Dromen en spirituele groei

Dromen zijn fascinerend. Naarmate je er meer over weet en er meer mee werkt, groeit je ontzag voor de vindingrijkheid en de wijsheid van ons onderbewuste. Dromen kunnen je troosten, aanmoedigen, de weg wijzen, antwoorden aanreiken, inzichten geven, en een spiegel voorhouden. Kortom, voor een uitstekende coach hoef je de deur niet uit!

Ons onderbewuste is meer dan alleen een opslagplaats van verdrongen herinneringen en emoties. Het staat in verbinding met een mysterieuze bron van intelligentie en alwetendheid, die ons wil leiden op onze levensweg. Daarom is het zo jammer dat maar heel weinig mensen belang hechten aan hun dromen en de moeite nemen de symboliek ervan te ontcijferen. Vaak moet namelijk wel eerst een vertaalslag worden gemaakt van de droombeelden naar het leven van overdag, maar met een beetje kennis en oefening kan iedereen dit onder de knie krijgen.

We dromen over wat we hebben meegemaakt (een verwerkingsdroom) of over wat ons bezighoudt. Dromen zijn een visuele weergave van onze gevoelswereld, soms aangevuld met een advies of waarschuwing. Als je een leven leidt, vooral gericht op de buitenwereld, dan spreken de droombeelden meestal voor zichzelf: je moeder is je moeder, en de buurman is de buurman. Naarmate je meer interesse hebt voor je innerlijke roerselen en spirituele groei, worden je dromen complexer en staan droomfiguren vaker voor deelaspecten van je persoonlijkheid of van je gevoelens. Je moeder staat dan bijvoorbeeld voor jouw zorgzaamheid, en je buurman – die een kort lontje heeft – staat voor jouw boosheid.

De diepere betekenis van een droombeeld hangt af van de associaties en gevoelens die de dromer erbij heeft. Maar naast de persoonlijke inkleuring die een droominhoud ondergaat, zijn er wel  universele thema´s en archetypen te onderscheiden, die als grondpatroon dienen voor dromen, en die een algemene betekenis hebben, onafhankelijk van de dromer. Ik geef een paar voorbeelden.

Op reis gaan

Wie zich – gewild of ongewild – in een groeiproces bevindt, heeft grote kans op dromen met het thema ‘reizen’. Je bent onderweg ergens naartoe, vaak naar het buitenland of onbekend gebied, en de avonturen die je hierbij beleeft kunnen je iets vertellen over hoe jouw groeiproces ervoor staat. Verloopt de reis soepel of juist niet? Welke hobbels moet je nemen? Je bent misschien verdwaald of je komt op een kruispunt waarbij je een keuze moet maken. Wie zijn er bij je? Als je in een auto zit, wie zit er achter het stuur? Ben je dat zelf of heb je  de controle van jouw proces uit handen gegeven aan iemand anders?

Een verbouwing

Een ander klassiek groeithema is de verbouwing van een huis. Een huis is een zogenaamd ‘ik-symbool’; het staat voor de dromer zelf. Een verbouwing of opknapbeurt betekent dat je aan het werk bent aan jezelf. Dit kan je eigen huis zijn of een onbekend huis. Het interieur wordt misschien vernieuwd, of er worden ruimtes bij gebouwd. Je ontdekt nieuwe kamers waarvan je het bestaan niet wist. Je ruimt wellicht de zolder (symbool voor het hoofd) eens goed op, of jouw kelder (je onderbewuste) wordt schoongemaakt. Als het huis van binnen groter en lichter wordt, wijst dit op een bewustzijnsverruiming. Nieuwe kleuren op de muren of de vloer – vooral als het opvallende kleuren zijn – verwijzen meestal naar een verhoogde activiteit van bepaalde chakra’s, veroorzaakt door jouw groeiproces.

Een geboorte

Nieuw leven is ook zo’n klassiek droomthema. Zwangerschappen en geboortes – van zowel jonge dieren als van baby’s – kunnen samenhangen met iets nieuws in de buitenwereld (werk, hobby’s of verhuizing) en met innerlijke vernieuwing. Planten en bomen verwijzen meestal naar innerlijke, spirituele aspecten. Er komen nieuwe scheuten aan een plant, of een oude boom wordt omgehakt en een nieuwe boom groeit op de oude stam. Ook nu kunnen de details van de droom je inzicht geven in je groeiproces. Krijgt de plant wel genoeg water (word je voldoende ‘gevoed’)? Heeft de plant goede wortels, is de pot niet te klein (ben je geaard)?

Nieuwe kleding

Veranderprocessen kunnen ook worden verbeeld door nieuwe kleding. Wat iemand draagt in een droom zegt iets over zijn persoonlijkheid of emotionele staat. Belangrijk bij de duiding van kleding (of het ontbreken ervan), is hoe het voelt. Naakt zijn in de droom kan voelen als iets positiefs – als bevrijdend, bijvoorbeeld – maar kan er ook voor zorgen dat je je schaamt of kwetsbaar voelt.

De oversteek

Een spirituele zoeker die zich bezighoudt met het goddelijke, zal dromen van een oversteek. Je moet ergens overheen om weer thuis te komen. Je moet een brug over, of je vaart met een boot naar de overkant van het water, bijvoorbeeld. Ook nu zullen er verwikkelingen zijn. Slecht weer (je emoties zitten in de weg), hoogtevrees of dieptevrees (je angsten spelen op), je maakt geen vorderingen, of je wordt tegengehouden door iets of iemand. In mijn eigen dromen heb ik steevast veel te veel bagage om mee te kunnen nemen in het vliegtuig, voor de reis terug naar huis. Ik moet dus nog het een en ander loslaten, is de boodschap van de droom.

