KUNDALINI SYMBOLEN

Heilige Graal

Symbool voor: de kundalini-energie

De Mythe

De HEILIGE GRAAL dient vanaf de twaalfde eeuw als motief in verschillende versies van de Arthur-legende, doorgaans als doel van een queeste. Afhankelijk van de auteur is de Graal een schaal of beker waarin het bloed van Christus door Jozef van Arimathea zou zijn opgevangen bij zijn kruisiging (hierover staat niets in de Bijbel), of de beker die hij gebruikte bij het Laatste Avondmaal. (bron: wikipedia)

De mythische HEILIGE GRAAL is echter geen fysiek voorwerp, maar een metafoor voor een kundalini-ontwaken. Volgens de legendes zou drinken uit de HEILIGE GRAAL genezing en eeuwig leven geven. Dit zijn eigenschappen van de kundalini-energie die, als zij ontwaakt, de mens zuivert, heelt en herenigt met God.

Ook de befaamde Orde van de Tempeliers, waarvan bekend is dat zij zochten naar de HEILIGE GRAAL, wisten dit. Lees meer hierover in het artikel: De Tempeliers en de Heilige Graal

Rechts: de HEILIGE GRAAL bevindt zich in ons hoofd. De kundalini activeert de PIJNAPPELKLIER, midden in ons hoofd, die op haar beurt weer de HYPOTHALAMUS en de HYPOFYSE stimuleert om hormonen aan te maken. De stoffen die hiermee vrijkomen in de hersenen zorgen voor een ervaring van extase, tijdloosheid en eenheid. De yogatraditie noemt deze toevloed van hormonen en opiaatachtigen AMRITA, de drank der onsterfelijkheid.

Alchemie

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

De alchemist werkte in het verborgene aan het magische Levenselixer (Elixir Vitea) dat genezing en eeuwig leven zou geven, vergelijkbaar met de HEILIGE GRAAL uit de Arthur-legendes. Ook dit Elixer is een metafoor voor een kundalini-ontwaken.

Jezus hangend aan een (LEVENS)BOOM, die symbool staat voor een ontwaakte WERVELKOLOM. De zeven ‘takken’ verwijzen naar de ZEVEN CHAKRA’S. Het object met de alchemistische symbolen erop, op de achtergrond, verwijst naar de DRIE ENERGIEBANEN die betrokken zijn bij een kundalini-ontwaken. (Hermetische schriften, Vincentius Koffsky, 1786)

De zeemeermin met vleugels is een personificatie van de kundalini-energie. We kunnen dit mede afleiden uit haar GOUDEN HAAR dat reikt tot aan haar BEKKEN. De VIJVER in de vorm van een DUBBELE CIRKEL (klik hier) verwijst naar de versmelting van de polariteiten. (Emblèmes de Solidonius, Alchimie de Nicolas Flamel, 14e eeuw)

De man en vrouw symboliseren het HEILIGE HUWELIJK: de polaire energiebanen die versmelten in het HOOFD. De SJAAL van de vrouw, van BEKKEN naar HOOFD, verwijst naar de kundalini-energie. (Michael Maier, Atalanta Fugiens, embleem IV)

Een verbeelding van het voltooide MAGNUM OPUS (proces van Godsrealisatie) van de alchemist. De kundalini (de BEKER) is naar het HOOFD gebracht. De polariteiten (man/vrouw) zijn versmolten. De DRIE SLANGEN in de beker staan voor de drie energiebanen die betrokken zijn bij een kundalini-ontwaken. (Rosarium Philosophorum, 16e eeuw)

Links: de DUBBELE CIRKEL (klik hier) is een alchemistisch symbool voor de versmelting van de tegenstellingen/dualiteit (de eenheid van het goddelijke): 2=1.

