KUNDALINI SYMBOLEN

Magnum Opus (alchemie)

Symbool voor:
een voltooid proces van kundalini-ontwaken

Alchemie

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

De alchemie is een relatief onbekende spirituele traditie. Deels omdat voor het grote publiek niet duidelijk is waar de alchemist zich nou precies mee bezig hield, en deels omdat alchemistische geschriften niet bepaald toegankelijk zijn voor ’de beginner’. Alchemisten droegen hun (verboden) kennis vooral over door middel van illustraties vol met archetypes en symbolen. Lees meer hierover in dit artikel: Alchemie, de weg naar het innerlijke goud.

De meeste alchemisten waren op zoek naar het innerlijke goud; naar het ervaren van God. Ze gingen hierbij de weg van de noeste arbeid: van zelfonderzoek, ontlediging, zuivering en onthechting. Deze weg, en het resultaat ervan, noemden ze het Magnum Opus (Grote Werk).

Het MAGNUM OPUS bestaat uit een aantal fases die gekenmerkt worden door een bepaalde kleur. Oorspronkelijk waren dit VIER FASES met de Latijnse namen: NIGREDO (zwart), ALBEDO (wit), CITRINITAS (geel) en RUBEDO (rood). Vanaf ongeveer de 15e eeuw ging men meestal uit van slechts DRIE fases: citrinitas (geel) verviel. 

De goddelijke kracht werkzaam in dit spirituele proces is de KUNDALINI-ENERGIE. Ook in ons deel van de wereld, en in die tijd, was men zich bewust van de bijzondere krachten bij het heiligbeen. De alchemist gebruikte hiervoor, onder andere, het beeld van een SLANG en een GODIN (SOPHIA), net als de oosterse tradities.

De alchemist afgebeeld als een krijger, met op zijn borst de kleuren van de VIER FASES. De twee fonteinen met de kleuren GOUD EN ZILVER waarop hij staat, zijn de polaire energieën die versmelten tijdens het proces van kundalini-ontwaken. De KONINGSKROON staat voor het voltooide Magnum Opus.

Michael Maier, de auteur van dit manuscript, noemt dit een ‘VIERVOUDIGE VUURBAL’; elke brand wordt geleidelijk heter. Oftewel, elke fase is intenser dan de vorige. Het inwerkende vuur is de KUNDALINI-energie. (Michael Maier, Atalanta Fugiens, embleem 17, 16e eeuw)

De ‘REBIS’, het eindstadium van het Magnum Opus, met het ‘EI DER FILOSOFEN’

Hieronder een aantal alchemistische emblemen waarop slechts DRIE FASES zijn afgebeeld: NIGREDO (zwart), ALBEDO (wit), en RUBEDO (rood).
De kleur van een voltooid MAGNUM OPUS is ROOD.

De kolf staat symbool voor de alchemist zelf. De DRIE VOGELS staan voor de drie spirituele fases van het Magnum Opus. De KROON en LAUWERKRANS verwijzen naar voltooiing. (Splendor Solis, embleem 13, 1582)

Hier afgebeeld is SOPHIA (Wijsheid), een personificatie van de kundalini-energie. Haar VLEUGELS hebben de drie kleuren van het Magnum Opus. In haar BUIK zien we een ZWAARD (klik hier), een symbool voor de zuiverende werking van de kundalini. Het KRUIS staat voor de versmelting van de polaire energiebanen (2=1). (Aurora Consurgens, 15e eeuw)

Het Magnum Opus in symbolen. Het mannelijke en vrouwelijke zijn versmolten (REBIS). De kundalini-SLANG is ‘opgetild’ tot aan het HOOFD. De CHAKRA’S (boom) zijn gezuiverd. Staan op de MAAN symboliseert meesterschap over de dualiteit/’Maya’. (Rosarium philosophorum, 1550)

Voorbeelden uit de Christelijke kunst

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

Door de eeuwen heen zijn er altijd ingewijden, kunstenaars en mystici geweest die wisten dat Jezus niet geboren was als ‘de Zoon van God’, maar een kundalini-ontwaken had doorgemaakt, waarna hij één was met zijn Goddelijke Vader. De evangelieschrijvers hebben deze spirituele waarheid op inventieve wijze, met onder andere gebruik van beeldtaal en woordspelingen, verborgen in hun teksten (zie mijn boeken). Door de rigide houding van de kerk kon de waarheid niet hardop worden uitgesproken, maar ondergronds, via esoterische groeperingen als de Vrijmetselaars, vond zij haar weg naar het schildersdoek.

