Haal die vingers uit je oren!

De kennis van de aanwezigheid van een mysterieuze bron van goddelijke energie in ons bekken, is wat alle religies met elkaar verbindt. Alle bekende profeten en verlichte leermeesters zijn er op een bepaald moment tijdens hun zoektocht naar de Grotere Werkelijkheid achter gekomen dat deze energiebron, in de yogatraditie kundalini-shakti genaamd, de sleutel is naar God, Allah, JHWH, de Tao, en het Nirwana. Het bewijs hiervan is terug te vinden in de heilige geschriften en iconografieën van de wereldreligies, meestal in de vorm van symboliek en beeldtaal.

 

Maar niet alleen in religies, ook in talrijke sprookjes, mythes en legendes wordt ons op een indirecte manier verteld dat er zich in ons een touwladder bevindt naar de hemel, en wel bij het heiligbeen (os sacrum). De naam van dit bot doet al vermoeden dat wij al lange tijd weten dat er iets bijzonders aan de hand is op deze plaats in ons bekken.

Innerlijke engelen

In het Oude Testament lezen we over de droom van aartsvader Jakob waarin hij engelen via een ladder ziet opklimmen naar, en neerdalen van, de hemel (1). Deze engelen symboliseren de ontwaakte kundalini-energie die door de wervelkolom (ladder) van de slapende Jakob stroomt. God spreekt tot hem in de droom en doet hem beloftes van bescherming en nageslacht. Bij het wakker worden is hij diep onder de indruk, en Jakob beseft dat hij zijn weg nu zal gaan met God. (2)

Aartsvader Jakob droomt over een ladder naar de hemel

Het lange haar van Rapunzel hangt uit het raam van de toren waarin zij opgesloten zit

Het Boeddhisme kent ook een vrouw met lang haar: de godin Phra Mae Thorani. Op de illustratie (rechts) zien we haar afgebeeld onder de mediterende Boeddha. Er komt een waterstroom uit haar paardenstaart. Dit water symboliseert de ontwaakte kundalini-energie in de Boeddha zelf. Volgens de mythes helpt Phra Mae Thorani de Boeddha met het overwinnen van de demon Mara, die hem wil weerhouden van het bereiken van de staat van verlichting.

Mara staat voor alles wat de spirituele aspirant af houdt van de spirituele weg: gehechtheid, verleiding, onwetendheid, etcetera. De illustratie toont hoe Mara, zittend op een grote olifant (symbool voor de enorme kracht van de demon), tezamen met zijn volgelingen (verschillende demonische aspecten), verdrinkt in het water dat uit de haren van de godin stroomt.

Lange haren

De ontwaakte kundalini-energie wordt in de beeldtaal ook wel gesymboliseerd door lange haren. Rapunzel laat, in het gelijknamige sprookje, opgetekend door de gebroeders Grimm, haar enorm lange haren hangen uit het raam van de toren (wervelkolom) waarin zij is opgesloten door een heks (symbool voor de materie). Een prins klimt via de haren omhoog en het uiteindelijke huwelijk van het verliefde stel is een metafoor voor het innerlijke heilige huwelijk: de versmelting van de mannelijke en vrouwelijke energieën; een onderdeel van het proces van spiritueel ontwaken.(3)

De Boeddha roept de godin Phra Mae Thorani aan om demonen weg te spoelen in een vloed

Geopend kruinchakra

Het ontwaken van de kundalini-energie in het bekken leidt niet automatisch tot een staat van heiligheid of verlichting. Hier gaat een intensief proces van zuivering en heling aan vooraf, aangestuurd door de goddelijke energie, waarmee de meeste spirituele aspiranten ettelijke decennia zoet zijn. Dat de Boeddha deze moeizame en pijnlijke weg met succes heeft voltooid mogen we afleiden uit zijn volledig geopende kruinchakra.

In de iconografie van het Boeddhisme wordt de Boeddha afgebeeld met iets wat lijkt op kroeshaar, door sommigen ‘slakkenhaar’ genoemd. Een zoektocht op het internet levert geen uitsluitsel over de exacte betekenis van deze krulletjes. Waarschijnlijk omdat maar weinigen volgelingen de ervaring kennen van een volledig geopend kruinchakra. Dit voelt namelijk als allemaal kleine energiewervelingen (‘spiraaltjes’) op de bovenste helft van je hoofd.

Het kruinchakra van de Boeddha is volledig geopend. De vlam op zijn hoofd verwijst naar het ontwaakte kundalini-vuur.

Farao Amenhotep III met een Uraeus-cobra (symbool voor de kundalini) op zijn hoofdtooi. De kleine cirkeltjes verwijzen naar een geopend kruinchakra.

Het spiraalvormige haar van de apostel Johannes verwijst naar een geopend kruinchakra en een proces van kundalini-ontwaken.

In de iconografie van het christendom wordt een volledig geopend kruinchakra gesymboliseerd door een aureool, of een bloemenkrans, om het hoofd van heiligen.

