KUNDALINI SYMBOLEN

Terug naar index

De achtpuntige Morgenster

Symbool voor: de kundalini-energie

Voorbeelden uit verschillende spirituele tradities

De achtpuntige ster is een symbool van de Soemerische godin Inanna en haar Akkadische tegenhangster Ishtar. Deze godinnen werden tevens geassocieerd met de planeet Venus, die de Morgenster wordt genoemd omdat ze, na de zon en de maan, de helderste is van alle hemellichamen en kort voor zonsopgang zichtbaar is in het oosten. Venus kondigt als het ware de zon aan en hierdoor werd zij al in de verre oudheid geassocieerd met het goddelijke.

Interessant, en betekenisvol in dit verband, is dat het Soemerische woord voor god/godin – Dingir – een achtpuntige ster is, zie wikipedia en afbeelding rechts.

In het verlengde van het bovenstaande staat de achtpuntige Morgenster in diverse spirituele tradities voor de goddelijke energie in het bekken van de mens: de kundalini.
Zie ook het artikel over tarotkaart De Ster.

Uit: Clavis Artis, een alchemistisch manuscript uit laat 17e/begin 18e eeuw. Zowel de naakte vrouw/godin, als de slang en de achtpuntige ster symboliseren de kundalini-energie.

Sophia, ‘Heilige Wijsheid‘, wordt in de Orthodox katholieke kerk op iconen afgebeeld met een achtpuntige ster.

De godin Ishtar op een zegel van het Akkadische rijk, 2350-2150 v.Chr. De zeven lagen van haar jurk verwijzen naar de zeven chakra’s.

De godin Athena, met een achtpuntige ster op haar schild, en Heracles op een Griekse amfora.

Op dit kleitablet met de god Shamash wordt een achtpuntige ster omhoog getrokken (!)

De Griekse moedergodin Rhea
(Manual of mythology, 1875)

Voorbeelden uit de Christelijke kunst

KLIK OP DEAFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

Door de eeuwen heen zijn er altijd ingewijden, kunstenaars en mystici geweest die wisten dat Jezus niet geboren was als ‘de Zoon van God’, maar een kundalini-ontwaken had doorgemaakt, waarna hij één was met zijn Goddelijke Vader. De evangelieschrijvers hebben deze spirituele waarheid op inventieve wijze, met onder andere gebruik van beeldtaal en woordspelingen, verborgen in hun teksten (zie mijn boeken). Door de rigide houding van de kerk kon de waarheid niet hardop worden uitgesproken, maar ondergronds, via esoterische groeperingen als de Vrijmetselaars, vond zij haar weg naar het schildersdoek.

Een van de eretitels van Maria in de katholieke traditie is ‘De MORGENSTER’ (Stella Matutina). Maria wordt daarom vaak afgebeeld met een ster op haar mantel. In dit opzicht is de (ACHTPUNTIGE) STER een onderdeel van de officiële iconografie, en wat betreft de katholieke kerk is hier geen esoterische betekenis aan verbonden. We zien echter in de christelijke kunst de ACHTPUNTIGE STER ook terug op een verhulde manier. Op vloertegels, als raamrooster, of zomaar ergens in het interieur. Duidelijk is dat de kunstenaar in dit geval wil wijzen op de diepere betekenis van de Bijbelse enscenering.

Overigens valt voor een esoterische uitleg van de betiteling ‘De MORGENSTER’ voor Maria veel te zeggen, en het is mijn overtuiging dat deze eretitel ook gnostische wortels heeft. Maria wordt, als moeder van Jezus, gezien als de moeder van God. De kundalini-energie wordt in de meeste tradities gezien als het vrouwelijke aspect van God, oftewel ‘God de Moeder’. Op het symbolische niveau vervult Maria in Bijbelverhalen vaak de rol van het goddelijke in de mens (de kundalini), dat de nieuwe mens, wedergeboren in God, ‘baart’. Lees meer in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Alejo Fernández. De PILAAR (klik hier) is een symbool voor de ontwaakte wervelkolom.

Pedro García de Benabarre (attr. to). Jezus wijst met twee vingers (2=1, het teken van het HEILIGE HUWELIJK ) naar zijn BEKKEN, de verblijfplaats van de kundalini. Ook de VESICA PISCIS (klik hier) om hem heen staat voor de versmelting van de polaire energieën. De kleuren ZWART, WIT, GEEL EN ROOD van het schild staan in de alchemie voor de vier fases van het MAGNUM OPUS (klik hier).

