KUNDALINI SYMBOLEN

Terug naar index

De achtpuntige Morgenster

Symbool voor: de kundalini-energie

Voorbeelden uit verschillende spirituele tradities

De achtpuntige ster is een symbool van de Soemerische godin Inanna en haar Akkadische tegenhangster Ishtar. Deze godinnen werden tevens geassocieerd met de planeet Venus, die de Morgenster wordt genoemd omdat ze, na de zon en de maan, de helderste is van alle hemellichamen en kort voor zonsopgang zichtbaar is in het oosten. Venus kondigt als het ware de zon aan en hierdoor werd zij al in de verre oudheid geassocieerd met het goddelijke.

Interessant, en betekenisvol in dit verband, is dat het Soemerische woord voor god/godin – Dingir – een achtpuntige ster is, zie wikipedia en afbeelding rechts.

In het verlengde van het bovenstaande staat de achtpuntige Morgenster in diverse spirituele tradities voor de goddelijke energie in het bekken van de mens: de kundalini.
Zie ook het artikel over tarotkaart De Ster.

Uit: Clavis Artis, een alchemistisch manuscript uit laat 17e/begin 18e eeuw. Zowel de naakte vrouw/godin, als de slang en de achtpuntige ster symboliseren de kundalini-energie.

Sophia, ‘Heilige Wijsheid‘, wordt in de Orthodox katholieke kerk op iconen afgebeeld met een achtpuntige ster.

De godin Ishtar op een zegel van het Akkadische rijk, 2350-2150 v.Chr. De zeven lagen van haar jurk verwijzen naar de zeven chakra’s.

De godin Athena, met een achtpuntige ster op haar schild, en Heracles op een Griekse amfora.

Op dit kleitablet met de god Shamash wordt een achtpuntige ster omhoog getrokken (!)

De Griekse moedergodin Rhea
(Manual of mythology, 1875)

Voorbeelden uit de Christelijke kunst

KLIK OP DEAFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

Door de eeuwen heen zijn er altijd ingewijden, kunstenaars en mystici geweest die wisten dat Jezus niet geboren was als ‘de Zoon van God’, maar een kundalini-ontwaken had doorgemaakt, waarna hij één was met zijn Goddelijke Vader. De evangelieschrijvers hebben deze spirituele waarheid op inventieve wijze, met onder andere gebruik van beeldtaal en woordspelingen, verborgen in hun teksten (zie mijn boeken). Door de rigide houding van de kerk kon de waarheid niet hardop worden uitgesproken, maar ondergronds, via esoterische groeperingen als de Vrijmetselaars, vond zij haar weg naar het schildersdoek.

Een van de eretitels van Maria in de katholieke traditie is ‘De Morgenster’ (Stella Matutina). Maria wordt daarom vaak afgebeeld met een ster op haar mantel. In dit opzicht is de (achtpuntige) ster een onderdeel van de officiële iconografie, en wat betreft de katholieke kerk is hier geen esoterische betekenis aan verbonden. We zien echter in de christelijke kunst de achtpuntige ster ook terug op een verhulde manier. Op vloertegels, als raamrooster, of zomaar ergens in het interieur. Duidelijk is dat de kunstenaar in dit geval wil wijzen op de diepere betekenis van de Bijbelse enscenering.

Overigens valt voor een esoterische uitleg van de betiteling ‘De Morgenster’ voor Maria veel te zeggen, en het is mijn overtuiging dat deze eretitel ook gnostische wortels heeft. Maria wordt, als moeder van Jezus, gezien als de moeder van God. De kundalini-energie wordt in de meeste tradities gezien als het vrouwelijke aspect van God, oftewel ‘God de Moeder’. Op het symbolische niveau vervult Maria in Bijbelverhalen vaak de rol van het goddelijke in de mens (de kundalini), dat de nieuwe mens, wedergeboren in God, ‘baart’. Meer hierover in mijn boeken.

Alejo Fernández

Pedro García de Benabarre (attr. to)

Alejo Fernández

De ascentie van de profeet Eliah op een ‘wagen van vuur’ (Russische icoon).

Mariotto di Nardo di Cione

William Holman Hunt

Piero della Francesca

Barthélemy van Eyck 1445, Eglise de la Madeleine, Aix-en-Provence.

Girolamo di Matteo da Gualdo, circa 1510.

Hans Memling, 1479.

Pedro Berruguete

Pedro Sánchez

Bernard van Orley

Covington Cathedral, KY.

Pieter Coecke van Aelst (1502-1550)

Hans Memling

Maria Magdalena, Leonard Limousin.

Master de Liénart Barronnat, 1492 – 1494.

Pedro Berruguete, Cincinnati Art Museum.

School van de Veneto, eind 15e eeuw.

Orazio Samacchini, circa 1575.

Antonio Vivarini en Giovanni d`Alemagna, circa 1500.

William Brassey Hole

Orlandi, Louvre.

De bruiloft van Kana, Jan Cossiers.

Vitale da Bologna (Vitale dAimo de Cavalli)

Cirkel van de Meester van Pedret, De Wijze en Dwaze Maagden, Sant Quirze de Pedret.

Vroegchristelijke inscriptie met de Griekse letters ΙΧΘΥΣ (ICHTUS), een acroniem voor Jezus, uitgehouwen in marmer in de ruïnes van de oude Griekse stad Efeze in Turkije. Ernaast een wiel met acht spaken: een verwijzing naar de Morgenster.

Terug naar index

Mozaïek in de Basiliek van San Marco, Venetië, 11e-13e eeuw.

Meister des Schöppinger Altars

De bruiloft van Kana, Master Of The Catholic Kings.