Ook de bodhiboom waaronder de Boeddha zijn staat van verlichting bereikt symboliseert de ontwaakte kundalini-energie die door zijn wervelkolom naar het kruinchakra stroomt. In veel spirituele tradities vinden we een (levens)boom terug met bijzondere eigenschappen of vruchten, die verwijzen naar de ervaring van het goddelijke en een verruimd (verlicht) bewustzijn. (4)

Tijdens zijn beroemde nachtreis (mi’rāj) met de aartsengel Gabriël komt de profeet Mohammed aan bij de boom Sidratoel Moentaha, die staat op de grens van de zevende hemel (het zevende-, of kruinchakra), waar hij goddelijke instructies ontvangt. In de Hadith (mondelinge overlevering) wordt Sidratoel Moentaha genoemd als de boom die zich onder de Troon van God (Allah) bevindt. (5)

Lopende bomen

Ook het Nieuwe Testament staat vol met beeldtaal die verwijst naar de kundalini-energie. De lichamelijke genezingen die Jezus verricht tijdens zijn reizen door Judea mogen we lezen als de geestelijke processen van zuivering en heling die onderdeel zijn van een kundalini-proces (6). In het evangelie van Marcus wordt een blinde man bij Jezus gebracht:

Hij nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Toen raakte hij met speeksel de ogen van de man aan en hij legde hem de handen op. ‘Ziet u al iets?’ vroeg hij. De man keek rond en antwoordde: ‘Ik zie bomen – nee, het moeten mensen zijn, want ze lopen.’ Jezus legde nog eens de handen op zijn ogen. Nu zag hij scherp, zijn ogen waren weer goed en hij kon alles duidelijk zien. (7)

Mensen die in medisch opzicht prima kunnen zien, kunnen toch volgens de Bijbelse normen blind zijn als zij in spiritueel opzicht nog in een staat van duisternis en onwetendheid verkeren. Blindheid is dan Gods aanwezigheid ontkennen en in plaats daarvan gericht zijn op de materie. Dat het hier gaat om spirituele blindheid mogen we opmaken uit de merkwaardige vermelding dat de blinde tijdens de heling in eerste instantie bomen ziet in plaats van mensen.

De evangelist wil ons hiermee laten weten dat de man ‘ziende’ wordt door het ontwaken van zijn kundalini-energie. Zijn derde oog wordt geopend. Jezus brengt hiervoor eerst zijn speeksel aan op de ogen van de man. Dit symboliseert de overdracht van de goddelijke energie van Jezus naar de blinde.

Jezus stopt zijn vingers in de oren van een dove man

Spiritueel doof

Jezus gebruikt zijn speeksel ook bij het genezen van een doofstomme man. Wederom bevat het verhaal een merkwaardig element. Jezus stopt zijn vingers in de oren van de dove:

En ze brachten hem een dove die ook bijna niet kon praten, en vroegen hem de man de hand op te leggen. Jezus nam hem apart, op een afstand van de mensen. Hij stopte zijn vingers in de oren van de man en raakte met wat speeksel zijn tong aan. Toen sloeg hij zijn ogen op naar de hemel, haalde diep adem en zei tegen hem: ‘Effata’; dat betekent: Ga open. En zijn oren gingen open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. (8)

Waarom heeft de Zoon van God, die een storm tot bedaren kan brengen, en doden weer tot leven wekt, zijn vingers hierbij nodig? Dit is beeldtaal om ons te vertellen waar de man aan lijdt: hij staat niet open voor de spirituele dimensie van het leven. Hij heeft zijn vingers in zijn oren gestopt en wil niet luisteren naar God. Hij is doof in spiritueel opzicht.

Jezus slaat tijdens de genezing zijn ogen op naar de hemel. Dit symboliseert het opstijgen van de kundalini-energie naar het zesde en zevende chakra. De tong van de man komt los, hij kan weer spreken: eenieder die geraakt wordt door het goddelijke kan niet anders dan erover vertellen. Waar het hart vol van is loopt de mond van over.

De kundalini is geduldig

Wie oog krijgt voor de kundalini-symboliek die in spirituele tradities over de hele wereld is terug te vinden, raakt zo enthousiast dat ook hij of zij, net als ik, niet anders kan dan anderen erover vertellen. “Haal je vingers uit je oren!”, zou ik soms willen roepen tegen mensen die overduidelijk opgesloten zitten in hun ego en alleen maar belang hechten aan materiële zaken. Tegelijkertijd weet ik dat gras niet harder gaat groeien door eraan te trekken. De kundalini wacht geduldig in het bekken van ieder mens. Zij zal ontwaken op het moment dat de tijd er rijp voor is.

Noten:
(1) Gen. 28:10-22
(2) Zie voor een analyse van de volledige droom van Jakob mijn boek Kundalini-ontwaken
(3) Voor meer analyses van de betekenis van sprookjes klik hier
(4) Meer over de Boeddha en de kundalini in mijn boek Kundalini-ontwaken
(5) Meer over de profeet Mohammed in mijn boek Kundalini-ontwaken
(6) Zie mijn boeken Ecce Homo en Kundalini-ontwaken
(7) Marcus 8:23-25
(8) Marcus 7:32-35

Dit artikel is gepubliceerd in Paravisie magazine (okt ’23)
Copyright Anne-Marie Wegh 2023

Deel dit artikel

Anne-Marie is auteur van het boek: Kundalini-ontwaken

Door |2023-10-27T17:36:46+00:00augustus 3rd, 2023|Paravisie|Reacties uitgeschakeld voor Haal die vingers uit je oren!
Ga naar de bovenkant