KUNDALINI SYMBOLEN

De Achtpuntige Morgenster

Symbool voor: de kundalini-energie

Voorbeelden uit verschillende spirituele tradities

De ACHTPUNTIGE STER is een symbool van de Soemerische godin Inanna en haar Akkadische tegenhangster Ishtar. Deze godinnen werden tevens geassocieerd met de planeet Venus, die de MORGENSTER wordt genoemd omdat ze, na de zon en de maan, de helderste is van alle hemellichamen en kort voor zonsopgang zichtbaar is in het oosten. Venus kondigt als het ware de zon aan en hierdoor werd zij al in de verre oudheid geassocieerd met het goddelijke.

Interessant, en betekenisvol in dit verband, is dat het Soemerische woord voor god/godin – Dingir – een ACHTPUNTIGE STER is, zie wikipedia en afbeelding rechts.

In het verlengde van het bovenstaande staat de ACHTPUNTIGE MORGENSTER in diverse spirituele tradities voor de goddelijke energie in het bekken van de mens: de kundalini.
Zie ook het artikel over tarotkaart De Ster.

De achtpuntige ster van de godin Ishtar/Inanna (bron: wikimedia)

De godin Athena, met een ACHTPUNTIGE STER op haar schild, en Heracles op een Griekse amfora.

De achtpuntige ster van Inanna/Ishtar, hier naast de zonneschijf van haar broer Shamash en de maansikkel van haar vader Sin op een grenssteen van Meli-Shipak II, daterend uit de twaalfde eeuw voor Chr. (bron: wikimedia)

De Griekse moedergodin Rhea (Manual of mythology, 1875)

Uit: Clavis Artis, een alchemistisch manuscript uit laat 17e/begin 18e eeuw. Zowel de naakte vrouw/GODIN, als de SLANG en de achtpuntige STER, symboliseren de KUNDALINI-energie.

Sophia, ‘Heilige Wijsheid‘, wordt in de Orthodox katholieke kerk op iconen afgebeeld met een ACHTPUNTIGE STER.

Voorbeelden uit de Christelijke kunst

KLIK OP DEAFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

Door de eeuwen heen zijn er altijd ingewijden, kunstenaars en mystici geweest die wisten dat Jezus niet geboren was als ‘de Zoon van God’, maar een kundalini-ontwaken had doorgemaakt, waarna hij één was met zijn Goddelijke Vader. De evangelieschrijvers hebben deze spirituele waarheid op inventieve wijze, met onder andere gebruik van beeldtaal en woordspelingen, verborgen in hun teksten (zie mijn boeken). Door de rigide houding van de kerk kon de waarheid niet hardop worden uitgesproken, maar ondergronds, via esoterische groeperingen als de Vrijmetselaars, vond zij haar weg naar het schildersdoek.

In het Bijbelboek Openbaring (2:26-28) belooft Jezus:

En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken.
En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden –
zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de MORGENSTER geven.

Een van de eretitels van Maria in de katholieke traditie is ‘De MORGENSTER’ (Stella Matutina). Maria wordt daarom vaak afgebeeld met een ster op haar mantel. In dit opzicht is de (ACHTPUNTIGE) STER een onderdeel van de officiële iconografie, en wat betreft de katholieke kerk is hier geen esoterische betekenis aan verbonden. We zien echter in de christelijke kunst de ACHTPUNTIGE STER ook terug op een verhulde manier. Op vloertegels, als raamrooster, of zomaar ergens in het interieur. Duidelijk is dat de kunstenaar in dit geval wil wijzen op de diepere betekenis van de Bijbelse enscenering.

Overigens valt voor een esoterische uitleg van de betiteling ‘De MORGENSTER’ voor Maria veel te zeggen, en het is mijn overtuiging dat deze eretitel ook gnostische wortels heeft. Maria wordt, als moeder van Jezus, gezien als de moeder van God. De kundalini-energie wordt in de meeste tradities gezien als het vrouwelijke aspect van God, oftewel ‘God de Moeder’. Op het symbolische niveau vervult Maria in Bijbelverhalen vaak de rol van het goddelijke in de mens (de kundalini), dat de nieuwe mens, wedergeboren in God, ‘baart’. Lees meer in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

HET TEKEN VAN HET HEILIGE HUWELIJK (twee vingers tegen elkaar: 2=1) zien we op veel schilderijen, in een of andere vorm, terug, vaak in combinatie met andere esoterische symboliek. Dit handgebaar verwijst naar een versmelting van de polaire energieën/dualiteit, en hiermee naar een proces van kundalini-ontwaken.

Alejo Fernández. De engel wijst naar de PILAAR (klik hier), een symbool voor de ontwaakte WERVELKOLOM. Een cirkel in een vierkant (‘SQUARING THE CIRCLE’, klik hier) is een alchemistische symbool voor een voltooid Magnum Opus (proces van kundalini-ontwaken). Ook de kleuren ZWART, WIT EN ROOD van de vleugels van de engel verwijzen naar het MAGNUM OPUS (klik hier).

Pedro García de Benabarre (attr. to). Jezus wijst met twee vingers (2=1, het teken van het HEILIGE HUWELIJK ) naar zijn BEKKEN, de verblijfplaats van de kundalini. Ook de VESICA PISCIS (klik hier) om hem heen staat voor de versmelting van de polaire energieën. De kleuren ZWART, WIT, GEEL EN ROOD van het schild staan in de alchemie voor de vier fases van het MAGNUM OPUS (klik hier).