HET TEKEN VAN HET HEILIGE HUWELIJK (twee vingers tegen elkaar: 2=1) zien we op veel schilderijen, in een of andere vorm, terug, vaak in combinatie met andere esoterische symboliek. Dit handgebaar verwijst naar een versmelting van de polaire energieën/dualiteit, en hiermee naar een proces van kundalini-ontwaken.

VIER FASES: Nigredo (zwart), Albedo (wit), Citrinitas (geel) en Rubedo (rood)

Luca Signorelli. Lees over de symboliek rond de kruisiging in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Matthias Grünewald

Maria Magdalena, Carlo Dolci, circa 1670.  De versiering op haar MOUW verwijst naar twee kundalini-symbolen: het HEXAGRAM (klik hier) en de achtpuntige MORGENSTER (klik hier). Lees meer over de spiritualiteit van Maria in mijn boek ‘Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie’.

Jan van Scorel (circle of). Het kindje Jezus en de kleine Johannes staan beide met EEN BEEN in de kribbe: zij zijn één en dezelfde persoon! Lees hierover in mijn boek ‘Johannes de Doper die Jezus de Christus werd’.

Michael Pacher, circa 1470. Het afbeelden van maar EEN BEEN (klik hier) verwijst naar de versmelting van de polaire energiebanen (2=1).

Gerard Seghers.  De HANDEN van Maria verwijzen naar de ontwaakte WERVELKOLOM. De WITTE SJAAL, van het BEKKEN naar het HOOFD van de engel, symboliseert de kundalini-slang.

Niccolò di Liberatore (L’Alunno)

Maria Magdalena, Meester van de Vrouwelijke Halve Lengtes, Nationaal Museum van Warschau, circa 1530. De enorme KELK (klik hier) met zalf, die tot aan haar hoofd reikt, is een kundalini-symbool. Maria heeft een kundalini-ontwaken doorgemaakt. Lees meer hierover in mijn boek ‘Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie’.

Francesco Hayez, 1820.

Lucas Cranach de Oudere, Alte Pinakothek, München, 1503. Het LENDENDOEK van Jezus is een verwijzing naar de KNOOP VAN ISIS (klik hier), een symbool voor de kundalini-energie en de pijnappelklier.

Maria Magdalena, Vlaamse kunstenaar, begin 16e eeuw. Haar uitgestrekte MIDDELVINGER (klik hier) verwijst naar een ontwaakte WERVELKOLOM.

Zuid-Duits, Historisch Museum Bamberg, 1757.

Michael Pacher

Orazio Samacchini

Albrecht Altdorfer, 1518. Jezus en de man naast hem maken beiden met hun hand het TEKEN VAN HET HEILIGE HUWELIJK (2=1).

Boccaccino

Maestro de Perea

Luca Signorelli. De knoop in het LENDENDOEK van Jezus is een verwijzing naar het kundalini-symbool de KNOOP VAN ISIS (klik hier). Lees over de symboliek rond de DOOP van Jezus in mijn boek ‘Johannes de Doper die Jezus de Christus werd.

Maria Magdalena, Pieter Coecke van Aelst, Fine Arts Museums of San Francisco, 16e eeuw. De LINTEN op haar schouders zijn een verwijzing naar het kundalini-symbool de KNOOP VAN ISIS (klik hier). De versiering op haar hoofddeksel staat symbool voor de PIJNAPPELKLIER (klik hier). De DUBBELE CIRKEL (kelk en deksel, klik hier) is een alchemistisch symbool voor de versmelting van de polaire energiebanen (2=1).

De Heilige Justina, Moretto da Brescia, circa 1534. Het SJAAL om haar middel is een verwijzing naar het kundalini-symbool de KNOOP VAN ISIS (klik hier). De DENNENAPPEL (klik hier) op haar rok symboliseert de PIJNAPPELKLIER. Een EENHOORN (klik hier) staat voor een proces van kundalini-ontwaken.

Abraham Janssens. De versiering van de poort is een verwijzing naar de CADUCEUS (klik hier).

Abraham Janssens. De KETTING en de merkwaardig gevormde KELK (klik hier) zijn beiden een verwijzing naar de CADUCEUS (klik hier).

Luca Signorelli. De GESELING (klik hier) van Jezus staat symbool voor de innerlijke werking van de kundalini. Lees hierover in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Meister Francke, 1430.

Avondmaal bij Emmaus, Marco Marziale. Het BEHANG is versiert met het ONEINDIGHEIDSTEKEN, dat in de alchemie staat voor de versmelting van de dualiteit/polaire energiebanen (eenheid).

Luca en Francesco Signorelli, 1523. Ook de neerdalende BLOEMEN hebben de vier kleuren van het Magnum Opus.

