Kundalini-ontwaken

De zeven wondertekens & de vijf wijze meisjes

In ons allen bevindt zich een groeipotentieel dat ons in staat stelt tot een volgende stap in de evolutie. Een krachtbron van goddelijke oorsprong, waarvan de directe kennis in spirituele tradities alleen werd gedeeld met een klein groepje ingewijden. In de Yogatraditie is deze krachtbron bekend onder de naam kundalini shakti.

De lezer wordt in dit boek ingewijd in de universele kundalini-symboliek die in alle wereldreligies is terug te vinden. Deze mysterieuze bron van energie blijkt tevens het centrale thema in zowel het Oude als het Nieuw Testament.
Anne-Marie toont met vele voorbeelden aan dat de gehele Bijbel – van Adam en Eva tot en met het boek Openbaring – ten diepste gaat over een kundalini-ontwaken.

Ook deelt zij een bijzondere ontdekking met de lezer: het Johannes-evangelie, het meest mystieke van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament, is opgebouwd vanuit een spirituele reis door de zeven chakra’s. De zeven wondertekens die Jezus hierin verricht, beschrijven de specifieke uitwerking van een kundalini-ontwaken op het eerste tot en met het zevende chakra. Een geheel nieuw perspectief in de exegese en voor zover bekend is hierover niet eerder iets op papier verschenen.

Met Kundalini-Ontwaken wordt na vele eeuwen de sleutel der kennis die de Farizeeën volgens Jezus hadden weggenomen van de gelovigen weer aan hen teruggegeven.

‘Wee u, wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen die binnengingen, tegengehouden’
(Lucas 11:52)

Anne-Marie schrijft boeken over spiritualiteit en is een ervaringsdeskundige op het gebied van kundalini. Haar specialisme is de beeldtaal van de Bijbel. Door de eeuwen heen is in de Bijbelvertalingen veel symboliek verloren gegaan. Haar missie is om de diepere laag van de Bijbel bloot te leggen en te delen met haar lezers.

‘Ik hoop dat de lezer net als ik geraakt wordt door de diepere betekenis van de eeuwenoude Bijbelverhalen. De illustraties in dit boek zijn net zo waardevol als het geschreven woord. Beelden kunnen iets in ons in beweging zetten op een diepte waar woorden slechts met moeite kunnen komen. Beelden zijn de taal van ons hart en onze ziel.’

Relevante boekgegevens

Het boek is volledig in kleur en bevat vele illustraties (280 pagina´s).
Klik op de knop hieronder voor de inhoudsopgave en een aantal pagina’s als inkijkexemplaar (PDF)

Titel Kundalini-ontwaken
Verkoopprijs €27,50
ISBN 978-90-825023-8-1 (paperback)
ISBN 978-90-825023-9-8 (e-book)
Verschenen Maart 2024 (tweede druk)
Bij Magdalena Uitgevers

Het fysieke boek en het e-book zijn beide te koop in onze eigen WINKEL en bij alle boekwinkels in Nederland en België.
Ook kunt u het bestellen via de bekende boekenwebsites.
Wilt u een door de auteur gesigneerd exemplaar bestellen, stuur dan even een e-mail.
De prijs is €27,50 (verzendkosten hoeft u niet te betalen).

Wilt u op de hoogte blijven van de boeken van Anne-Marie, stuur een e-mail.

Boekbespreking

Enkele weken geleden werd dit tweede boek van Anne-Marie Wegh uitgegeven. Na haar eerste succesvolle boek ‘Ecce Homo, de beeldtaal van de bijbel’ verrast zij ons opnieuw met dit tweede werk, dat geheel in het verlengde van het eerste ligt in de zin van het op haar eigen bijzondere manier beeld en taal van de spiritualiteit gestalte te willen geven. Het wonderlijke van Anne-Marie is dat zij – hoewel ze uiteraard zich zeer verdiept in haar thema’s – toch ook heel duidelijk haar eigen inbreng heeft.

