Topboek! Niels Brummelman, hoofdredacteur Paravisie

Johannes de Doper die Jezus de Christus werd

Al tweeduizend jaar wordt Johannes de Doper gezien als degene die de komst van de Messias eerst voorspelt en Jezus vervolgens als ‘het Lam van God’ herkent bij zijn doop in de Jordaan.
Johannes de Doper was echter niet slechts de aankondiger van Jezus. Hij was Jezus. Hij werd een Christos, een gezalfde, na zijn proces van Godsrealisatie, gesymboliseerd door zijn doop in de Jordaan.

Hij werd de Messias waar de Joden al zoveel eeuwen met smart op wachtten. Deze Verlosser moest echter aan een groot aantal profetieën uit de joodse heilige geschriften voldoen. Johannes de Doper voldeed niet aan deze profetieën. De evangelisten geven hem daarom postuum een nieuwe naam en een nieuwe identiteit, die verwijst naar een figuur uit het Oude Testament: Joshua de zoon van Nun, hetgeen, vrij vertaald, de zoon van God betekent.

Dit boek laat zien hoe dit explosieve gegeven verhuld is verwerkt in de evangelieverhalen. Voor degenen ‘die oren hebben en willen horen’. Bij het ontrafelen van dit grote geheim, vallen ook veel andere, nog onverklaarde puzzelstukjes uit de Bijbel op zijn plaats. De lezer krijgt inzicht in wat het mysterieuze Manna was dat God uit de hemel liet neerdalen om het Joodse volk gedurende hun veertigjarige verblijf in de woestijn te voeden. Het tamelijk ongeloofwaardige verhaal van Jona die drie dagen in de buik van een grote vis verbleef en er weer levend uitkwam, wordt opgehelderd. Tevens wordt duidelijk waarom de leerlingen van Jezus hun visnet aan de rechterkant van de boot moesten uitwerpen. En nog veel meer!

Met de onthullingen in dit boek hoopt Anne-Marie een nieuwe interesse te wekken voor de Bijbel en voor de grootste mens die ooit geleefd heeft. Jezus wilde niet aanbeden worden, maar hij wilde ons leren hoe wij het Koninkrijk van God innerlijk kunnen verwezenlijken. Hij wilde inspireren tot navolging. Dit boek hoopt hieraan een bijdrage te leveren.

Anne-Marie schrijft boeken over spiritualiteit. Haar specialisme is de beeldtaal van de Bijbel. Door de eeuwen heen is in de Bijbelvertalingen veel symboliek verloren gegaan. Haar missie is om de diepere laag van de bijbel bloot te leggen en te delen met haar lezers.

Er is door de eeuwen heen altijd een kleine groep ingewijden geweest die wist dat Johannes de Doper Jezus was.
Dit boek bevat vele schilderijen van oude meesters als Da Vinci, Michelangelo, Rafaël en Correggio, waarin dit gegeven verhuld is verwerkt. Kijk en oordeel zelf!

Artikel Paravisie mei 2016

Relevante boekgegevens

Het boek is volledig in kleur en bevat vele illustraties (186 pagina´s).
Klik op de knop hieronder voor de inhoudsopgave en 17 pagina’s als inkijkexemplaar (PDF)

Titel Johannes de Doper die Jezus de Christus werd
Verkoopprijs €20,00
ISBN 978-90-825023-0-5
Verschenen mei 2016
Bij Magdalena Uitgevers

Het boek is te koop bij alle boekwinkels in Nederland en België.
Ook kunt u het boek bestellen via de bekende boekenwebsites.
Wilt u een door de auteur gesigneerd exemplaar bestellen, stuur een e-mail
De prijs is €20,- (verzendkosten hoeft u niet te betalen).

Wilt u op de hoogte blijven van de boeken van Anne-Marie, stuur een e-mail

Dit boek bevat 25 schilderijen van beroemde schilders
als Da Vinci, Michelangelo, Rafaël en Correggio,
waarin is verwerkt dat Johannes de Doper was Jezus!

De Heilige Familie, door William-Adolphe Bouguereau, 1863.

Maria laat met haar vingers de 2=1-code zien

Diego de Sanabria, 1549

Johannes lijkt op Jezus. Hij staat afgebeeld voor het kruis. Het Ecce Agnus Dei-vaandel zit als een (kundalini-)slang om zijn staf gewikkeld. De boeketten met rozen op de voorgrond hebben de (dennenappel-)vorm van de pijnappelklier.

Johannes de Doper, door Bernardo Strozzi, 1620.

Johannes heeft het Ecce Agnus Dei-vaandel (Zie het Lam Gods) in zijn hand en wijst naar zichzelf in plaats van naar Jezus.

Johannes de Doper in de Woestijn, door Domenico Veneziano, circa 1445. (Courtesy National Gallery of Art, Washington)

Johannes trekt zijn kamelenharen kleed uit en doet de kleding van Jezus (rode mantel) aan. Het bergpad omhoog, dat wordt benadrukt door de losse steentjes, staat voor de (smalle) weg naar God, die Johannes heeft afgelegd.