De ascentie van de profeet Eliah op een ‘wagen van vuur’ (Russische icoon). Lees over het kundalini-proces van de profeet ELIAH in mijn boek ‘Johannes de Doper die Jezus de Christus werd’. De RODE SJAAL, gewikkeld om het lichaam van Elisha (rechtsonder), van BEKKEN naar HOOFD, verwijst naar de opstijgende KUNDALINI-SLANG.

Mariotto di Nardo di Cione. Lees over de diepere betekenis van de MAAGDELIJKE GEBOORTE van Jezus in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

William Holman Hunt. Lees over de symboliek in het KRUISIGINGSVERHAAL in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Pedro Berruguete, Cincinnati Art Museum.

Piero della Francesca

Barthélemy van Eyck 1445, Eglise de la Madeleine, Aix-en-Provence. Op de standaard liggen BOEKEN met de kleuren ZWART, WIT, GEEL EN ROOD, die in de alchemie staan voor de vier fases van het MAGNUM OPUS (klik hier). De zeskantige VOET van de standaard is een verwijzing naar het HEXAGRAM (klik hier), het symbool voor de versmelting van de polaire energieën.

Girolamo di Matteo da Gualdo, circa 1510.

Hans Memling, 1479. Op de ROK van de heilige Catharina (links) en op het DOEK achter Maria staan symbolen voor de PIJNAPPELKIER (klik hier).

Pedro Berruguete

Bernard van Orley. De SLANGENSTAF van de god Hermes, de CADUCEUS (klik hier), is het symbool voor een kundalini-ontwaken.

Meister Francke

Master de Liénart Barronnat, 1492 – 1494.

Pieter Coecke van Aelst (1502-1550)

Covington Cathedral, KY. Maria maakt met haar handen het TEKEN VAN HET HEILIGE HUWELIJK (klik hier): twee vingers tegen elkaar, 2=1.

Hans Memling

Maria Magdalena, Leonard Limousin. Maria heeft een kundalini-ontwaken doorgemaakt. Lees hierover in mijn boek ‘Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie’.

School van de Veneto, eind 15e eeuw.

Maria Magdalena. Maria heeft een kundalini-ontwaken doorgemaakt. Lees hierover in mijn boek ‘Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie’. Ze houdt haar pot met ZALF (symbool voor AMRITA) op hoofdhoogte. Met haar pink wijst ze naar haar BEKKEN.

Orazio Samacchini, circa 1575.

Antonio Vivarini en Giovanni d`Alemagna, circa 1500. Het gele HOOFDDEKSEL van de man links, met de vlag met achtpuntige sterren, verwijst naar het alchemistische symbool voor EENWORDING: de DUBBELE CIRKEL (klik hier). De SJAAL die naar beneden hangt symboliseert de weg van de kundalini van BEKKEN naar HOOFD.

William Brassey Hole. Pilatus en Jezus kijken elkaar niet aan. Hiermee wil de kunstenaar ons vertellen dat de Bijbelverhalen gaan over INNERLIJKE gebeurtenissen. Lees hierover in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Orlandi, Louvre.

Alejo Fernández. De lijnen van bloed op het BEEN van één van de mannen verwijzen naar het HEXAGRAM (zespuntige ster, klik hier), het symbool voor de versmelting van de polaire energieën.

De bruiloft van Kana, Jan Cossiers. Lees over de diepere betekenis van de Bruiloft te Kana in mijn boek ‘Kundalini-ontwaken’.

Vitale da Bologna (Vitale dAimo de Cavalli). De kleuren ZWART, WIT EN ROOD van de tweepuntige (versmelting polaire energieën) MUTS verwijzen naar het MAGNUM OPUS (klik hier). De BEKER naast het BEKKEN van Maria verwijst naar de HEILIGE GRAAL (klik hier).

Cirkel van de Meester van Pedret, De Wijze en Dwaze Maagden, Sant Quirze de Pedret. Lees over de diepere betekenis van het verhaal van de VIJF WIJZE EN VIJF DWAZE MAAGDEN in mijn boek ‘Kundalini-ontwaken’.

Vroegchristelijke inscriptie met de Griekse letters ΙΧΘΥΣ (ICHTUS), een acroniem voor Jezus, uitgehouwen in marmer in de ruïnes van de oude Griekse stad Efeze in Turkije. Het WIEL MET ACHT SPAKEN is een verwijzing naar de Morgenster. ICHTUS (Grieks voor VIS, klik hier) verwijst naar een kundalini-ontwaken, lees hierover in mijn boek ‘Johannes de Doper die Jezus de Christus werd.’

Pedro Sánchez. De HANDEN van de man verwijzen naar de LETTER Y (klik hier), een alchemistisch symbool voor de versmelting van de polaire energieën. De HANDEN van de vrouw verwijzen naar de WERVELKOLOM.

Mozaïek in de Basiliek van San Marco, Venetië, 11e-13e eeuw. Lees over de symboliek in het verhaal van de DOOP van Jezus in mijn boek ‘Johannes de Doper die Jezus de Christus werd’.

Meister des Schöppinger Altars

De Bruiloft van Kana, Master Of The Catholic Kings. Op de jurk van de vrouw zijn symbolen voor de PIJNAPPELKLIER (klik hier) geschilderd. Haar hand ligt op haar BUIK, de verblijfplaats van de kundalini. De man op de voorgrond wijst met zijn MIDDELVINGER (klik hier) naar de wijnkruiken. De middelvinger staat voor een ontwaakte WERVELKOLOM. De kleuren ZWART, WIT EN ROOD van de plinten (plafond) verwijzen naar het MAGNUM OPUS (klik hier). Lees over de symbolische betekenis van de Bruiloft te Kana in mijn boek ‘Kundalini-ontwaken’.