KUNDALINI SYMBOLEN

Terug naar index

Heilige huwelijk

Symbool voor: de vereniging van de polariteiten, innerlijke eenwording

Alchemie

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

Het heilige huwelijk is een metafoor voor de versmelting van de innerlijke polariteiten, een onderdeel van het proces van kundalini-ontwaken. Deze innerlijke eenwording leidt tevens tot een hereniging met God. Op het energetische niveau versmelten tijdens het heilige huwelijk de twee polaire energiebanen die langs de wervelkolom stromen; de ida- en pingala-nadi genaamd in de yoga-traditie. Het heilige huwelijk vindt plaats ter hoogte van het zesde chakra.

De spirituele traditie van DE ALCHEMIE gebruikt het beeld van een koninklijke verbintenis voor het heilige huwelijk. De mannelijke pool, de koning, wordt hierbij geassocieerd met de kleur rood, en de vrouwelijke pool, de koningin, met de kleur wit.

Aureum Vellus, auteur Salomon Trismosin, 1598-99.

De polaire energiën (koning en koningin) worden gezuiverd door het kundalini-vuur, gepersonifieerd door de Griekse god Hephaistos.
(Philosophia reformata, embleem 3, Johann Daniel Mylius, 1622)

Philosophia reformata, embleem 2, Johann Daniel Mylius, 1622.

Splendor Solis, auteur Salomon Trismosin, 1582.

Voorbeelden uit de Christelijke kunst

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

Door de eeuwen heen zijn er altijd ingewijden, kunstenaars en mystici geweest die wisten dat Jezus niet geboren was als ‘de Zoon van God’, maar een kundalini-ontwaken had doorgemaakt, waarna hij één was met zijn Goddelijke Vader. De evangelieschrijvers hebben deze spirituele waarheid op inventieve wijze, met onder andere gebruik van beeldtaal en woordspelingen, verborgen in hun teksten (zie mijn boeken). Door de rigide houding van de kerk kon de waarheid niet hardop worden uitgesproken, maar ondergronds, via esoterische groeperingen als de Vrijmetselaars, vond zij haar weg naar het schildersdoek.

Hieronder een aantal voorbeelden van schilderijen waarin de kunstenaar de combinatie van de kleuren wit en rood heeft gebruikt om aan ons te communiceren dat in Jezus het heilige huwelijk heeft plaatsgevonden. Hij is man-en-vrouw-in-één (androgyn). De wonderen die in de Bijbel staan beschreven, en op schilderijen staan afgebeeld, bijvoorbeeld de Opwekking van Lazarus, gaan over een spiritueel ontwaken, als gevolg van een kundalini-proces (heilig huwelijk). De onthoofding van Johannes de Doper is een spirituele ‘onthoofding’ (verlies van het ego), als gevolg van de werking van de kundalini-energie (de ‘Dans van Salome’). Zie mijn boek Johannes de Doper de Jezus de Christus werd.

De voeten van Jezus worden gezalfd door Maria Magdalena.
Pseudo-Jacopino di Francesco, circa 1325–1330.

Het feest van Herodes en de onthoofding van Johannes de Doper.
(De dans van) Salome is twee maal afgebeeld. Onbekende schilder, vroeg 14e eeuw.

Francesco Bianchi Ferrari

De opwekking van Lazarus (Giotto di Bondone)

Andrea Mantegna (1457-1459)

Jezus wordt gevangen genomen in de tuin van Gethsemane (Jorg I Breu)

De bespotting van Jezus (Maria Laach Kirche Flügelaltar)

Lucas Cranach de Oudere

Jan Cornelisz. Vermeyen

Bernardo Bitti, 1603.

Fra Angelico, 1423-24.

De vijf wijze en vijf dwaze maagden
(Baron Ernest Friedrich von Liphart)

Maria Magdalena, Piero della Francesca.

Titiaan

Juliaan de Vriendt

De onthoofding van Johannes de Doper, Pierre-Cécile Puvis de Chavannes, circa 1869.

De Goddelijke Bruidegom (El Divino Esposo), Miguel Cabrera, Los Angeles County Museum of Art.

De intocht in Jeruzalem (Romanino)

London BL Egerton 2653 fol-75

De onthoofding van Johannes de Doper (Johann Georg Bergmüller, Klosterkirche St Johannes, 1741-42)

Martelaarschap van de heilige Justina, Paolo Veronese.

De heilige Rochus (rechts) wijst naar zijn bekken, en zijn kleding in de kleuren rood en wit, in plaats van naar de wond op zijn been. Bartolomeo Montagna (Bartolomeo Cincani), 1483-1487.

Het beeld van EEN VERSMELTING VAN HET MANNELIJKE EN HET VROUWELIJKE (de dualiteit) is een andere wijze waarop het heilige huwelijk (verhuld) is verwerkt in de christelijke kunst. Hieronder een aantal prachtige voorbeelden.

De crypte van de kathedraal van Siena, circa 1280.

De crypte van de kathedraal van Siena, circa 1280.

Francesco Francia

Bonmont Psalter, 1250-1300.

De Basiliek van Santa Maria in Trastevere

Orthodoxe icoon ‘Pelagonitissa’, vroeg 15e eeuw.

Meister der Pietà aus Villeneuf les Avignon

Circle of Quentin Massys (attr.)

Giovanni dal Ponte, 1e helft 15e eeuw.

Christus in het huis van Maria en Martha, Pieter Aertsen.

Jezus heeft geen baard, dit is een verwijzing naar androgynie: hij is man-en-vrouw-in-één. Sandro Botticelli, circa 1490.

Terug naar index