KUNDALINI SYMBOLEN

Gesel / Zweep

Symbool voor: de zuiverende werking van de kundalini-energie

Het Oude Egypte

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

De GESEL (nekhakha) en de HERDERSSTAF (heka) waren in het oude Egypte de attributen van de god Osiris. Ook farao’s werden ermee afgebeeld om hun goddelijke status te onderstrepen. Zowel de GESEL als de HERDERSSTAF verwijzen naar een kundalini-ontwaken.

Een HERDERSSTAF staat symbool voor de wervelkolom met erin stromend de ontwaakte kundalini. Klik hier voor meer informatie over, en voorbeelden van, DE STAF als een kundalini symbool.

De klassieke Egyptische GESEL heeft drie koorden, welke staan voor de drie energiebanen die betrokken zijn bij een kundalini-ontwaken (zie de index-pagina voor een toelichting). Het beeld van een GESEL weerspiegelt dat een kundalini-proces zwaar en pijnlijk kan zijn. De kundalini is een zuiverende energie: oude pijn en angsten worden naar de oppervlakte van het bewustzijn gebracht om alsnog doorvoeld en verwerkt te worden.

In esoterische kringen worden de kruisiging en verrijzenis van Jezus vergeleken met de dood en opstanding van de god Osiris; een mythe die op een dieper niveau gaat over een kundalini-proces: de dood van het ego en de opstanding van de nieuwe, in God wedergeboren mens. Lees meer hierover in mijn boek Maria Magdalena, auteur van het vierde evangelie. Hieronder een aantal schilderijen van Jezus, afgebeeld conform het klassieke beeld van Osiris, met een STAF (rietstengel) en GESEL.

Egyptische gesel (nekhakha) en staf (heka)

De drie energiebanen die betrokken zijn bij een kundalini-ontwaken.

Osiris

Albrecht Durer, 1509.

Jan Mostaert, 1e helft 16e eeuw.

St. Thomaskerk, Praag.

Duitsland, 1510. De slangenschubben op het bovenlichaam van Osiris verwijzen naar de kundalini-slang.

Jan Mostaert, 1e helft 16e eeuw.

Zwitserland, 1565.

Voorbeelden uit de Christelijke kunst

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

Door de eeuwen heen zijn er altijd ingewijden, kunstenaars en mystici geweest die wisten dat Jezus niet geboren was als ‘de Zoon van God’, maar een kundalini-ontwaken had doorgemaakt, waarna hij één was met zijn Goddelijke Vader. De evangelieschrijvers hebben deze spirituele waarheid op inventieve wijze, met onder andere gebruik van beeldtaal en woordspelingen, verborgen in hun teksten (zie mijn boeken). Door de rigide houding van de kerk kon de waarheid niet hardop worden uitgesproken, maar ondergronds, via esoterische groeperingen als de Vrijmetselaars, vond zij haar weg naar het schildersdoek.

HET TEKEN VAN HET HEILIGE HUWELIJK (twee vingers tegen elkaar: 2=1) zien we op veel schilderijen, in een of andere vorm, terug, vaak in combinatie met andere esoterische symboliek. Dit handgebaar verwijst naar een versmelting van de polaire energieën/dualiteit, en hiermee naar een proces van kundalini-ontwaken.

Bartholomeus Spranger. Het laten zien van maar EEN BEEN (klik hier) symboliseert de versmelting van de twee polaire energiebanen (2=1). Een uitgestrekte MIDDELVINGER (klik hier) staat voor de ontwaakte wervelkolom.

Master of the Karlsruh Passion (Hans Hirz), circa 1450. Het laten SAMENVALLEN VAN TWEE BENEN (klik hier) verwijst naar de versmelting van de twee polaire energiebanen (2=1). De DRINKENDE MAN rechts symboliseert het kundalini-proces. Zowel de kleuren ROOD EN WIT (klik hier) van zijn kleding, als de kleuren GOUD en ZILVER van de BEKER en KAN, staan in de alchemie voor de dualiteit/polaire energiebanen.

James Tissot, 19e eeuw. Niet Jezus, maar de PILAAR (klik hier), symbool voor de ontwaakte WERVELKOLOM, staat centraal in deze afbeelding.

Peter Paul Rubens, 17e eeuw. Een man wijst met TWEE VINGERS (2=1) naar zijn HOOFD: hier vindt de (innerlijke) ‘geseling’ plaats.

Heinrich Lutzelmann, 1485, Oude Sint Petruskerk, Straatsburg. Het alchemistische symbool van de DUBBELE CIRKEL (klik hier) staat voor de versmelting van de polaire energiebanen/dualiteit. Een uitgestrekte MIDDELVINGER (klik hier) symboliseert de ontwaakte wervelkolom.

Rueland Frueauf de Oudere. De LICHAAMSHOUDING van Jezus verwijst naar een opstijgende kundalini-slang. Een uitgestrekte MIDDELVINGER (man rechts), wijzend naar het BEKKEN, staat voor de ontwaakte wervelkolom. De GESEL met de drie linten (energiebanen) wordt gehouden voor de rode PILAAR (klik hier); die ook een ontwaakte WERVELKOLOM symboliseert.