Haar doelstelling met dit boek is om de oude Indiase Yoga-wijsheid vooral te verbinden met het Joods-Christelijke gedachtegoed. kundalini speelde en speelt nog steeds in de Yoga-wijsheid een belangrijke rol en zij gaat in het eerste deel van haar boek in op de vraag of deze wijsheid terug te vinden is in andere wereldgodsdiensten. Ze voert ons door de Hindoe-oorsprong van kundalini, via het Boeddhisme, het Jodendom, het Christendom en de Islam naar de overtuiging dat elk van deze religieuze en spirituele stromingen inderdaad bepaalde typische begrippen hanteren die kunnen verwijzen naar kundalini.

In het tweede gedeelte gaat zij uitgebreid in op de werking van de kundalinikrachten ook gezien in het licht van modern hersenonderzoek en gaat zij in het derde deel vervolgens op zoek naar de verschillende symbolen en metaforen, die in verband gebracht kunnen worden met kundalini in met name het Joods-Christelijke domein, waarbij de bijbel een belangrijke bron blijkt te zijn.

In het vierde deel wil zij ons voorgaan in de vorming van kundalini door middel van het bestuderen en interpreteren van Bijbelteksten en dan vooral die uit het boek Genesis, en deze op praktische wijze en vanuit haar bijzondere interpretatie centraal te stellen.

Zelf zegt zij in hoofdstuk 4 daartoe:

‘De lezer zal bij dit hoofdstuk aangekomen wellicht al een aantal concrete vragen hebben over het hoe en waarom van kundalini. Hoe moet je bijvoorbeeld concreet aan de slag, als je deze weg zou willen gaan. Een overzichtelijk plan van aanpak en een stappenlijstje zouden fijn zijn voor de novice op dit gebied. Helaas werkt het zo niet. De yogatraditie pakt het weliswaar heel systematisch aan, met allerlei lichaams- en ademoefeningen, mantra’s en meditaties, maar toch zijn er maar weinig yogi’s bij wie de kundalini is ontwaakt.

Wie zich blind staart op technieken loopt kans het belangrijkste uit het oog te verliezen. Het gaat vooral om een verlangen van je hart, van je ziel. Als dat groot genoeg is, zal de kundalini vanzelf ontwaken. En dat is het mooie van de verhalen in de bijbel, maar ook in die van andere heilige geschriften, mythes en legendes. Als je ze leest, dan gebeurt er iets met je. Ze bevatten wijze lessen, je leert ervan, maar het voedt je ook. De beelden die worden opgeroepen raken jou op een plaats waar woorden maar moeilijk kunnen komen….

Mijn doel met dit boek is niet alleen de diepere laag van de bijbel te laten zien, maar ook liefde te laten groeien bij de lezer voor deze eeuwenoude vertellingen en een verlangen naar God te voeden… ‘

Anne-Marie sluit haar boek af met het vijfde deel, het deel waar aan de hand van de teksten uit het evangelie van Johannes een zevenvoudige transformatie wordt besproken. De zeven wondertekens die uiteraard in verband worden gebracht met het oprijzende kundalini gebeuren door de zeven chakra’s van ons lichaam.

Van harte aanbevolen voor een ieder die op een andere manier wil omgaan met de typisch westerse interpretatie van kundalini yoga een de ene kant, en aan de ander kant voor diegene die meer verdieping zoekt van Bijbelse teksten.

– Evert Wagenaar –www.levensboom.info

Lezersreacties

Ik heb je boek Kundalini-ontwaken gelezen: indrukwekkend, boeiend en geschreven in heldere, duidelijke taal.
Je hebt heel overtuigend beschreven dat zowel de bijbel als alle religies gaan over het ontwaken en het opstijgen naar het 7e chakra van de kundalini-energie.

Het is duidelijk dat aan je boek eigen ervaring en intensieve studie ten grondslag liggen. Petje af!
Goed dat je een hoofdstuk gewijd hebt aan het proces dat plaatsvindt in de hersenen als de kundalini daar is aangekomen.
Onmisbaar is ook de verklaring van de Griekse en Hebreeuwse namen en woorden uit de oorspronkelijke bijbel teksten.

– Greet Niederländer –

Een heerlijk boek om te lezen, bedankt dat je je inzichten hebt willen delen. Vanuit de Raja Yoga ben ik vertrouwd met de Kundalini energie, en om te lezen dat ook de Bijbel doorspekt is van deze samensmelting van energieën, is voor mij een enorme eye-opener.