Boekbespreking

Met haar derde boek dat over Johannes de Doper gaat die Jezus de Christus werd slaat Anne-Marie wederom de spijker op de kop. Religieuze verhalen zijn mythen die een ander verhaal vertellen in symbolen taal. En deze mythen moet je beleven en ondergaan door af te dalen in de onderwereld respectievelijk het onbewuste. Wat zich dan afspeelt is de oversteek van het profane naar het sacrale, waardoor de religieuze of spirituele mens kan doorstoten tot het goddelijke wat in ieders ziel in oorsprong aanwezig is.

Met de bijbel als handleiding neemt Anne-Marie ons mee op weg naar dit spiritueel ontwaken om het “Koninkrijk van God” in ons te realiseren. Hoe kunnen wij van onszelf een tempel maken van God om in te wonen. En is dit niet toevallig ook wat wij als Soefi’s willen bereiken!

Geïnspireerd door het gnostieke christendom en de wijsheid van het oosten laat zij ons kennis maken met het Hieros Gamos, het heilig huwelijk, waarin de vereniging van de mens met de Schepper plaats vindt. Na dit innerlijk huwelijk wordt het Goddelijk kind – het Christuskind – in onze ziel geboren. In christelijke termen heet dit wedergeboorte, verrijzenis of opstanding. De werkzame, Goddelijke kracht in dit proces van spirituele wedergeboorte wordt in oosterse tradities kundalini-shakti genoemd; het nieuwe testament noemt dit de Heilige Geest.

Anne-Marie laat ons via velerlei teksten in de bijbel zien dat de transformatie van Johannes naar Jezus via dit kundalini-ontwaken plaats vindt. Werkelijk een subliem voorbeeld van zelftransformatie, dat alleen verstaan kan worden door het hart, want het hart is immers een intelligentie die de ratio te boven gaat, een weten dat op een onbewust niveau opereert. Idem dito geldt dit ook voor haar verhaal over de profeet Elia en de vis als symbool voor Jezus.

Met de vele prachtige foto’s van de schilderijen van oude meesters als Da Vinci, Michelangelo, Rafaël en Corregio – die intuïtief wisten dat Johannes de Doper Jezus was – is dit boek niet alleen in kwaliteit en inhoud toegenomen, maar ook geschikt gemaakt om cadeau te geven aan uw dierbare naasten.

– Theo Kauffman –

Lezersreacties

Ik heb tijdens het lezen veel geglimlacht, eigenlijk zo logisch, en daar heb ik al die jaren zo maar overheen gelezen. De kinderbijbel was best wel een goed instrument om de “ketterij” tegen te gaan. Maar dan op een dag valt jouw boek op de deurmat en vallen mij de schellen van de ogen. Dank je wel, voor mij voelt het als thuiskomen, dit is wat ik eigenlijk altijd wel gevoeld heb, maar ik kon er geen woorden/vertaling aangeven. Ik hoop dat velen open staan voor “het andere verhaal”, dat ook zij, dankzij jou, de bijbel met andere ogen gaan leren zien en begrijpen.

Anne-Marie, dank je wel voor dit boek, dank je dat je de moed hebt gehad deze kennis in de openbaarheid te brengen, dank je dat je hebt willen bijdragen aan mijn ontwikkeling, en ik hoop deze boodschap van Johannes die Jezus werd, op een juiste wijze verder uit te dragen.

– Frans Bossenbroek – www.ayurvedalife.nl

Graag wil ik bedanken voor de mooie boeken die u geschreven hebt en de nieuwe inzichten die ik hierdoor verkregen heb bij het lezen van de bijbel.
Oorspronkelijk ben ik christelijk opgevoed, maar kon de bijbel mij al snel niet meer geven wat ik zocht. Na een lange spirituele zoektocht las ik ongeveer 2 jaar geleden een artikel van u in de Mantra met een uitleg van de bijbel die helemaal aansloot bij mijn levensovertuiging. Ik heb alle 3 uw boeken met veel interesse gelezen waardoor ik na ongeveer 50 jaar weer met veel plezier de bijbel lees. Ook een goede vriendin was erg blij toen ik aan haar het boek Ecce Homo uitleende.

– Nico –

Dat ik na ‘Johannes de Doper …’ meteen al je andere boeken besteld hebt, zegt genoeg over wat ik van je boek vond! Ik ben in een vrijzinnig milieu opgevoed en heb op school geen godsdienstlessen gehad – wat sommigen als een voordeel zien (vrienden voor wie Jezus aan het kruis hun strot uitkomt, helaas) – maar, ook al vind ik het inderdaad OK dat ik niet voorgeprogrammeerd of geïndoctrineerd ben (ik vind geen juiste, of andere omschrijving), spiritualiteit interesseert me mateloos. Ik ben overtuigd dat Jezus bestaan heeft en dat hij een prachtige boodschap gebracht heeft, en wil me daar dus in verdiepen. Jouw boeken will do the job. 🙂 Je hebt een klaar en duidelijke stijl. Ook al gaat het om beeldtaal en symboliek: geen tierelantijntjes en geen omwegen. ‘Gewoon’ een diep respect voor Jezus, de evangeliën en het Leven. 🙂

– Sophie –