Het Pinkstervuur brandde ook op de hoofden van de Boeddha en Mohammed

Je kunt hier de PDF downloaden

Of lees het artikel op de website van NRC.

Rond het heiligbeen sluimert de goddelijke waakvlam

Het Pinkstervuur brandde ook op de hoofden van de Boeddha en Mohammed. Met Pinksteren herdenken we het neerdalen van de Heilige Geest op de apostelen die eenzaam en bang zijn achtergebleven na de kruisiging van Jezus. Ze worden op slag bevangen door een enorm enthousiasme om de blijde boodschap te gaan verkondigen. De Bijbel zegt hierover: “Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten” (Handelingen 2:3) Iedereen heeft er wel een afbeelding van gezien: verbaasd kijkende apostelen met op hun hoofden vrolijk dansende vlammen.

Wat weinig mensen weten is dat Pinkstervuur ook terug te vinden is in de iconografie van andere religies, namelijk op de hoofden van de Boeddha en de profeet Mohammed. De Heilige Geest is geen strikt christelijke aangelegenheid, voorbehouden aan gedoopten. Ter hoogte van het heiligbeen sluimert in ieder mens een soort goddelijke waakvlam, die tot ontbranden komt als gekozen wordt voor de spirituele weg

In de oosterse tradities is zij bekend onder de naam kundalini. Slechts weinig westerse yogabeoefenaars weten dat de gehele yogafilosofie erop gericht is dit transcendente vuur in de mens te laten ontwaken.

Lees verder