Het kundalini-proces in alchemistische metaforen. De zeven personen om de GRAAL heen staan voor de ZEVEN klassieke PLANETEN, welke op hun beurt weer staan voor de ZEVEN CHAKRA’S. (Emblèmes de Solidonius, Alchimie de Nicolas Flamel, 14e eeuw)

Het MAGNUM OPUS (Grote Werk) van de alchemist in symbolen. Het ELIXER VITAE (levenselixer), gevormd uit de vereniging van de vloeibare essentie van de ZON en de MAAN (de twee polaire energiebanen), wordt in de GRAALBEKER gegoten. Op de rand van de cirkel staat: ‘Bezoek het binnenste van de aarde (lees: de mens) en rectificerend (zuiverend) zul je de verborgen steen vinden’. (Viridarium Chymicum, Daniel Stolcius von Stolcenberg, 1624)

De Tarot

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

De tarot is een set kaarten die in de 15e eeuw in Italië en Frankrijk is ontworpen voor recreatieve doeleinden (spelvorm). Vanaf het allereerste begin bevatten de handgeschilderde kaarten verboden (‘ketterse’) esoterische wijsheid, zoals tevens vele schilderijen in de christelijke kunst uit die tijd. De gehele Grote Arcana (22 kaarten) bevat verwijzingen naar een kundalini-ontwaken. Klik hier voor mijn artikelen over de symboliek in de tarot.

De Kleine Arcana (heden ten dage 56 kaarten) van de tarot is onderverdeeld in: Bekers, Zwaarden, Staven en Munten (of varianten hierop). Al vanaf de 15e eeuw verwijzen de kaarten Bekers naar de Heilige Graal. Zie onderstaande voorbeelden.

Koningin van Bekers, Ercole d’Este tarot, 15e eeuw. De grote BEKER rust op de schoot (BEKKEN) van de vrouw en reikt tot aan haar HOOFD: het traject van de opstijgende kundalini. Ze zit met GEKRUISTE BENEN (klik hier), dit is een verwijzing naar de versmelting van de polariteiten (2=1). Ook haar STAF (klik hier) – symbool voor de ontwaakte WERVELKOLOM – staat op haar SCHOOT.

Koningin van Bekers, Tarot de Marseille, versie Jean Noblet, 1659. De SPIRAALVORMIGE SCEPTER (klik hier) en het GORDIJN achter de koningin vormen tezamen het traject dat de kundalini aflegt vanaf het BEKKEN, door de WERVELKOLOM, via de achterkant van het HOOFD, naar de PIJNAPPELKLIER midden in het hoofd. De KLEDING van de koningin bevat alle kleuren van de eerste zes CHAKRA’S. De BEKER heeft de vorm van de pijnappelklier.

Page/Schildknaap van Bekers, Tarot van Marseille, versie Claude Burdel, 1751. Duidelijker kan het bijna niet: de drie verticale strepen op de voorkant van de mantel staan voor de DRIE ENERGIEBANEN die betrokken zijn bij een kundalini-ontwaken. De strepen lopen door op de lap stof die boven op de BEKER ligt. Deze lap maakt het traject van de kundalini vanaf het BEKKEN naar het HOOFD af. De man heeft zijn hoofddeksel af gezet: zijn KRUINCHAKRA is geopend. De TWEE wapperende LINTEN (klik hier) aan zijn hoofd zijn een verwijzing naar de polaire energiebanen.

Koning van Bekers, Tarot van Bologna, geprint in 1780 door Giacomo Zoni. De hand van de koning ligt op zijn ONDERBUIK, de plaats in de mens waar de kundalini-energie verblijft. De merkwaardige ‘flappen’ aan de zijkant van zijn KROON zijn een verwijzing naar de vleugels van de CADUCEUS (zie hiernaast). De DUBBELE CIRKEL (klik hier) aan de bovenkant van de BEKER is een alchemistisch symbool voor de versmelting van de polariteiten.

De caduceus,
symbool voor een kundalini-ontwaken.

Dubbele cirkel (2=1)

Hexagram (2=1)

Aas van Bekers, Visconti-Sforza Tarot, 15e eeuw, Milaan. De FONTEIN in de beker is een (overduidelijke) verwijzing naar de CADUCEUS (zie links). De twee WATERSTROMEN staan voor de twee SLANGEN van de staf, die op hun beurt weer staan voor de polaire ENERGIEBANEN die langs de WERVELKOLOM stromen. De zeskantige vorm van de BEKER verwijst naar het HEXAGRAM: het klassieke symbool voor de versmelting van de tegenstellingen (zie links).