Onbekende kunstenaar, 1505, Germanisches Nationalmuseum. De LICHAAMSHOUDING van Jezus, evenals zijn uitgestrekte MIDDELVINGER (klik hier), staat voor de ontwaakte WERVELKOLOM. De rode gestileerde LEVENSBOOM verwijst naar een kundalini-proces. De ZESHOEK (klik hier) waar Jezus op staat is een symbool voor de versmelting van de polaire energieën.

Louis Cretey, 17e eeuw.

Hans Holbein. Het laten zien van maar EEN BEEN (klik hier) symboliseert de versmelting van de polaire energiebanen (2=1).

Hans Rottenhammer (attr. to)

Jan Polack, 15e eeuw. De LICHAAMSHOUDING van Jezus en de man naast hem verwijzen naar een OPSTIJGENDE SLANG. De kleuren ZWART, WIT, GEEL EN ROOD van de kleding van de man staan voor het MAGNUM OPUS (klik hier) van de alchemist.

Antonie Wierix, circa 1610.

Cimabue (Bencivieni di Pepo), 13e eeuw, Frick Collection, New York City. Een uitgestrekte MIDDELVINGER (klik hier) staat voor de ontwaakte wervelkolom. De GESEL met de drie linten (energiebanen) wordt gehouden voor een spiraalvormige PILAAR (klik hier). Ook deze is een symbool voor de ontwaakte WERVELKOLOM.

Stuttgarter Psalter, Württembergische Landesbibliothek, Cod.bibl.fol.23, f. 43v. De twee mannen wijzen naar het HOOFD: hier vindt de (innerlijke) ‘geseling’ plaats.

Giramolo di Matteo da Gualdo. Jezus is afgebeeld in de karakteristieke lichaamshouding van HERMES, de god wiens staf de CADUCEUS (klik hier) staat voor een kundalini-ontwaken. Deze LICHAAMSHOUDING verbeeldt een opstijgende (kundalini-)slang. De KNOOP VAN ISIS (klik hier) staat voor de polaire energiebanen en de PIJNAPPELKLIER.

Master of Messkirch, 16e eeuw. De achtpuntige MORGENSTER (klik hier) is een symbool voor de kundalini-energie. De kleuren ZWART, WIT EN ROOD (kleding man rechts) staan voor de drie fasen van het ‘MAGNUM OPUS’ (klik hier): nigredo, albedo en rubedo.

Oostenrijk. De PILAAR (klik hier) is een symbool voor de WERVELKOLOM met de ontwaakte kundalini.

Frans Francken de Jongere. De KNOOP VAN ISIS (klik hier) staat voor de polaire energiebanen en de pijnappelklier.

Bernardo Zenale. Een SCHORPIOEN (klik hier) is een kundalini symbool. De rode spiraalvormige VLAG verwijst naar een kundalini-ontwaken.

De Tempelreiniging

KLIK OP DE AFBEELDINGEN VOOR EEN VERGROTING

De innerlijke turbulentie die de inwerking van God/de kundalini veroorzaakt, wordt ook prachtig verbeeld in het verhaal van de Tempelreiniging, dat in alle vier de evangeliën voorkomt: Jezus die na zijn binnenkomst in Jeruzalem (lees: ons hart), de geldwisselaars, kooplieden en duivenhandelaars met een ZWEEP de tempel uit jaagt. De geldwisselaars en kooplieden staan hierbij symbool voor materialisme, en de duivenhandelaars voor het verkwanselen van de Heilige Geest/de kundalini (de duif is in de bijbel het symbool van de Heilige Geest). Lees meer hierover in mijn boek Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel.

Scarsellino. De spiraalvormige PILAAR (klik hier) is een symbool voor de WERVELKOLOM met de ontwaakte kundalini. Lees meer over de zuil als kundalini-symbool in mijn boek ‘Kundalini-ontwaken’.

El Greco. De vrouw wijst naar haar BEKKEN, de plaats waar de kundalini-energie verblijft.

Jan Sanders van Hemessen. Een uitgestrekte MIDDELVINGER (klik hier) staat voor de ontwaakte wervelkolom. Helemaal rechts wijst een man met TWEE VINGERS (2=1) naar zijn HOOFD: dit is de plaats waar de (innerlijke) ‘geseling’ plaatsvindt.

Bernardino Mei. Eén hand van Jezus ligt op twee duiven: 2=1. De DUIF is het symbool van de Heilige Geest/kundalini. De opgetilde MIDDELVINGER (klik hier) staat voor de ontwaakte wervelkolom.

Cecco del Caravaggio, 1610. Het TOUW in Jezus’ handen is gevouwen in ZEVEN LUSSEN: een verwijzing naar de ZEVEN CHAKRA’S die door de kundalini worden gezuiverd en geactiveerd.

Giovanni Paolo Pannini. De spiraalvormige PILAREN (klik hier) staan symbool voor de WERVELKOLOM met de ontwaakte kundalini. De DUIF van de Heilige Geest/kundalini vliegt ter hoogte van de PILAAR. Lees meer over de pilaar als kundalini-symbool in mijn boek ‘Kundalini-ontwaken’.

Quentin Matsys. Lees over de symboliek van de TEMPELREINIGING in mijn boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de Bijbel’.