– Frans Bossenbroek – www.ayurvedalife.nl

Wat een fantastisch boek heb je weer geschreven!! Het is zo mooi en compleet echt fantastisch. Het onderwerp spreekt me enorm aan. Het is zo knap gezien van je. Ik ben diep onder de indruk!! Buiten de inhoud vind ik ook de details mooi. Zoals de koptekst bovenaan elke bladzijde met zo’n kringeltje ervoor… echt heel prachtig!! Ik heb hem overigens nog niet uit. Ik ben op bladzijde 90.

– Judith Verheul –

Een tijd geleden, toen ik je boek ‘ Kundalini ontwaken’ bestelde, vroeg je ook om een reactie daarop. Intussen heb ik met veel interesse je boek gelezen. En af en toe met verbazing als ik zag hoe je een symbolische laag van interpretatie wist te onderscheiden in oude Bijbelverhalen en ook in verhalen van andere tradities. Interpretaties die tot mijn verrassing weer een nieuw licht wierpen op bepaalde verhalen. Ook realiseerde ik me al lezend hoe rijk het kundalini-symbool is in relatie met spirituele groei en ontwikkeling.

Ik was verder onder de indruk van jouw creativiteit op het gebied van symbolische interpretatie. Hoofdstuk na hoofdstuk wist je via de invalshoek van de symboliek aandacht te vragen voor nieuwe interpretaties.

Ook is je boek mooi geïllustreerd en gedrukt op mooi papier met een hard cover zonder te duur te worden.

– Pierre van Eijl – www.kundalini-energie.nl

Heel interessant, heel erg boeiende informatie en wijsheid die je deelt. Ik kon mij er heel erg in vinden, hoewel ik de bijbel nooit zo goed bestudeerd heb. Je laat heel goed zien hoe de kundalini leeft bij jou en je studie van de bijbel wordt ook heel duidelijk. Er staan stukken in die mij heel bekend voorkomen, herkenbaar zijn en stukken die heel nieuw zijn.

Het kundalini ontwaken wordt in heel veel boeken en geschriften in beeldtaal beschreven, omdat het inderdaad alleen was voor hen die het konden begrijpen, maar ik heb nooit geweten dat het zo ver ging.

Het boek voelde ook erg vertrouwd, ik heb wel eens verzucht dat, als ik een boek zou schrijven, het er ongeveer zo uit zou zien. Maar goed, jij hebt het neergezet en dat is heel mooi! Een aanwinst!

Met veel interesse heb ik “De zeven wondertekens uit Johannes” gelezen!

Ik blijf graag op de hoogte van wat er uit jouw ‘pen’ komt.

– Christel Nijland – www.shamahuis.nl

Ik ben al heel ver in jouw boek over Kundalini en ik vind het een zeer fascinerend boek. Vroeger vond ik de bijbel op vele passages een onbegrijpelijk boek. Nu lees ik het met andere ogen.

Het heeft dus nu voor mij veel meer diepgang gekregen en ik zal jouw boek ook aan anderen voor leggen en dat zijn dan mensen, die zich ook met de mensontwikkeling en bewustzijn bezighouden. Het is ook interessant en fijn om te lezen, dat je je met andere religies hebt bezig gehouden om ook daarin deze kundalini-aspecten te kunnen weergeven.

Kundalini ontwaken is een waardevol boek, dat ik over een tijd weer ga lezen, omdat er zoveel aspecten in vermeld worden, die het herlezen en bezinnen erover de moeite waard maken.

– Rob Noordenbos –

Het boek Ecce Homo heeft mij zodanig gegrepen, dat ik na het verschijnen van haar tweede boek dit snel aanschafte. Prachtig hoe Anne-Marie op een beeldende wijze voor mij een diepere dimensie van de Bijbel openbaart door uitleg en duiding van de symbolen, metaforen, betekenissen en de symboliek van getallen. Een openbaring die bij mij veel herkenning oproept en aanvoelt als een waarheid en inwijding in oude en vergeten kennis. Herinneren wie ik ben is een thema waar ik mee bezig ben op diverse manieren en via diverse inspiratiebronnen waaronder Sjamanisme en Gnostiek, en haar boeken doen een deel van die herinnering bij mij ontwaken. Het geeft een verdieping en verrijking van mijn kennis en hoe ik in dit leven op pad wil zijn.

