KUNDALINI SYMBOLEN

Middelvinger

Symbool voor:
de ‘ontwaakte’ wervelkolom

Voorbeelden uit de Christelijke kunst

KLIK OP DEAFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

Door de eeuwen heen zijn er altijd ingewijden, kunstenaars en mystici geweest die wisten dat Jezus niet geboren was als ‘de Zoon van God’, maar een kundalini-ontwaken had doorgemaakt, waarna hij één was met zijn Goddelijke Vader. De evangelieschrijvers hebben deze spirituele waarheid op inventieve wijze, met onder andere gebruik van beeldtaal en woordspelingen, verborgen in hun teksten (zie mijn boeken). Door de rigide houding van de kerk kon de waarheid niet hardop worden uitgesproken, maar ondergronds, via esoterische groeperingen als de Vrijmetselaars, vond zij haar weg naar het schildersdoek.

HET TEKEN VAN HET HEILIGE HUWELIJK (twee vingers tegen elkaar: 2=1) zien we op veel schilderijen, in een of andere vorm, terug, vaak in combinatie met andere esoterische symboliek. Dit handgebaar verwijst naar een versmelting van de polaire energieën/dualiteit, en hiermee naar een proces van kundalini-ontwaken.

Carravagio

Domenico Feti

Hans Holbein de Jongere

De evangelist Johannes, Colijn de Coter.

De Dwaze Maagd, Martin Schongauer. Het Bijbelverhaal over de VIJF WIJZE EN VIJF DWAZE MAAGDEN gaat over aspecten van een kundalini-proces. Lees hierover in mijn boek ‘Kundalini-ontwaken’. De SJAAL van bekken naar hoofd, eindigend in een knoop, verwijst naar de KNOOP VAN ISIS (klik hier).

Liberale da Verona

Susanna en de Ouderlingen, Sebastiano Ricci. Het Bijbelverhaal van Susanna en de Ouderlingen is een metafoor voor het kundalini-proces. Lees hierover in mijn boek ‘Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie’.

Andrea Schiavone

Bartholomäus Spranger

Andrea Mantegna. Lees over de diepere betekenis van de maagdelijke geboorte van Jezus in mijn boek ‘Ecce Homo, de Beeldtaal van de Bijbel’.

De heilige Sebastiaan, Gerolamo Giovenone.

Bartholomaus Spranger. Lees over de symboliek rond de DOOP van Jezus in mijn boek ‘Johannes de Doper die Jezus de Christus werd’.

Sint Bartholomeus, El Greco, Het Prado.

St Catharina van Alexandrië, Pinturicchio,
Vaticaan, circa 1494.

St. Pierre le Vieux. De GESELING (klik hier) van Jezus is een metafoor voor de ZUIVERENDE werking van de kundalini-energie.

Giovanni di Francesco del Cervelleira, 1460.

De Evangelist Johannes, Dionislo Baschenis, circa 1500.

Bernardino Mei, 17e eeuw.

Bernardino Luini

Francesco Fontebasso, 1753. Lees over het kundalini-proces van Johannes de Doper in mijn boek ‘Johannes de Doper die Jezus de Christus werd’.

St. Hilarion, Boëtius Adamsz. Bolswert, 1612.

Guidoccio Cozzarelli

Antonio Carracci

Dirk Hendricksz Centen (Teodoro d’Errico)

Meister von St. Leonhard, 1450, Salzburg Museum.

Daniele da Volterra. Dit schilderij zegt: de TENHEMELOPNEMING van Maria vindt plaats in het HOOFD.

Simon Vouet, 1633.

Raphael, 1513.

Giuseppe Cesari (Cavaliere). De ONTHOOFDING van Goliath door David is een metafoor voor de DOOD van het EGO; een onderdeel van het kundalini-proces. Lees hierover in mijn boek ‘Kundalini-ontwaken’.

Maria Magdalena

Niet alleen Jezus, ook zijn leerling Maria Magdalena heeft een proces van kundalini-ontwaken doorgemaakt.
Dit staat geschreven in de Bijbel, verborgen in symboliek en in specifieke woorden.
Lees hierover in mijn boek ‘Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie’.

 

Michele Tosini, genaamd Michele di Ridolfo del Ghirlandaio

Maria Magdalena predikt in Marseille,
Saint Erige kerk in Auron.

De Extase van Maria Magdalena, Simon Vouet.

Leonardo de Vinci. Maria wijst met haar MIDDELVINGER naar haar BEKKEN, de verblijfplaats van de kundalini. De wijze waarop ze haar kleed vast houdt is een verwijzing naar de KNOOP VAN ISIS (klik hier): een symbool voor de PIJNAPPELKLIER.

Pinksteren, Hans Leonard Schaufelein, 1510. MARIA MAGDALENA houdt haar GEZICHT VERBORGEN achter haar mantel: de de kerk ziet haar namelijk niet als een van de apostelen. Zij was echter wel degelijk een apostel; zij was zelfs Jezus’ belangrijkste leerling! Lees meer in mijn boek: ‘Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie’.

Jacopo da Pontormo, 1527.