Albrecht Altdorfer. Het HAAR van Maria Magdalena is een verwijzing naar de VERSMELTING van de polaire energiebanen in het hoofd (2=1).

Josse Lieferinxe. De ACHTPUNTIGE MORGENSTER (klik hier) naast de engel is een symbool voor de kundalini-energie. Lees over de symboliek rond de geboorte van Jezus in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

DRIE FASES: Nigredo (zwart), Albedo (wit) en Rubedo (rood)

Italiaanse neoklassieke school. Lees over de symboliek in het kruisigingsverhaal in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Bernardo van Orley. De ketting van ROOD KORAAL (klik hier) is een symbool voor de kundalini-energie. Johannes de Doper wijst naar de PILAAR (klik hier). Deze symboliseert de ontwaakte wervelkolom.

 

Giovanni Mazone. Niet alleen Maria Magdalena, ook de ENGELEN hebben de ongebruikelijke kleuren ZWART, WIT EN ROOD. De APOSTEL JOHANNES (rechts) heeft zijn gezicht verborgen. Lees waarom in mijn boek ‘Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie’.

Matteo di Giovanni di Bartolo. Het kindje Jezus houdt EEN BEEN (klik hier) omhoog, dit symboliseert de versmelting van de polaire energiebanen/dualiteit: 2=1.

Salome met het hoofd van Johannes de Doper, Titiaan. Lees over de symbolische betekenis van de ONTHOOFDING (klik hier) van Johannes in mijn boek ‘Johannes de Doper die Jezus de Christus werd’.

‘Titiaan. Lees over de spiritualiteit van Maria in mijn boek ‘Maria magdalena, auteur van het vierde evangelie.’

Maria Magdalena, Leonardo da Vinci. De wijze waarop Maria haar MANTEL vast houdt is een verwijzing naar de KNOOP VAN ISIS (klik hier), een symbool voor de PIJNAPPELKLIER. De uitgestrekte MIDDELVINGER (klik hier) staat symbool voor de ontwaakte WERVELKOLOM. De KETTING om haar hals verwijst naar de achtpuntige MORGENSTER (klik hier), een symbool voor de kundalini-energie.

Carlo Maratti, Museum of Fine Arts. Het laten zien van maar EEN BEEN (klik hier) symboliseert de versmelting van de polaire energiebanen (2=1).

Giulio Cesare Procaccini, 1615.

Josse Lieferinxe

Bernardino Luini. Maria Magdalena is afgebeeld als een ALCHEMISTE. De SJAAL om haar middel is een verwijzing naar de KNOOP VAN ISIS (klik hier), een symbool dat verwijst naar de PIJNAPPELKLIER. Maria heeft een kundalini-ontwaken doorgemaakt.

Gerard Seghers. Waarom zegt Pilates ‘ECCE HOMO!‘ als hij Jezus laat zien aan het joodse volk? Lees het antwoord in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Bartolomeo Montagna (workshop of). De kleuren GOUD EN ZILVER van Maria’s sjaal staan in de alchemie voor de dualiteit/polaire energiebanen (zon en maan), die versmelten in het hoofd.

Davide Ghirlandaio (school van), 1480. De vorm van het LAKEN waarmee Jezus omhoog wordt gehouden verwijst naar de CADUCEUS (klik hier). De geestelijke naast Jezus wijst met twee vingers (2=1) naar de DUBBELE CIRKEL (klik hier) op zijn kleding, een alchemistisch symbool voor de versmelting van de polaire energiebanen/dualiteit (2=1).

Nicola di Maestro Antonio d’Ancona. Het DENNENAPPEL-patroon op de jurk van Maria is een verwijzing naar de PIJNAPPELKLIER (klik hier).

Jan Cornelisz. Vermeyen

Leonardo da Vinci. De PALMBOOM (klik hier) is een symbool voor de ontwaakte wervelkolom. lees over de symboliek rond de doop van Jezus in mijn boek ‘Johannes de Doper die Jezus de Christus werd’.

Christus en de Overspelige Vrouw, Altaarstuk van St. Wolfgang, Michael Pacher, 1481. De versierde ZOOM van de jurk is een verwijzing naar de PIJNAPPELKLIER (klik hier).

Gerard Seghers

Gerard Seghers

Tintoretto (Jacopo Robusti). Het patroon op de ORANJE MANTEL verwijst naar de CADUCEUS (klik hier): het klassieke symbool voor een kundalini-ontwaken. De man houdt zijn SJAAL in een Y (klik hier), een alchemistisch symbool voor het HEILIGE HUWELIJK (2=1).

Caduceus