Ook ik ervaar dat de kundalini energie aan het ontwaken is, in en om mij heen, en het zet mij soms letterlijk vast en duwt mij vervolgens weer in richtingen waarvan ik het bestaan niet wist. Wij allen zijn op drift, in crisis, losgeslagen, onderweg, om onze goddelijke geboorterecht opnieuw te her-inneren.

We zijn allen vluchteling en onderweg. De heldere uitleg van Anne-Marie van de beeldtaal van de Bijbelverhalen doet mij opnieuw beseffen hoe actueel deze verhalen zijn in deze bijzondere tijd van openbaring en overgang. Dit is de tijd. Het is tijd dat wij ontwaken. De kundalini energie helpt ons hierbij, of we willen of niet.

Ik heb Anne-Marie gevraagd of zij voor de Spirituele Vereniging Helios op 18-02-16 een avond wil verzorgen en ik vind het geweldig dat ze JA heeft gezegd. Ik vind het een boodschap die onder de aandacht gebracht mag worden en zeer actueel is voor deze tijd.

Eén druppel in het water kan grote kringen veroorzaken. Laten wij die druppels zijn en elkaar in beweging brengen: Quetzalcoatl, de gevleugelde slang die het verleden van zich afschud en de vleugels uitslaat naar een nieuw begin. Laten wij zelf degene zijn op wie wij wachten en het Christusbewustzijn in ons doen ontwaken. Laten we Hoeders van Moeder Aarde zijn. Dat is mijn droom.

Anne-Marie over Quetzalcoatl in haar boek op pagina 70:

Volgens de legende is Quetzalcoatl na aanvaringen met zijn rivaal uit de godenwereld vertrokken van de aarde. De Azteken waren ervan overtuigd dat hij terug zou komen en dan voor een beter leven zou zorgen. Een verhaal dat parallellen vertoond met de verwachting van de terugkeer van Christus door de christenen. Een toekomstvisioen, dat in wezen gaat over de innerlijke terugkeer van God, met behulp van een kundalini-ontwaken, zoals dit boek hoopt duidelijk te maken.

– Henk Revenberg – www.heliosharderwijk.nl

Toen ik de inleidende tekst las (Luc 11) en de inhoudsopgave zag, was mij meteen duidelijk, dat uw boek mij een wezenlijke stap verder zou helpen. En dat is na lezen ook daadwerkelijk gebeurd.

Uw boek heeft mijn innerlijk- / geloofsleven enorm verrijkt.

Uw boek is ook heel mooi uitgegeven en makkelijk/toegankelijk leesbaar. Waar nodig met ook een herhaling die past bij het verhaal en de betekenissen levend houdt die belangrijk zijn om in deze nieuwe wereld vertrouwd te raken.

Mooie lay-out ook en een prettig leesbare letter. De illustraties uit de andere werelden vond ik heel verhelderend. Die uit onze traditie spraken mij iets minder aan, vanwege de suggestie die er- voor mij- vanuit ging, dat het ‘echt gebeurd’ zou zijn. Maar door uw heldere tekst was dit uiteraard geen enkel probleem. Elke bladzijde was voor mij een vreugdevolle ontdekking.

– Willem Kol –

Het einde van het jaar is altijd een drukke tijd voor mij, maar desondanks heb ik Kundalini ontwaken uit kunnen lezen. Op tweede kerstdag zelfs helemaal in mijn eentje wat zeer ongebruikelijk voor me is. Het boek is voor mij prettig te lezen want ik ben zeker geen snelle lezer en vind de afbeeldingen zeer welkom.

Van huis uit ben ik niet religieus opgevoed maar ben me voor spiritualiteit en innerlijk weten gaan interesseren nadat ik het boek Schatgraven in Nag Hammadi van Bram Moerland heb gelezen.

Daarna volgden er nog vele boeken en ben ik geabonneerd op het tijdschrift Mantra, en door het lezen van jouw boek vielen er veel puzzelstukken in elkaar.

Ik kan niet wachten te beginnen met Ecce Homo.

– Jan Bergsma –

Ik heb je boek uit. Was een mooi avontuur om te lezen. Ik vond je kordate helderheid erg prettig, en voel grote bewondering voor je vloeiendheid in de beeldtaal van de bijbel. Die beeldtaal heeft merkbaar van alles los gemaakt en wakker geschud.