Aas van Bekers, Rider-Waite-Smith Tarot, 1909. De OMGEKEERDE M op de Aas van Bekers is een mysterieus detail dat tarot-analisten al meer dan een eeuw bezig houdt: wat is de betekenis hiervan? De M staat voor de god MERCURIUS en verwijst naar het water dat uit de beker stroomt. In de alchemie wordt de kundalini-energie MERCURIAAL WATER genoemd. De omgedraaide M geeft aan dat we KAART moeten OMKEREN om de betekenis ervan te begrijpen. Het WATER dat uit de beker naar beneden stroomt, en de neerdalende DUIF (Heilige Geest), staan beiden voor de opstijgende kundalini-energie.

Voorbeelden uit de Christelijke kunst

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

Door de eeuwen heen zijn er altijd ingewijden, kunstenaars en mystici geweest die wisten dat Jezus niet geboren was als ‘de Zoon van God’, maar een kundalini-ontwaken had doorgemaakt, waarna hij één was met zijn Goddelijke Vader. De evangelieschrijvers hebben deze spirituele waarheid op inventieve wijze, met onder andere gebruik van beeldtaal en woordspelingen, verborgen in hun teksten (zie mijn boeken). Door de rigide houding van de kerk kon de waarheid niet hardop worden uitgesproken, maar ondergronds, via esoterische groeperingen als de Vrijmetselaars, vond zij haar weg naar het schildersdoek.

Sommige kunstenaars plaatsen de HEILIGE GRAAL in het hoofd, waar de opgestegen kundalini-energie de samenstelling van het hersenvocht verandert en de mens verbindt met God. Anderen zien het bekken, waar de kundalini sluimert als zij nog niet is ontwaakt, als de Graal. Weer anderen betrekken ook de wervelkolom bij verborgen verwijzingen naar de Graal.

De HEILIGE GRAAL hangt onlosmakelijk samen met het heilige huwelijk: de innerlijke versmelting van de polariteiten (zie voor een toelichting de indexpagina). In veel schilderijen met verwijzingen naar de HEILIGE GRAAL vinden we ook het (geheime) TEKEN VAN HET HEILIGE HUWELIJK (2=1) op een of andere wijze terug.

HET TEKEN VAN HET HEILIGE HUWELIJK (twee vingers tegen elkaar: 2=1) zien we op veel schilderijen, in een of andere vorm, terug, vaak in combinatie met andere esoterische symboliek. Dit handgebaar verwijst naar een versmelting van de polaire energieën/dualiteit, en hiermee naar een proces van kundalini-ontwaken.

Michelangelo Caravaggio. Om de verborgen betekenis van dit schilderij te begrijpen moeten we denkbeeldig de BEKER/Heilige Graal op de rok van Maria Magdalena in haar ARMEN plaatsen: de beker staat voor de kundalini in het BEKKENgebied. Lees hierover in mijn boek ‘Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie’.

Cornelis Cornelisz. van Haarlem, Nationaal Museum, Warschau. De kleuren ROOD EN WIT (klik hier) verwijzen in de alchemie naar het HEILIGE HUWELIJK (2=1). De MIDDELVINGER (klik hier) staat symbool voor de ontwaakte wervelkolom.

Bernardino di Mariotto dello Stagno, circa 1520. Met zijn linkerhand wijst Jezus naar zijn BEKKEN, de plaats in de mens waar zich de Heilige Graal  bevindt. Precies vóór de beker (Heilige Graal) naast Jezus wordt een BRANDENDE KAARS gehouden. Deze kaars verwijst naar het goddelijke vuur (kundalini) in de wervelkolom.

Hendrick Goltzius. De kleuren ROOD EN WIT (klik hier) verwijzen in de alchemie naar het HEILIGE HUWELIJK (2=1).

Bartolomeo Passarotti, 16e eeuw. Dit schilderij legt op inventieve wijze een verband tussen de DUIF van de Heilige Geest (de christelijke benaming voor de kundalini-energie), de opstijgende kundalini-SLANG, de opstanding van Jezus, en de HEILIGE GRAAL. Ook de doorzichtige SJAAL die – nauwelijks zichtbaar – om het kruis gewikkeld is, vanaf het BEKKEN tot het HOOFD van Jezus, verwijst naar de kundalini-slang.

