Abbey. Lees over de symboliek in de visioenen van Jacob in mijn boek ‘Kundalini-ontwaken’.

Rust tijdens de vlucht naar Egypte, Philipp Otto Runge, 1805. De ENGEL in de BOOM en het kindje JEZUS houden EEN BEEN (klik hier) opgetrokken. Dit symboliseert de versmelting van de polaire energiebanen/het HEILIGE HUWELIJK (2=1, klik hier). De ‘ROOS VAN VENUS’ (klik hier) in de boom is een kundalini-symbool.

Chiesa di San Vittore Martire. De man links houdt de palmtak bij zijn BEKKEN, de verblijfplaats van de kundalini. Het kindje JEZUS houdt EEN BEEN (klik hier) opgetrokken. Dit symboliseert de versmelting van de polaire energiebanen/het HEILIGE HUWELIJK (2=1).

De drie Wijzen uit het Oosten, Basiliek van Sant’Apollinare Nuovo, Ravenna, Italië. De geschenken van de Wijzen uit het Oosten staan symbool voor de INNERLIJKE GODDELIJKE GAVEN die samenhangen met een kundalini-ontwaken.

Bernardino Luini, 1525. De heilige Maurizio en het kindje Jezus houden beiden de PALMTAK vast. Jezus wijst er naar met het teken van het HEILIGE HUWELIJK (2=1, klik hier).

Christus en de centurion van Capernaum, Franz Christoph Janneck, 18e eeuw. De SLANG op de KELK is een verwijzing naar de HEILIGE GRAAL (klik hier): net als de palmboom ook een metafoor voor een KUNDALINI-ONTWAKEN.

Maria-ten-Hemelopneming, Fra Angelico, 1432. GOUD is een extra verwijzing naar de GODDELIJKE kundalini.