De ascentie van de profeet Eliah op een ‘wagen van vuur’ (Russische icoon). Lees over het kundalini-proces van de profeet ELIAH in mijn boek ‘Johannes de Doper die Jezus de Christus werd’.

Mariotto di Nardo di Cione. Lees over de diepere betekenis van de MAAGDELIJKE GEBOORTE van Jezus in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Pedro Sánchez

William Holman Hunt. Lees over de symboliek in het KRUISIGINGSVERHAAL in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Piero della Francesca

Barthélemy van Eyck 1445, Eglise de la Madeleine, Aix-en-Provence. Op de houten standaard liggen boeken met de kleuren ZWART, WIT, GEEL EN ROOD, die in de alchemie staan voor de vier fases van het MAGNUM OPUS (klik hier). De zeskantige voet van de standaard is een verwijzing naar het HEXAGRAM (klik hier), het symbool voor de versmelting van de polaire energieën.

Alejo Fernández. De lijnen van bloed op het been van één van de mannen verwijzen naar het HEXAGRAM (zespuntige ster, klik hier), het symbool voor de versmelting van de polaire energieën.

Girolamo di Matteo da Gualdo, circa 1510.

Hans Memling, 1479. Op de rok van de heilige Catharina (links) en op het doek achter Maria staan symbolen voor de PIJNAPPELKIER (klik hier).

Pedro Berruguete

Bernard van Orley. De slangenstaf van de god Hermes, de CADUCEUS (klik hier), is het symbool voor een kundalini-ontwaken.

Covington Cathedral, KY. Maria maakt met haar handen het TEKEN VAN HET HEILIGE HUWELIJK (klik hier): twee vingers tegen elkaar, 2=1.

Pieter Coecke van Aelst (1502-1550)

Hans Memling

Maria Magdalena, Leonard Limousin. Maria heeft een kundalini-ontwaken doorgemaakt. Lees hierover in mijn boek over haar.

Master de Liénart Barronnat, 1492 – 1494.

Pedro Berruguete, Cincinnati Art Museum.

School van de Veneto, eind 15e eeuw.

Orazio Samacchini, circa 1575.

Antonio Vivarini en Giovanni d`Alemagna, circa 1500.

William Brassey Hole. Pilates en Jezus kijken elkaar niet aan. Hiermee wil de kunstenaar ons vertellen dat de Bijbelverhalen gaan over INNERLIJKE gebeurtenissen. Lees hierover in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Orlandi, Louvre.

De bruiloft van Kana, Jan Cossiers. Lees over de diepere betekenis van de Bruiloft te Kana in mijn boek ‘Kundalini-ontwaken’.

Vitale da Bologna (Vitale dAimo de Cavalli)

Cirkel van de Meester van Pedret, De Wijze en Dwaze Maagden, Sant Quirze de Pedret. Lees over de diepere betekenis van het verhaal van de WIJZE EN DWAZE MAAGDEN in mijn boek ‘Kundalini-ontwaken’.

Vroegchristelijke inscriptie met de Griekse letters ΙΧΘΥΣ (ICHTUS), een acroniem voor Jezus, uitgehouwen in marmer in de ruïnes van de oude Griekse stad Efeze in Turkije. Het wiel met acht spaken is een verwijzing naar de Morgenster. ICHTUS (Grieks voor VIS, klik hier) verwijst naar een kundalini-ontwaken, lees hierover in mijn boek ‘Johannes de Doper die Jezus de Christus werd.’

Terug naar index

Mozaïek in de Basiliek van San Marco, Venetië, 11e-13e eeuw. Lees over de symboliek in het verhaal van de DOOP van Jezus in mijn boek ‘Johannes de Doper die Jezus de Christus werd’.

Meister des Schöppinger Altars

De Bruiloft van Kana, Master Of The Catholic Kings. Op de jurk van de vrouw zijn symbolen voor de PIJNAPPELKLIER (klik hier) geschilderd. De man op de voorgrond wijst met zijn MIDDELVINGER naar de wijnkruiken. De middelvinger staat voor een ontwaakte wervelkolom. De kleuren ZWART, WIT EN ROOD van de plinten (plafond) verwijzen naar het MAGNUM OPUS (klik hier). Lees over de symbolische betekenis van de Bruiloft te Kana in mijn boek ‘Kundalini-ontwaken’.