KUNDALINI SYMBOLEN

Terug naar index

Hexagram

Symbool voor:
de vereniging van de polariteiten, innerlijke eenwording => een onderdeel van het proces van kundalini-ontwaken.

Voorbeelden uit de Christelijke kunst

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

Door de eeuwen heen zijn er altijd ingewijden, kunstenaars en mystici geweest die wisten dat Jezus niet geboren was als ‘de Zoon van God’, maar een kundalini-ontwaken had doorgemaakt, waarna hij één was met zijn Goddelijke Vader. De evangelieschrijvers hebben deze spirituele waarheid op inventieve wijze, met onder andere gebruik van beeldtaal en woordspelingen, verborgen in hun teksten (zie mijn boeken). Door de rigide houding van de kerk kon de waarheid niet hardop worden uitgesproken, maar ondergronds, via esoterische groeperingen als de Vrijmetselaars, vond zij haar weg naar het schildersdoek.

Een HEXAGRAM bestaat uit twee elkaar overlappende driehoeken. Deze zespuntige ster is een universeel symbool voor de versmelting van de tegenstellingen. Het hexagram staat voor innerlijke eenwording; het eindresultaat van het proces van kundalini-ontwaken. Onder verwijzingen naar het hexagram in de kunst vallen ook andere varianten van de zespuntige ster, en de zeshoek (hexagon): het middenvlak en de omtrek van een hexagram.

Hexagram

Hexagon

Zespuntige ster

Een alchemistische illustratie van het (innerlijke) HEILIGE HUWELIJK (klik hier voor meer info), met een hexagram.

Pseudo Jacopino di Francesco. Ook het laten zien van één been symboliseert het versmelten van de polaire energiebanen (2=1).

Het mystieke huwelijk van de heilige Catharina met het kindje Jezus (Virgo inter Virgines, 1385). Het patroon op het doek achter Maria verwijst naar de PIJNAPPELKLIER (klik hier voor meer info). Lees in mijn boek Maria Magdalena over de diepere betekenis van het HEILIGE HUWELIJK.

De heilige Catherina van Siena (Brooklyn Museum). Ook de LELIE is een kundalini-symbool (zie de alchemistische illustratie hierboven).

Jaume Ferrer, 1432-34. De VESICA PISCIS (klik hier) achter Jezus is een kundalini-symbool en staat voor het versmelten van de twee polaire energiebanen (2=1).

God schept Eva uit de rib van Adam (onbekende kunstenaar). Lees in mijn boek Kundalini-ontwaken over de diepere betekenis van het scheppingsverhaal.

Jezus met de zussen Martha en Maria Magdalena, Christen Dalsgaard, 19e eeuw, Denemarken. Jezus wijst naar de koning en koningin op de muur. Dit is het ALCHEMISTISCHE KONINGSPAAR (heilige huwelijk) dat, net als het hexagram, staat voor versmelting van de tegenstellingen. Klik hier voor symbolen die verwijzen naar de PIJNAPPELKLIER. Lees in mijn boek Maria Magdalena over haar spirituele relatie met Jezus.

Viktor Vasnetsov, 1848-1926, Rusland. De tegen elkaar geplaatste hoofden van Jezus en zijn moeder Maria verwijst naar de versmelting van het mannelijke en het vrouwelijke – de polariteiten – net zoals het hexagram en de vesica piscis-vorm van de twee aureolen. Klik hier voor het symbool de VESICA PISCIS.

De geseling van Jezus, Meister Francke. Een man wijst naar het hart, de plaats waar de innerlijke ‘geseling’ (zuivering) én de versmelting van de tegenstellingen (hexagram) plaatsvinden. Klik hier voor de GESEL als symbool voor de kundalini-energie. Klik hier voor symbolen die verwijzen naar de PIJNAPPELKLIER.

Upper Rhenish Master. Het klassieke beeld van Maria in een afgesloten tuin is officieel een metafoor voor haar maagdelijkheid, maar esoterisch symboliseert dit de (sluimerende) kundalini-energie in het bekken.

Master of the Brunswick Diptych. De STAF (klik hier voor meer info) van de engel verwijst naar de ontwaakte wervelkolom.  De ACHTPUNTIGE MORGENSTER (klik hier) is een symbool voor de kundalini-energie. Lees in mijn boek Ecce Homo over de diepere betekenis van de maagdelijke geboorte van Jezus.

Master of Saint Severin. De ACHTPUNTIGE MORGENSTER (klik hier) is een symbool voor de kundalini-energie. De DENNENAPPEL (klik hier voor meer info) op het doek achter Maria verwijst naar de pijnappelklier. Lees in mijn boek Ecce Homo over de diepere betekenis van het geboorteverhaal van Jezus.

Joos van Cleve, 1505-1510. ROOD KORAAL (klik hier voor meer info) is een symbool voor de kundalini-energie. Rood is de kleur van het eerste chakra, waar de sluimerende kundalini-energie verblijft. Koraal is iets kostbaars dat zich diep onder water (in ons onderbewuste) bevindt.

Detail van schilderij links

De onthoofding van Johannes de Doper, Pierre Puvis de Chavannes, 19e eeuw. Klik hier voor de VIJGENBOOM als symbool voor een kundalini-ontwaken. Lees in mijn boek Johannes de Doper over de diepere betekenis van zijn onthoofding.

Terug naar index

Fra Angelico. De GRANAATAPPEL (klik hier) in Maria’s hand is ook een kundalini-symbool.