KUNDALINI SYMBOLEN

Terug naar index

Heilige huwelijk

Symbool voor: de vereniging van de polariteiten, innerlijke eenwording

Alchemie

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

Het heilige huwelijk is een metafoor voor de versmelting van de innerlijke polariteiten, een onderdeel van het proces van kundalini-ontwaken. Deze innerlijke eenwording leidt tevens tot een hereniging met God. Op het energetische niveau versmelten tijdens het heilige huwelijk de twee polaire energiebanen die langs de wervelkolom stromen; de ida- en pingala-nadi genaamd in de yoga-traditie. Het heilige huwelijk vindt plaats ter hoogte van het zesde chakra.

De spirituele traditie van DE ALCHEMIE gebruikt het beeld van een koninklijke verbintenis voor het heilige huwelijk. De mannelijke pool, de koning, wordt hierbij geassocieerd met de kleur rood, en de vrouwelijke pool, de koningin, met de kleur wit.

Aureum Vellus, auteur Salomon Trismosin, 1598-99.

De polaire energiën (koning en koningin) worden gezuiverd door het kundalini-vuur, gepersonifieerd door de Griekse god Hephaistos. (Philosophia reformata, embleem 3, Johann Daniel Mylius, 1622)

Philosophia reformata, embleem 2, Johann Daniel Mylius, 1622.

Splendor Solis, auteur Salomon Trismosin, 1582.

Voorbeelden uit de Christelijke kunst

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

Door de eeuwen heen zijn er altijd ingewijden, kunstenaars en mystici geweest die wisten dat Jezus niet geboren was als ‘de Zoon van God’, maar een kundalini-ontwaken had doorgemaakt, waarna hij één was met zijn Goddelijke Vader. De evangelieschrijvers hebben deze spirituele waarheid op inventieve wijze, met onder andere gebruik van beeldtaal en woordspelingen, verborgen in hun teksten (zie mijn boeken). Door de rigide houding van de kerk kon de waarheid niet hardop worden uitgesproken, maar ondergronds, via esoterische groeperingen als de Vrijmetselaars, vond zij haar weg naar het schildersdoek.

Hieronder een aantal voorbeelden van schilderijen waarin de kunstenaar de combinatie van de kleuren wit en rood heeft gebruikt om aan ons te communiceren dat in Jezus het heilige huwelijk heeft plaatsgevonden. Hij is man-en-vrouw-in-één (androgyn). De wonderen die in de Bijbel staan beschreven, en op schilderijen staan afgebeeld, bijvoorbeeld de Opwekking van Lazarus, gaan over een spiritueel ontwaken, als gevolg van een kundalini-proces (heilig huwelijk). De onthoofding van Johannes de Doper is een spirituele ‘onthoofding’ (verlies van het ego), als gevolg van de werking van de kundalini-energie (de ‘Dans van Salome’). Zie mijn boek Johannes de Doper de Jezus de Christus werd.

De voeten van Jezus worden gezalfd door Maria Magdalena, Pseudo-Jacopino di Francesco, circa 1330. (Spirituele) androgynie is het gevolg van een versmelting van de mannelijke en vrouwelijke energieën.

Het feest van Herodes en de onthoofding van Johannes de Doper, onbekende schilder, vroeg 14e eeuw. Lees over de diepere betekenis van de onthoofding van Johannes in mijn boek ‘Johannes de Doper die Jesus de Christus werd’.

Francesco Bianchi Ferrari. De man aan het linker kruis maakt met zijn hand het TEKEN VAN HET HEILIGE HUWELIJK (2=1).

De opwekking van Lazarus, Giotto di Bondone. Lees over de diepere betekenis van de Opwekking van Lazarus in mijn boek ‘Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie’.

Andrea Mantegna, 1459.

Jezus wordt gevangen genomen in de tuin van Gethsemane, Jorg I Breu. Lees over de diepere betekenis van de gebeurtenissen in de Paasweek in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

De bespotting van Jezus, Maria Laach Kirche Flügelaltar. De uitgestrekte MIDDELVINGER, van de man rechts, verwijst naar de ontwaakte wervelkolom.