Heel dankbaar ben ik je voor het inzicht dat kundalini geen passieve energie is, maar een bezielde incarnatie van de Geest. De afbeelding van de Boeddha met Mucalinda is mij nu al dierbaar (die laat zo mooi de majestueuze ziel van de kundalini zien).

– Rob –

Proficiat met uw boek ‘Kundalini ontwaken’. Wat ik van dit boek vond:
– Vele vragen zijn voor mij beantwoord.
– Het boek leest vlot en is zeer duidelijk/verstaanbaar.
Waarvoor mijn oprechte dank.

– Inge –

Nog steeds lees ik iedere dag een paar bladzijden uit Kundalini ontwaken. Dit heb ik inmiddels al een keer of vier herhaald. Er staat zo veel wijsheid en kennis in vermeld dat ik iedere keer weer “iets anders lees” of op valt waar ik de vorige keer “overheen gelezen heb”. Het blijft me fascineren en het brengt mij ook rust als ik er in lees.

– René –

Heel hartelijk dank voor het snelle sturen van je prachtige boek.
Ik wil je hartelijk danken voor je schrijven en doorgeven van zoveel mooie essentie.
Ik ben het heerlijk aan het lezen, tot mij nemen. Zoveel puzzelstukjes vallen op zijn plaats, wat een vreugde.

– Yvonne –

Ik heb inmiddels een aardig stuk gelezen in je boek Kundalini ontwaken en wil je laten weten dat ik het heel boeiend vind en dingen ontdek die ik nog niet wist. Heel bijzonder om zoveel verborgen symboliek ivm kundalini te vinden in bijbelse verhalen. Dat had ik niet verwacht. Ook heel fijn om iets meer informatie over kundalini te lezen. Ik vind het mooi dat je deze kracht de Heilige Geest noemt. Dat raakte me.
Wat betreft de vormgeving vind ik het een heel mooi boek, het ligt prettig in de hand en leest fijn, je hebt gekozen voor een goed leesbaar lettertype. De kleuren van de omslag vind ik prima passen bij het onderwerp, ook mooi de overloop. De afbeeldingen in het boek voegen veel toe, inspireren of verduidelijken de symboliek. Mijn complimenten voor het werk dat je gedaan hebt om dit boek te maken.

– Ursula –

Onlangs heb ik je boek ‘Kundalini Ontwaken’ gelezen.
Ik vond het in één woord GEWELDIG!
Dat geldt voor de inhoud, maar zeker ook voor de kleurrijke vormgeving.
Dat laatste is trouwens ook van toepassing op je website, heel erg mooi!
Je andere boeken wil ik ook nog graag lezen in de toekomst, in het Nederlandse taalgebied ben ik nog niets tegen gekomen wat deze onderwerpen zo duidelijk beschrijft.

– Marijke –

Allereerst wil ik je dit zeggen: jouw boek Kundalini ontwaken, het is één van de meest wezenlijke boeken ooit voor mij! Drie weken geleden gekocht van mijn vakantiegeld, verslonden en meteen heb ik je eerste boek ook aangeschaft.
Dat wat innerlijk nog vast zat, is als een tsunami los aan het komen, eindelijk! Zoveel valt als een puzzel op z’n plaats. Enorm dankbaar ben ik voor de wijze waarop jij de Bijbelse taal voor mij weet te ontsluiten, wat een gouden boek is die Bijbel, zodra je begrijpen kunt wat er staat.

– Martine –

Jouw boek Kundalini besteld en aan het lezen… zo ontzettend geraakt door deze kennis en waarheid.
Mijn hele leven heb ik kundalini ervaringen en wist al heel jong dat het zo goed is.
Er waren zoveel vragen hierover en over het bestaan van Jezus en de bijbel…
Ik lees jouw boek en alle stukjes van de puzzel vallen op hun plek.
Eindelijk na 60 jaar zoeken ben ik zo diep geraakt.
Ik wil je zo graag bedanken hiervoor!!! Deze diepe waarheid die je deelt met ieder die er voor open staat.
Bedankt Anne-Marie… niet met woorden uit te leggen hoe ik me nu voel..
Heb zojuist ook je anderen boeken op je site besteld.
Bedankt!

– Dinie –