Koptische icoon. De DUBBELE CIRKEL (klik hier), links naast Jezus, is een alchemistisch symbool voor de versmelting van de polaire energiebanen/dualiteit (ZON EN MAAN): 2=1.

Giovanni Bellini

Maria Magdalena, Abraham Janssens. De kleuren ZWART, WIT, GEEL EN ROOD van de kleding van Maria verwijzen naar de vier alchemistische fases van het MAGNUM OPUS (klik hier) Zij heeft een kundalini-ontwaken doorgemaakt. Lees hierover in mijn boek ‘Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie’.

De Transfiguratie, Benedetto Nucci. De drie identieke KINDEREN geven het traject van de kundalini aan: BEKKEN, WERVELKOLOM, HOOFD. Lees over de TRANSFIGURATIE in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Konrad von Soest, Wildunger Altaar. De DUBBELE CIRKEL (klik hier) is symbool voor het HEILIGE HUWELIJK. Slechts EEN BEEN (klik hier) laten zien van het kindje Jezus heeft dezelfde symbolische betekenis. De MANTEL van de voorste koning verwijst naar de PIJNAPPELKLIER (klik hier).

De laatste communie van Sint Petrus, Ottavio Vannini. Jezus wijst met zijn MIDDELVINGER (klik hier), symbool voor de ontwaakte wervelkolom, naar zijn BEKKEN, en met zijn andere hand naar de KELK.

Plautilla Nelli (attr.), circa 1582.

Kunstenaar onbekend

Charles Zacharie Landelle, 19e eeuw.

De Beker van de Evangelist Johannes,
Hans Memling, circa 1480.

Bernardo Benedetto, ‘Il Pintoricchio’, 1493. De STAF (klik hier) is een symbool voor de ontwaakte wervelkolom. De VROUWELIJKE TREKKEN van de apostel Johannes (links) zijn een verborgen verwijzing naar Maria Magdalena. Lees hierover in mijn boek: ‘Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie .

Kunstenaar onbekend, 17e eeuw.

Francesco Granacci

De Verloren Zoon, Pieter Aertsen (follower of), 16e eeuw. Lees over de diepere betekenis van het verhaal over de Verloren Zoon in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Kunstenaar onbekend, Wrocław, Polen

Eric Gill, 1917. Lees over de betekenis van de symboliek in het kruisigingsverhaal in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Maarten van Heemskerck

Boccaccio Boccaccino, circa 1507. De apostel Johannes houdt zijn BEKER naast het HOOFD van het kindje Jezus.

Bernardino di Mariotto dello Stagno, 16e eeuw, Vaticaanse kunstgalerij. De DRIE KELKEN worden bij het HOOFD van het kindje Jezus gehouden. Lees over het verhaal van de Wijzen uit het Oosten in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.

Jan Gossaert (circle of), begin 16e eeuw. De zwarte koning houdt een KELK naast het HOOFD van het Christuskind, en zijn andere hand rust op zijn BEKKEN, de plaats waar de kundalini haar reis naar boven begint. De DUBBELE CIRKEL (klik hier) op zijn bovenbeen is een alchemistisch symbool voor de versmelting van de tegenstellingen, oftewel het HEILIGE HUWELIJK.

Dubbele cirkel (2=1)

Abraham Janssens. De kleuren ZWART, WIT, GEEL EN ROOD van het HOOFDDEKSEL van de zwarte koning verwijzen naar de vier alchemistische fases van het MAGNUM OPUS (klik hier): nigredo, albedo, citrinitas en rubedo. Zijn KETTING verwijst naar de CADUCEUS (klik hier). Volgens de Bijbel krijgt Jezus goud van de drie koningen/wijzen. In de geopende beker zien we echter GOUD EN ZILVER. Deze staan in de alchemie voor de polariteiten (ZON EN MAAN): 2=1.

Rosso Fiorentino (circle of). Het bloed stroomt in de KELK langs Jezus’ MIDDELVINGER (klik hier), deze staat symbool voor de ontwaakte wervelkolom.