Soms word je tijdens een oversteek bijgestaan door een vreemdeling, waarvan je voelt dat het een bijzondere persoon is. Dit verbeeldt de hulp van een hoger wezen, of God zelf, die we tijdens onze zoektocht ontvangen. Je eigen vader kan in dit soort dromen staan voor God de Vader. Het ontroert mij steeds weer als ik een heftige droom heb gehad en mijn vader was tijdens de hachelijke droomavonturen bij me, als een stille aanwezige op de achtergrond. Zelden haalt Hij voor mij de kooltjes uit het vuur, we moeten onze eigen boontjes doppen, maar de droom laat zien dat we liefdevol worden bijgestaan.

Loslaten van het oude

De keerzijde van een nieuwe fase in je leven, is dat het oude moet worden achtergelaten. In dromen vertaalt dit zich in beelden van dood en vernietiging. Aardbevingen, instortende gebouwen, vernietigende branden, en atoombommen die inslaan, zijn beelden van een innerlijke transformatie. Je ‘oude wereld’ verdwijnt. Hoe heftig deze beelden ook zijn, ze zijn dus vaak een positief teken.

Een groeiproces gaat meestal gepaard met de nodige innerlijke worstelingen. Je onderbewuste vertaalt dit in gevechten met sinistere tegenstanders of met complete oorlogen. Je droomtegenstander kan je veel inzicht geven in jezelf. Het kunnen personen zijn (meestal onbekend), maar ook kwaadaardige dieren, of zelfs monsterachtige verschijningen. Deze tegenstanders staan voor deelaspecten van jezelf. In de droomanalyse worden dit ‘schaduwaspecten’ genoemd. Stukken van jezelf die je hebt verbannen naar het onderbewuste.

Veel mensen schrikken als ze dromen over de dood van iemand die ze kennen, maar dit zijn (gelukkig) over het algemeen  geen voorspellende dromen. Ook dit mag je vertalen naar je eigen innerlijk. Wat zijn je associaties bij deze persoon; wat is het eerste waar je aan denkt bij hem of haar? Dit kan je de sleutel geven voor de diepere betekenis. Een oude schoolvriendin die overlijdt kan bijvoorbeeld staan voor oude pijn, uit je schooltijd, die alsnog wordt verwerkt.

Eenheid en heelheid

Een droom van een (op handen zijnd) huwelijk is reden voor grote blijdschap. Een langdurig spiritueel groeiproces wordt bekroond met een beeld van versmelting en eenheid. Schrik niet als dit huwelijk plaatsvindt met iemand waarmee je in het dagelijks leven nooit zou trouwen; met je broer of zus bijvoorbeeld. Het gaat hier om een in beelden uitgedrukte versmelting van de tegenstellingen (de dualiteit), van het innerlijke mannelijke en vrouwelijke, vertegenwoordigd in de droom door broer en zus. Deze eenwording heet het heilige of mystieke huwelijk, het ultieme doel van spirituele groei.

Het bruiloftsthema kan worden aangevuld met een feestelijke maaltijd. Een tafel vol met bekenden en onbekenden die feest vieren en samen eten, symboliseert innerlijke integratie.  Aspecten van jou die nooit tot bloei zijn gekomen, of die zijn verbannen naar het onderbewuste (de aanwezigen), worden opgenomen in de totale persoonlijkheid. Een feestmaal is een krachtig symbool van heelwording.

Vingerwijzingen

Een noodzaak tot heling kan op verschillende manieren aan jou duidelijk worden gemaakt. Je droomt van een bouwvallig huis of van een auto met problemen. Planten, dieren of kinderen in een droom zijn ernstig verwaarloosd en op sterven na dood. Allerlei soorten van lichamelijke verwondingen, mogen over het algemeen worden vertaald naar geestelijke verwondingen. Een gat in je buik is een beeld van emoties die nog niet verwerkt zijn. Geen handen hebben kan wijzen op een onvermogen om je te verbinden met mensen. Geen benen of voeten hebben kan duiden op onvoldoende geaard zijn. Gezonde haren en tanden zijn symbolen voor levenskracht. Als je tanden loszitten of je haren vallen uit, kan dit duiden op te weinig energie hebben, op uitputting. Enzovoorts.

Aan de slag met je droom

Als je wilt weten wat een droom betekent, kan het helpen om deze eerst in zijn geheel op te schrijven, met alle details die je je kunt herinneren. Al schrijvende krijg je vaak al de eerste inzichten. Ga er van uit dat de droom gaat over jou, ook al kom jij er zelf misschien niet eens in voor. Onderzoek of je de objecten en personen in het verhaal kunt vertalen naar innerlijke aspecten van jezelf. Als je het centrale thema van de droom hebt achterhaald (mijn angst voor…, mijn  verlangen naar…, mijn moeite met…), vallen daarna vaak de overige puzzelstukjes van de droom vanzelf op hun plaats.

Heel veel succes, inzicht en droomplezier!  🙂

Dit artikel is gepubliceerd in Paravisie (okt ’16)
Copyright Anne-Marie Wegh 2016

Deel dit artikel

Anne-Marie is auteur van het boek:
Kundalini-ontwaken

Door |2022-03-13T22:44:59+00:00september 29th, 2016|Paravisie|0 Reacties
Ga naar de bovenkant