Lucas Cranach de Oudere

Jan Cornelisz. Vermeyen

Bernardo Bitti, 1603.

Fra Angelico, 1424.

De vijf wijze en vijf dwaze maagden, Baron Ernest Friedrich von Liphart. Lees over de diepere betekenis van het verhaal van de tien maagden in mijn boek ‘Kundalini-ontwaken’.

Maria Magdalena, Piero della Francesca. Maria Magdalena heeft een kundalini-ontwaken doorgemaakt. Lees hierover in mijn boek over haar.

Titiaan. De rood-witte vlaggenstok verwijst naar de spiraalbeweging van de opstijgende kundalini.

Juliaan de Vriendt. De gezichten van Jezus en Maria drukken de versmelting van de mannelijke en vrouwelijke energieën uit.

De onthoofding van Johannes de Doper, Pierre-Cécile Puvis de Chavannes, circa 1869. De VIJGENBOOM (klik hier) staat symbool voor een kundalini-ontwaken. Lees over de diepere betekenis van de onthoofding van Johannes in mijn boek ‘Johannes de Doper die Jezus de Christus werd’.

De Goddelijke Bruidegom (El Divino Esposo), Miguel Cabrera, Los Angeles County Museum of Art. Jezus wijst met twee vingers (2=1) naar zijn HOOFD, de plaats waar de vereniging van de mens met God plaatsvindt. De IRIS (klik hier) is een esoterisch symbool voor de pijnappelklier.

De Intocht in Jeruzalem, Romanino. Het verhaal van de intocht in Jeruzalem gaat op het symbolische niveau over de binnenkomst van God in ons hart (onderdeel van een kundalini-proces). Lees hierover in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

London BL Egerton 2653 fol-75

De onthoofding van Johannes de Doper, Johann Georg Bergmüller, Klosterkirche St Johannes, 1741. Een onthoofding staat op het symbolische niveau voor het afleggen van het ego. Lees meer in mijn boek ‘Johannes de Doper die Jezus de Christus werd’.

Martelaarschap van de heilige Justina, Paolo Veronese. De twee energiebanen die versmelten tijdens het proces van kundalini-ontwaken worden gesymboliseerd door de twee STAVEN (klik hier), de twee PILAREN (klik hier), en de kleuren ROOD EN WIT (man rechts).

Bartolomeo Montagna (Bartolomeo Cincani), circa 1487. De heilige Rochus (rechts) wijst naar zijn BEKKEN, en naar zijn kleding in de kleuren rood en wit, in plaats van naar de wond op zijn been.

Het beeld van EEN VERSMELTING VAN EEN MAN EN EEN VROUW (symbool voor de dualiteit) is een andere wijze waarop het heilige huwelijk (verhuld) is verwerkt in de christelijke kunst. Hieronder een aantal prachtige voorbeelden.

De crypte van de kathedraal van Siena, circa 1280.

De crypte van de kathedraal van Siena, circa 1280.

Francesco Francia

Bonmont Psalter, 1250-1300.

De Basiliek van Santa Maria in Trastevere

Orthodoxe icoon ‘Pelagonitissa’, vroeg 15e eeuw. De armen van het kindje Jezus zijn een verwijzing naar de opstijgende kundalini-slang. Slechts EEN BEENTJE is zichtbaar, dit symboliseert de versmelting van de polaire energieën (2=1).

Meister der Pietà aus Villeneuf les Avignon

Circle of Quentin Massys (attr.)

Giovanni dal Ponte, 1e helft 15e eeuw. De twee aureolen vormen het symbool van de VESICA PISCIS (klik hier), dat ook staat voor de versmelting van de polaire energieën (2=1).

Christus in het huis van Maria en Martha, Pieter Aertsen. Lees over de bijzondere relatie die Maria Magdalena met Jezus had, in mijn boek over haar.

Sandro Botticelli, circa 1490. Jezus heeft geen baard, dit is een verwijzing naar ANDROGYNIE: hij is man-en-vrouw-in-één als gevolg van het kundalini-proces.

Terug naar index